Discussion:
Best og verst i 2011 og 2012
(too old to reply)
Per Bjørn Pedersen
2012-09-21 13:15:10 UTC
Permalink
So er det igjen på tide å oppdatere våre populære oversiktar over
”Årets namn i NSPD” og ”Årets drittsekk i NSPD”. For eventuelle nye
lesarar kan eg kort nemne at listene er resultat av strengt saklege og
politisk nøytrale vurderingar.

Sidan sist har eg har motteke fleire mailar der det er påpeika at
fleire av drittsekkane på drittsekklista er nemnde med nick sjølv om
deira eigentlege identitet har vorte avslørt av innsiktsfulle
newskritikarar som til dømes Edvin Vik. På bakgrunn av desse innspela
har eg no gjennomgått drittsekklista på nytt og korrigert denne på
bakgrunn av dei nye opplysningane som er komne fram. Då det viste seg
at årets drittsekk 2004 (Veisjå) og Årets drittsekk 2005 (Moen) etter
alt å døme er same person har desse no blitt slegne saman (sjå Årets
drittsekk 2004). Dette har medført nokre mindre endringar for åra
2005-2007. Knut Schrøder (tidlegare Årets drittsekk 2007) har no
overteke den tomme posisjonen som Årets drittsekk 2005. Ny Årets
drittsekk 2007 er Terje A. Bergesen.

Listene ser no slik ut:

1. Årets namn i NSPD 1999-2012
-----
Årets namn er meint å væra ein heiderstittel som berre vert gjeven til
NSPD-debattantar som har vore leiande i forhold til å syne kunnskap,
innsikt, netikette, og ikkje minst god folkeskikk og klare haldningar
mot mobbing av andre debattantar. Dette er kort sagt ærlege og
rettskafne debattantar som har gått i bresjen for å gjere NSPD til ein
betre og meir open arena for politisk debatt. Dei utvalde i denne
kategorien er (trommevirvel):
1999: Georg Lavik
2000: J.M. Skogan
2001: Jarle Synnevåg
2002: Trond Ruud
2003: Dag Ragnar Pettersen
2004: Edvin Vik
2005: Jonas
2006: Jag
2007: Chrisjoy
2008: Johan S. Tauler
2009: Trond Svendsen
2010: Vidar Miflund
2011: LoneRanger2011
2012: Stein


2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
-----
Årets drittsekk er ein merkelapp som vert tildelt dei aller verste
mobbarane og trolla i NSPD. Dette er utan unntak personar som har
stelt seg så ille at dei anten har vorte melde til politiet for
mobbing og andre brotsverk i forumet, eller omtala som psykopatar,
drittsekkar, skrullingar osb. av meir truverdige debattantar. Dei
utvalde i denne kategorien er (trommevirvel):
1999: Axel N. Stabursvik (Mr. Bla)
2000: André Lorentsen
2001: Gordon Spangelid
2002: Hermann Kaabye Hansen
2003: Frank Bjørklund
2004: Håvard Kvam Moen (Trond S. Veisjå / Moon?)
2005: Knut Schrøder
2006: Pelle Thomsen
2007: Terje A. Bergesen
2008: vilegentligikkesladre
2009: SparMeg
2010: C. Lund
2011: Inte KWP
2012: Christer Solskogen

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Christer Solskogen
2012-09-21 13:34:51 UTC
Permalink
Post by Per Bjørn Pedersen
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
-----
Årets drittsekk er ein merkelapp som vert tildelt dei aller verste
mobbarane og trolla i NSPD. Dette er utan unntak personar som har
stelt seg så ille at dei anten har vorte melde til politiet for
mobbing og andre brotsverk i forumet, eller omtala som psykopatar,
drittsekkar, skrullingar osb. av meir truverdige debattantar. Dei
2012: Christer Solskogen
Woho! \o/
--
chs, for fellesskapets beste.
Per Bjørn Pedersen
2012-09-21 13:39:53 UTC
Permalink
Post by Christer Solskogen
Post by Per Bjørn Pedersen
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
2012: Christer Solskogen
Woho! \o/
Dersom du tru at utnemninga i denne klassen (Årets drittsekk) er noko
å vere stolt over er du sanneleg dummare enn eg trudde.

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Christer Solskogen
2012-09-21 13:48:59 UTC
Permalink
Post by Per Bjørn Pedersen
Post by Christer Solskogen
Post by Per Bjørn Pedersen
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
2012: Christer Solskogen
Woho! \o/
Dersom du tru at utnemninga i denne klassen (Årets drittsekk) er noko
å vere stolt over er du sanneleg dummare enn eg trudde.
Dersom du tror jeg tar kåringen din seriøst har du enten a) mistet all
forstand, eller b) aldri hatt den. Velg det som passer deg best.
--
chs, for fellesskapets beste.
Thomas Lundquist
2012-09-21 20:17:37 UTC
Permalink
Post by Christer Solskogen
Post by Per Bjørn Pedersen
2012: Christer Solskogen
Woho! \o/
Her har man et helt klart mål for 2013.


ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Christer Solskogen
2012-09-21 20:55:34 UTC
Permalink
Post by Thomas Lundquist
Post by Christer Solskogen
Post by Per Bjørn Pedersen
2012: Christer Solskogen
Woho! \o/
Her har man et helt klart mål for 2013.
I mangel av like-knappen.
Like!
--
chs, for fellesskapets beste.
c***@getmail.no
2012-09-21 15:50:41 UTC
Permalink
kl. 15:15:10 UTC+2 fredag 21. september 2012 skrev Per Bjørn Pedersen følgende:

Nei, se hvem som snublet inn i NSPD igjen...
Post by Per Bjørn Pedersen
1. Årets namn i NSPD 1999-2012
Årets namn er meint å væra ein heiderstittel som berre vert gjeven til
NSPD-debattantar som har vore leiande i forhold til å syne kunnskap,
innsikt, netikette, og ikkje minst god folkeskikk og klare haldningar
mot mobbing av andre debattantar.
...Og dermed gir du tittelen til personer som ikke poster annet enn dårlig skjult (evt åpen) rasisme?
Post by Per Bjørn Pedersen
Dette er kort sagt ærlege og
rettskafne debattantar som har gått i bresjen for å gjere NSPD til ein
betre og meir open arena for politisk debatt.
Hadde jeg ikke visst om deg fra før ville jeg trodd du drev gjøn med oss.
Post by Per Bjørn Pedersen
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
Årets drittsekk er ein merkelapp som vert tildelt dei aller verste
mobbarane og trolla i NSPD. Dette er utan unntak personar som har
stelt seg så ille at dei anten har vorte melde til politiet for
Hæ? Hvem?
Post by Per Bjørn Pedersen
mobbing og andre brotsverk i forumet, eller omtala som psykopatar,
drittsekkar, skrullingar osb. av meir truverdige debattantar.
Eller med andre ord; folk som ikke er enige i pludringen fra dere på ytterste høyre flanke.
Post by Per Bjørn Pedersen
Dei
Man skulle nesten tro at du og sigvald var samme person.
Post by Per Bjørn Pedersen
2009: SparMeg
2010: C. Lund
2011: Inte KWP
Jeg har to spørsmål til dette:
1: Jeg gjorde tydeligvis noe riktig i 2010. Hva var det?
2: Hvorfor mistet jeg denne gjeve tittelen i 2011, og hva kan jeg gjøre for å gjenvinne den?
Post by Per Bjørn Pedersen
Per Bjørn Pedersen
Sigvald
2012-10-09 21:46:07 UTC
Permalink
Post by c***@getmail.no
Man skulle nesten tro at du og sigvald var samme person.
Tull.

At jeg synes at PBP treffer bra med sine karakteristikker gjør oss
ikke til samme person - like lite som du og Nenseth er en og samme
person fordi dere begge misliker PBPs lister.

Sigvald
c***@getmail.no
2012-10-10 08:17:43 UTC
Permalink
Post by Sigvald
At jeg synes at PBP treffer bra med sine karakteristikker
Det verste er at du faktisk tror det.
Post by Sigvald
gjør oss
ikke til samme person
Nei, det er den oppblåste selvhøytideligheten som gjør at dere ligner litt.
Post by Sigvald
Sigvald
Hans Petter Nenseth
2012-10-10 21:49:23 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by c***@getmail.no
Man skulle nesten tro at du og sigvald var samme person.
Tull.
At jeg synes at PBP treffer bra med sine karakteristikker gjør oss
ikke til samme person - like lite som du og Nenseth er en og samme
person fordi dere begge misliker PBPs lister.
Jeg misliker ikke listene hans. "Årets namn" er en fin måte å eksponere
idioter på.
--

s***@hotmail.com
2012-10-11 07:57:08 UTC
Permalink
Her trur eg at du tek feil. Gitt Pedersen sine kriterier er det i lista "Årets drittsekk" ein finn dei største idiotane.

Svein Erik
s***@hotmail.com
2012-10-11 08:14:36 UTC
Permalink
Her tek du nok feil. Ut frå Pedersen sine kriterier er det då snarare i lista over "Årets drittsekk" at ein finn idiotane.

Svein Erik

t***@gmail.com
2012-09-23 19:59:08 UTC
Permalink
Dette er kort sagt ærlege og rettskafne debattantar som har gått i bresjen for å gjere NSPD til ein
1999: Georg Lavik
2001: Jarle Synnevåg
2004: Edvin Vik
2007: Chrisjoy
2008: Johan S. Tauler
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
2006: Pelle Thomsen
2012: Christer Solskogen
Jeg er veldig skuffet over å bli forbigått av Christer S. og spør meg selv hva jeg har gjort galt.
På en liste der Lavik, Synnevåg, Vik, Chrisjoy og Tauler er utnevnt til blå-brune helter, hadde jeg satt stor pris på å være først på den andre listen. Det burde være min tur nå som jeg har ventet siden 2006, synes jeg, og uten tvil har juryen fremdeles litt å lære av Lukasjenko, selv om dette med eneveldet synes å funke.
Johan S. Tauler
2012-09-25 18:55:59 UTC
Permalink
Post by t***@gmail.com
Dette er kort sagt ærlege og rettskafne debattantar som har gått i bresjen for å gjere NSPD til ein
1999: Georg Lavik
2001: Jarle Synnevåg
2004: Edvin Vik
2007: Chrisjoy
2008: Johan S. Tauler
2. Årets drittsekk i NSPD 1999-2012
2006: Pelle Thomsen
2012: Christer Solskogen
Jeg er veldig skuffet over å bli forbigått av Christer S. og spør meg selv hva jeg har gjort galt.
På en liste der Lavik, Synnevåg, Vik, Chrisjoy og Tauler er utnevnt til blå-brune helter, hadde jeg satt stor pris på å være først på den andre listen. Det burde være min tur nå som jeg har ventet siden 2006, synes jeg, og uten tvil har juryen fremdeles litt å lære av Lukasjenko, selv om dette med eneveldet synes å funke.
Du er vel ikke med siden du ikke betyr noe for noen ;->
--
«Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det»
© GNU Free Documentation License.
«Det Glade Budskap» må gjerne spres videre. Ordet er uten copyright.
Jesus har betalt prisen en gang for alle.
Loading...