Discussion:
Attentat mot lokalpolitiker dysses ned
(too old to reply)
Hans Petter Nenseth
2012-05-15 10:34:29 UTC
Permalink
Saken er som vanlig innhyllet i hemmelighetskremmeri. Ut fra det kan
vi slå fast at offeret ikke er FrPer.
Siden du ikke nevner gjerningsmannen kan vi gå ut fra at han er FrPer.
--

Andreas Svelvik
2012-06-21 18:55:34 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Saken er som vanlig innhyllet i hemmelighetskremmeri. Ut fra det kan
vi slå fast at offeret ikke er FrPer.
Siden du ikke nevner gjerningsmannen kan vi gå ut fra at han er FrPer.
Konklusjon: Sigvald er journalist eller i det minste en del av
massemedia som har tilgang på slik informasjon.
s***@hotmail.com
2016-10-26 14:56:56 UTC
Permalink
TV2 kunne i februar i år avsløra at den anonymiserte lokalpolitikaren frå Ås som vart skoten i ryggen 25. april 2012 er Ivar Magne Sæveraas (V). Sæveraas (fødd 1945) var 1. vararepresentant for Venstre i Ås kommunestyre i perioden 2007–2011.

I TV2 sin omtale heiter det vidare at: "For første gang står han nå frem, i håp om at nye tips kan oppklare drapsforsøket." Det kan såleis sjå ut til at det at det kan ha vore Sæveraas sjølve som har ønskt å verte anonymisert i dei tidlegare medieomtalane av saka. I så fall har han synt grov vanakt for ålmentas demokratiske rett til innsyn i det som framstår som ei alvorleg sak for det norske demokratiet – samanliknbart med attentatet mot forleggaren William Nygaard i Oslo 11. oktober 1993 og 22. juli åtaka i 2011. Er dette rett er han kort sagn ein egosentrisk drittsekk.

Tidlegare i tråden skriv Sigvald at "Alt tyder imidlertid på at offeret er Odd Rønningen (Senterpartiet), født 1946." Det kan vi no sjå er galt. Spørsmålet som då meldar seg er om dette berre var ein grunnlaus påstand, eller om det den gongen var eit rimeleg grunnlag for å hevde at det var Odd Rønningen som var den anonymiserte politikaren? Lat oss gå tilbake til kjeldene og sjå kvar dei fører oss:

Det første det er verdt å legge merke til er at Sigvald openbart ikkje kan ha visst at det var ein Venstre-politikar som var skoten, sjølv om lokalavisa Moss avis omtalte det allereie dagen etter:
http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/skytingen-i-as-etterforskes-som-drapsforsok/s/2-2.2643-1.7203249
Skyteepisoden mot den anerkjente Venstre-politikeren (66) fra Ås onsdag kveld, etterforskes som et drapsforsøk.
---------------------
For hadde han vist det ville han aldri peikt på ein Senterparti-politikar.

Som si mediekjelde til saka viser han til Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2012/04/26/nyheter/innenriks/skytedrama/as/21324984/
Der har han kunne lese følgjande:

Mannen som ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i ryggen i Ås onsdag kveld, er en kjent lokalpolitiker som i flere år har sittet i kommunestyret. 66-åringen ble skutt av en ukjent gjerningsmann etter at han hentet bilen ved jernbanestasjonen i Ås.

- Det skaper selvfølgelig frykt for at sånne ting kan skje, det er helt naturlig. Det vil være uro helt til vedkommende har blitt sirklet inn, sier ordfører i Ås, Johan Alnes (Ap), til Dagbladet. Alnes kjenner skuddofferet godt fra da han satt i kommunestyret inntil i fjor. Han har bare gode ting å si om sin tidligere kollega.
---------------------

Det er på ingen måte urimeleg om Sigvald har tolka denne omtalen av den anonymiserte politikaren på den måten at han var ein fast, mannleg kommunestyrerepresentant i Ås-kommunestyre så seint som i perioden 2007-2011, fødd i 1945 eller 1946. Har Sigvald tenkt slik, og funne fram ein oversikt over kommunestyret i Ås-kommune 2007-2011:
http://docplayer.me/8162226-Styrer-rad-og-utvalg-2007-2011.html
vil han ha funne at det aktuelle kommunestyret bestod av 33 faste representantar, av dei var 18 menn.

Har Sigvald deretter gått til vallistene for kommunestyrevalet i Ås i 2007:
http://www.as.kommune.no/getfile.php/483210.746.wyaayebtyw/30+05+07+Va+innkalling.doc.as.pdf
og sjekka kven av desse som er fødd i 1945 eller 1946, vil han berre ha funne ein aktuell mann, den før omrtala Odd Rønningen (Senterpartiet), født 1946.

Eg veit ikkje om det er slik Sigvald har funne fram til dette namnet, men det me no veit er i alle fall at det ikkje var ei urimeleg slutning gitt informasjonen i det nyheitsoppslaget Sigvald linka til.

Det denne saka elles fortel oss er at mediene, sjølv om dei ikkje driv med medvitene løgner, likevel ofte er så upresise og svulstige i sine omtalar av folk at dei ofte er skrøpelege kjelder.

Svein Erik
Sigvald
2016-10-30 20:56:44 UTC
Permalink
Svein Erik, du skal nok en gang ha en stor takk for
at du går i bresjen for å få frem sannheten. Jeg har
tydeligvis latt meg lure av Dagbladet og ordføreren
i Ås som tilsynelatende fremstilte Sæveraas som fast
representant i kommunestyret i Ås. For øvrig hadde
jeg helt rett i at offeret ikke er FrPer. At Nenseth
dessuten forsøker å knytte en ukjent gjerningsmann
til FrP sier mer om Nenseth enn om meg og FrP.

Sæveraas er ellers ikke den første Venstre-politikeren
som har blitt skutt. Det samme skjedde med Anne
Orderud Paust i 1999. Noen mener at det var politiske
motiver bak, mens retten konkludere med at motivet var
strid om odelstaksten på Orderud gård. Anne Orderud
Paust skal ha vært ute etter å sikre seg størst mulig
arv etter sine foreldre, til tross for at hun var godt
gift og senere velholden enke etter ektemannen Per
Paust. Politiet bør kanskje ta opp Orderud-saken på
nytt og se om det kan være en sammenheng mellom de to
sakene.

Dersom det er riktig at det er denne Sæveraas selv som
har krevd å være anonymisert i presseomtalene av saken,
mister jeg dessverre en del av sympatien for ham. Neste
gang en lokalpolitiker blir skutt vil nok mange
tilhengere av ærlighet, sannhet og åpenhet håpe at
vedkommede blir drept slik at PK-mediene får en grunn
mindre til å dysse ned vedkommendes identitet (jfr.
Anne Orderud Paust).

Sigvald
Per Bjørn Pedersen
2016-11-04 08:49:22 UTC
Permalink
Dette var interessant, Svein Erik!

Det du her syner er at mediene har omtalt ein vararepresentant til eit kommunestyre på ein måte som utan vidare kunne tolkast slik at det var tale om ein fast representant i kommunestyret.

Og, det gjeld ikke berre denne eine saka. Det gjeld også den famøse SV-halliksaka I Sør-Trøndelag frå 2011:
https://groups.google.com/forum/#!searchin/no.samfunn.politikk.diverse/sv-veteran%7Csort:relevance/no.samfunn.politikk.diverse/KGkClVviago/tULYAkIzzKIJ

At nokon av dei som har analysert den saka intuitivt har lagt til grunn at SV-halliken i perioden 2007-2011 var fast representant I eit kommunestyre, finn ein eit godt døme på i Hegnar-forumet:
http://forum.hegnar.no/post.asp?id=18184239

I så måte er det kan hende mediene som kan seiast å ha hovudansvaret både for "heksejakta" på SV-halliken og for at feil mann vart utpeika som den hallikdømte SV-aren?

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen

Loading...