Discussion:
dagens regjering - en stusselig gjeng ?
(too old to reply)
h runderheim
2012-08-30 08:03:26 UTC
Permalink
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10068311

Venstres beslutning er å støtte en borgerlig regjering - enten en der de
selv er med - eller en der Frp er med.

----------------

Ja, jeg tar sjansen og stemmer på nye folk i regjeringen. Så får de vise
i løpet av 4 år om de raserer velferdsgodene/sosialt sikkerhetsnett
eller ikke. Bortsett fra det, så har jeg tro på å la de borgerlige prøve
seg. Det som er helt sikkert er at det må luftes ut i
regjeringskvartalet og deler av forvaltningen. Vi har fått nok av
forfordeling og venners venner i alt som er av maktposisjoner.

Om en annen regjering vil vise seg bedre mht dette siste ? Tvilsomt.
Makt korrumperer, og mennesket er svakt. Men la de nå vise hva de står
for og duger til. Vi ønsker mindre handlingslammelse og tiltaksløshet i
ledelsen av landet. Det greier vi vanlige folk veldig godt selv.
h runderheim
2012-08-30 10:36:21 UTC
Permalink
Post by h runderheim
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10068311
Venstres beslutning er å støtte en borgerlig regjering - enten en der de
selv er med - eller en der Frp er med.
----------------
Ja, jeg tar sjansen og stemmer på nye folk i regjeringen. Så får de vise
i løpet av 4 år om de raserer velferdsgodene/sosialt sikkerhetsnett
eller ikke. Bortsett fra det, så har jeg tro på å la de borgerlige prøve
seg. Det som er helt sikkert er at det må luftes ut i
regjeringskvartalet og deler av forvaltningen. Vi har fått nok av
forfordeling og venners venner i alt som er av maktposisjoner.
Om en annen regjering vil vise seg bedre mht dette siste ? Tvilsomt.
Makt korrumperer, og mennesket er svakt. Men la de nå vise hva de står
for og duger til. Vi ønsker mindre handlingslammelse og tiltaksløshet i
ledelsen av landet. Det greier vi vanlige folk veldig godt selv.
http://www.siste.no/Innenriks/article6212588.ece

Ap faller på ny måling

Jeg fryder meg ikke. Men jeg ville bli overrasket om AP vant valget med
det mannskapet de har nå. Dagens regjering er blitt synonymt med venner
og venners venner, ansvarsfraskrivelse og handlingslammelse. Kanskje er
vi,stemmekveget, offer for en dyktig mediekampanje fra høyresiden ? Alt
er mulig. Men for at jeg skal stemme rødgrønt ved neste valg så må AP
stille med et nytt og tillitsvekkende mannskap der mennesker med
erfaring fra real life er sterkt representert. Tror ikke det er noen
vits å delegere makten i landet til politiske broilere og folk uten god
erfaring fra yrkeslivet på en eller annen måte.

Må så de som delegeres makten ha høy utdannelse og bred politisk
erfaring ? Jeg mener nei, selv om det selvfølgelig kan komme godt med.
Det er først og fremst klokskap, integritet og ærlighet vi ønsker hos de
som er gitt vår tillit. Jeg har på ingen måte større tillit til en
professor enn til et klokt menneske med livserfaring. Heller det
omvendte. Fagkunnskapen kan vi ha i forvaltningen og på rådgiversiden.
Så blir utfordringen å unngå "javel statsråd " - syndromet.

Et annet sp.m. er hvor stor makt " kapitalen" har inn i styre og
forvaltning til enhver tid. Det trenger ikke nødvendigvis å være noe som
er uønskelig. Kapitalen representerer også verdiskapingen - på godt og
vondt. Verden er ikke perfekt og blir det heller aldri.

Loading...