Discussion:
Nyttan med CO2 berikning
(too old to reply)
Mikael Forsberg
2013-06-24 04:48:46 UTC
Permalink
Allt tyder på att vi behöver berika luften med mer koldioxid (CO2) för
att gynna växtligheten på jorden. Växter är gjorda av ungefär 80-90 %
kol (C)och vatten (H2O) med andra ämnen såsom kväve (N), kalcium (Ca),
Kalium (K), magnesium (mg), fosfor (Ph) och spårämnen till en liten del.
Nästan allt kol (C) i växter kommer ifrån koldioxid (CO2) i luften.

http://www.hydrofarm.com/resources/articles/co2_enrichment.php

För att jorden skall kunna grönska och leva krävs mer koldioxid i luften
om växterna skall frodas fullt ut. I dagsläget innehåller vanlig luft
ungefär 300 PPM CO2, under 200 PPM dör växtligheten av CO2 brist.

Koldioxid (CO2) är för växtligheten som vad Syre (O) är för människan.

Minskad koldioxidhalt i luften försämrar växtligheten och
förutsättningar för allt liv på jorden, vilket borde mana till
eftertanke då politikerna står och propagerar för minskad CO2 halt,
eftersom de då klart uttrycker att de vill ta död på allt liv vi känner.
--
Gan Bei
Mikael Forsberg
2013-06-24 06:01:18 UTC
Permalink
Post by Mikael Forsberg
Allt tyder på att vi behöver berika luften med mer koldioxid (CO2) för
att gynna växtligheten på jorden. Växter är gjorda av ungefär 80-90 %
kol (C)och vatten (H2O) med andra ämnen såsom kväve (N), kalcium (Ca),
Kalium (K), magnesium (mg), fosfor (Ph) och spårämnen till en liten del.
Nästan allt kol (C) i växter kommer ifrån koldioxid (CO2) i luften.
http://www.hydrofarm.com/resources/articles/co2_enrichment.php
För att jorden skall kunna grönska och leva krävs mer koldioxid i luften
om växterna skall frodas fullt ut. I dagsläget innehåller vanlig luft
ungefär 300 PPM CO2, under 200 PPM dör växtligheten av CO2 brist.
Koldioxid (CO2) är för växtligheten som vad Syre (O) är för människan.
Minskad koldioxidhalt i luften försämrar växtligheten och
förutsättningar för allt liv på jorden, vilket borde mana till
eftertanke då politikerna står och propagerar för minskad CO2 halt,
eftersom de då klart uttrycker att de vill ta död på allt liv vi känner.
--
Gan Bei
Loading...