Discussion:
Hallikdømt SV-veteran
(too old to reply)
Sigvald
2011-09-27 18:40:55 UTC
Permalink
9. april i år ble det kjent at en profilert SVer fra Trøndelag er
Hallik-dømt. Ettersom han tilhører venstresiden har Stasi-mediene
selvsagt for å anonymisere ham. Les mer om saken her:
http://norskeforhold.bloggnorge.com/2011/04/09/tidligere-svaert-medieprofilert-sv-topp-hallikdomt/
Og her:
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1616559.ece
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1616554.ece

Dette er essensen av hva Adresseavisen har skrevet om saken:
---------------------
Trondheim (NTB) Publisert: 09.04.2011:

En 60 år "SV-veteran" er dømt til 75 dagers betinget fengsel for
hallikvirksomhet. Mannen sier nå fra seg alle politiske verv, melder
VG. 60-åringen er dømt for tre tilfeller av hallikvirksomhet i 2009 og
2010. Han skal ifølge dommen ha bestilt og betalt hotellrom i
Trondheim for tre prostituerte kvinner fra Øst-Europa.
Fengselsstraffen fra Sør-Trøndelag tingrett er betinget, med to års
prøvetid. I tillegg må han betale 37.000 kroner i bot. Han er i
tillegg dømt for et forsøk på å kjøpe seksuelle tjenester i Trondheim
sentrum og promillekjøring.
– Til tross for at siktede gjentatte ganger er pågrepet av politiet,
har siktede fortsatt sin forbrytelse, heter det i dommen.

Mannen, som i en årrekke har vært representant for SV i et
kommunestyre i Trøndelag, begynte med hallikvirksomhet i Trondheim
kort tid etter at lovforbudet mot kjøp av sex trådte i kraft.
---------------------

Altså en totalt annerledes vinkling enn Stavanger Aftenblads hurtige
avsløring av Trond Birkedal. Snakker om likhet for loven...

En skarp og ikke minst tvers gjennom hederlig kritiker på debattsiden
HegnarOnline har heldigvis gjort den jobben mediene skulle ha gjort og
avslørt denne blodrøde kjeltringen:

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=no&gs_sm=e&gs_upl=6313l12688l0l13328l33l33l2l21l1l0l219l1545l2.6.2l10l0&rlz=1R2ADFA_noNO411&q=cache:tQEOXAXi3bgJ:http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=1974025+hugdahl+%2Bd%C3%B8mt&ct=clnk
Hadde han vært fra Frp hadde navn og bilde vært
på alle forsidene. Men siden han tilhører eiersiden
i norsk presse (LO/SVAP), beskyttes hans identitet
for ikke å ramme eierinteressene for hardt!
Mediene i Norge er en forbrødring mellom
eierinteressene i LO, partiene AP og SV og
journalister med paraplymedlemsskap i LO
og partitilhørighet i SV og AP. Ikke ulikt
hva man har i land som Syria, Iran,
Nord-Korea og andre totalitære regimer!
Det er en skam!!
Torleif Hugdahl
Byutviklingskomiteen
Mannen er dømt, og det burde ikke være
noe problem å nevne navn i avisene.
Så vet vi det!
Torleif Hugdahl (født 1950) er en tidligere norsk politiker fra
Trondheim. Han har vært bystyrerepresentant i flere perioder for
Sosialistisk venstreparti (SV) i Trondhiem. Han var medlem av
Byutviklingskomiteen i perioden 2003-2011 og leder av Klientutvalget
som klagenemnd i perioden 2003-2007.

Sigvald
s***@hotmail.com
2013-10-25 20:17:01 UTC
Permalink
No kan det likevel sjå ut til at den tidlegare SV-politikaren Torleif Hugdahl (fødd 1950) ikkje er identisk med den hallikdømte SV-politikaren som i 29. mars 2011 vart dømd ved tingretten i Trondheim.

http://www.nrk.no/trondelag/uskyldig-domt-pa-nettet-1.8284907
19. august 2012 skriv NrK at ”Det hele viste seg å være en stor misforståelse. I fjor vår ble ganske riktig en SV-politiker i 60-årene dømt for hallikvirksomhet i Sør-Trøndelag. Problemet var bare at mannen ikke satt i kommunestyret i Trondheim, men i en annen liten kommune i fylket.”

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/tidligere-svpolitiker-uthengt-som-hallik-3733766.html
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1791251.ece
Mediene si reinvasking av Hugdahl kjem som følgje av at han 28. november 2011 vart identifisert som den anonymiserte SV-halliken i eit engasjert blogginnlegg. 15. mars 2012 kunne TV2 fortelje at ”Blogginnlegget er skrevet av Ap-medlem i Oslo, Anita Horn.” Dagen etter følgde Adresseavisen i Trondheim opp med å omtala Horn med både namn og bilete. Anita Horn (fødd 1969) vert med andre ord ikkje gjeve det same identitetsvernet som den hallikdømte SV-politikaren i Sør-Trøndelag. Adresseavisen kunne også melda at Hugdahl mellom anna kravde Horn for ei billighetserstatning på 10.000 kroner. So mykje respekt har altså den mannen for andre sin ytringsfridom. Det er også talande at Hugdahl i sine kommentarar til saka ikkje har nytta høvet til å ta avstand frå dei lovbrota hans tidlegare, jamngamle partifelle vart dømd for i 2011.

http://www.starbear.no/bear/2012/03/17/anita-horn-vs-hugdahlsaken-vs-adresseavisen-vs-starbear-no-vs-annen-media/
I ein blogg-kommentar 17. mars 2012 skriv Anita Horn at ho ikkje kunne imøtekomme kravet om å demantera sin identifisering av Hugdahl som hallikdømt, utan prov for at det faktisk er ein annan SV-politikar som vart hallikdømt i 2011: ”De nekter å gi meg dommen som kan bevise at han er uskyldig.” Ho skriv også at ”jeg har blitt truet siden lørdag pr. telefon av de som påberoper seg å være hans familie. Jeg synes det hele er veldig suspekt, og jeg tror ikke at han er uskyldig hvis ikke han selv vil bevise det for meg, eller i hvert fall at Helseministeren (Anne-Grete Strøm-Erichsen) skriver et svar på mitt brev om at jeg har skrevet om feil person. Lysbakken eller Kristin Halvorsen burde skrive et svar på mitt brev slik at vi på fredlig vis får ordnet opp i dette. Nei, de mener åpenbart at jeg skal straffes hardere enn deres egne hallikdømte som får være anonym, mens jeg, som er bekymret for konsekvensen av at han er anonym, skal henges og steines i media.”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10152658
19. oktober 2013 skriv VG at Horn vart frikjent på alle punkt i Oslo tingrett. Til sitt forsvar understreka ho i retten mellom anna ”at hun ikke kunne dømmes fordi hun trodde beskyldningen hun fremsatte mot SV-politikeren var sann. Hun viste også til at hun ikke var ute etter SV-politikeren personlig, men ville ha fokus på kravene til vandelsattest.” og at ho meinte at allmenta burde få ”like stor innsikt i straffedømte SV-politikere som Frp-politikere og øvrige politikere i Norge.”

http://www.nrk.no/trondelag/kvinne-_44_-frikjent-for-netthets-1.11306836
Horn sin advokat, Olle Nohlin, sa til NrK at ”Det er alltid greit å bli frifunnet, men hun er også veldig irritert. Hun har hatt gode hensikter med å offentliggjøre politikeren, men så ble det feil person. Hun har aldri hatt noe ønske om å skade noen.”

-----

So langt utviklinga i denne saka. På mange måtar er det no reist fleire nye spørsmål enn me har fått svar. Spørsmål me no er nøydde å stille er:

1) Dersom Hugdahl er uskuldig, og det lyt me vel tru media på? Kven er då den hallikdømde SV-politikaren?

2) Kva er eigentleg grunnlaget for den mistanken som frå fleire hald har vore retta mot Hugdahl? Og har dette grunnlaget vore av ein slik art at Horn har hatt rimeleg grunn til å være i god tru i denne saka?

3) Har Anita Horn og andre rimeleg grunn til å hevde at media forskjellsbehandlar FrP i forhold til andre parti som til dømes SV?

La oss ta det andre spørsmålet først. Denne saka vart først gjort kjent av VG om morgonen 9. april 2011 i ein kort nyheitsmelding med tittelen ”SV-veteran var hallik”
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092073
Her heiter det mellom anna at den domfelte SVaren ”har i en årrekke vært representant for SV i et kommunestyre. 60-åringen er dømt for tre tilfeller av hallikvirksomhet fra mars 2009 frem til oktober 2010.” Og at ”SV-veteranen opplyser nå at han vil trekke seg formelt fra alle politiske verv - Jeg gjør det for ikke å skade SV foran kommunevalget, sier han.”. Av artikkelen går det også fram at dei fleste av lovbrota som mannen vart dømt for er knyta til Trondheim: ”SV-veteranen skal ifølge dommen ha bestilt og betalt hotellrom i Trondheim for tre ulike prostituerte kvinner fra Øst-Europa.”, ”Politiets innsats mot prostitusjon i Trondheim avslørte politikerens aktiviteter.” og ”Han er i tillegg dømt for et forsøk på å kjøpe seksuelle tjenester for 1000 kroner i Trondheim sentrum.”.

http://www.dagbladet.no/2011/04/09/nyheter/innenriks/sv/hallikvirksomhet/16126920/
I ein artikkel Dagbladet publiserte om saka den same dagen, heiter det mellom anna at ”Kommunepolitikeren (60) er dømt til 75 dagers betinget fengsel.” Artikkelen er også utstyrt med eit lite kart frå Google Maps, der Trondheim er utheva.

Ut frå dette har Anita Horn kunna avgrense søket til ein kommunepolitikar frå Sør-Trøndelag fødd i 1950 eller 1951. Kan hende har ho i tillegg tolka VG sine geografiske opplysningar kombinert med Dagbladet sitt kart som eit prov på at saka gjeld ein kommunepolitikar frå Trondheim. Dersom ho så har gått til SV si valliste ved kommunevalet i Trondheim 2007:
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Valg/16%20sør-trøndelag.pdf
vil ho ha funne to mannlige SV-kandidatar som er fødde i 1950 eller 1951. Har ho dinest sjekka kven av desse som vart vald inn i Trondheim kommunestyre det året:
http://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim_bystyre_2007%E2%80%932011
vil ho ha funnet at dette berre gjeld for Torleif Hugdahl. Eventuelle vidare søk på han har vist at det her er tale om ein SV-veteran med lang fartstid i Trondheim bystyre som var kommunalråd i Trondheim så tidleg som i 1991. Han stilte heller ikkje stilte til attval i 2011:

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valg2011/Soer-Troendelag.pdf
Adresseavisen skriv i mars 2012 at Hugdahl har vore "politisk aktiv i 30 år. Startet som vararepresentant i 1983. Satt i bystyret fra 1983 frem til høsten 2011. Kommunalråd fra 1990 frem til 1992. Leder i det kommunale klientutvalget fra 2003 frem til 2007."

Dersom Anita Horn også har sett denne bloggen:
http://norskeforhold.bloggnorge.com/tag/hallik/
Har ho funne ytterlegare ”prov” for sine funn. For den anonymiserte SV-politikaren som på skråsikkert vis omtalast i denne bloggen er utvilsamt Torleif Hugdahl. Søk i mediesøkedatabasen Atekst (database som omfattar elektroniske utgåver av avisene sine papirutgåver) syner at 04.07.2003 uttalte Hugdahl til Adresseavisen at ”Også skal vi være der folk er; i Midtbyen, i bydelene, på universitetet og Marienborg”, og 18.10.2010 uttalte leder av SVs nominasjonskomité Astrid T. Kjelsnes at ”Vi hadde gjerne sett at Opoku og Hugdahl kunne stått på ukumulert plass, og dermed bidratt til å trekke ekstra stemmer til listen, men slik ble det ikke”.
http://www.nrk.no/trondelag/nudiststrand-opp-i-bystyret-1.133956
26.05.2005 publiserte NrK Trøndelag artikkelen ”Nudiststrand opp i bystyret” på sine nettsider. Der heiter det mellom anna at ”Torsdag kveld skal bystyret i Trondheim ta stilling til om Djupvika øst skal bli permanent strand for de som ønsker å sole seg uten klær. Torleif Hugdahl fra SV var den som foreslo dette for kultur-idrett og friluftskomiteen.”

På bakgrunn av dette kan eg ikkje sjå anna enn at Anita Horn har hatt god og rimeleg grunn til å tru at Torleif Hugdahl verkeleg var identisk med den 60 år gamle hallikdømte SV-politikaren.

-----

Utviklinga i Hugdahlsaka og Anita Horn sin uttalte skepsis til Hugdahl si erklærte uskyld gjer det naudsynt å søke å gi svar på det fyrste spørsmålet : dersom det ikkje er Hugdahl som er SV-halliken, kven er det då? For å søke å finne svar på dette må me først gå attende til dei sikre kjeldene i denne saka - det vil i første rekke være medieoppslag.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092073
I VG sitt opphavelege oppslag om saka frå 9. april 2011, går det fram at mannen då var 60 år gamal - det vil seie fødd i 1950 eller 1951. VG skriv også at mannen "har i en årrekke vært representant for SV i et kommunestyre. [...] SV-veteranen opplyser nå at han vil trekke seg formelt fra alle politiske verv."
http://www.nrk.no/trondelag/kvinne-_44_-frikjent-for-netthets-1.11306836
18.10.2013 skriv NrK at "mannen ikke satt i kommunestyret i Trondheim, men i en annen liten kommune i fylket".

Mannen me er på jakt etter er med andre ord ein mannleg folkevald politikar, født i 1950 eller 1951, som i løpet av perioden 2007-2011 representerte SV i eit kommunestyre i Sør-Trøndelag utanfor Trondheim. Me lyt byrje vårt søk i vallistene for kommunestyrevala i Sør-Trøndelag i 2007:
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Valg/16%20sør-trøndelag.pdf
Her finn me ni mannlege SV-kandidatar som er fødde i 1950 derav to frå Trondheim (den eine av desse er Torleif Hugdahl) og sju som er fødde i 1951. Av dei 14 som ikkje var frå Trondheim stilte sju til val for SV også i 2011:
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valg2011/Soer-Troendelag.pdf
Då sit me att med ei liste beståande av sju namn - fire fødd i 1950 og tre i 1951. Eit søk via Atekst i avisene sine jubilant-spalter, syner at alle dei tre som er fødde i 1951 er føde i andre halvår det året slik at ingen av dei hadde fylt 60 år då dommen i saka fall 29. mars 2011. Tre av dei fire siste vart ikkje valt inn i sitt kommunestyre i 2007, og ser ikkje ut til å ha hatt noko folkevalt verv i perioden 2007-2011. Dermed sit me i prinsippet at med ein mann, Asbjørn Flatberg frå Holtålen kommune søraust i Trøndelag. Kan han vera den hallikdømte?

Asbjørn Flatberg som i følgje Adresseavisen Morgen 19.05.2000 (Side 15) fylte 50-år 19. mai 2000, er fødd 19. mai 1950 og var soleis 60 år då dommen fall. Ved kommunestyrevalet i 2007 vart han valt til 2. vararepresentant for SV til Holtålen kommunestyre, men då den eine av partiet sine 2 faste representantar i oktober 2008 måtte trekkje seg frå kommunestyret fordi ho flytta til nabokommunen Røros, rykka han opp til 1. vararepresentant.
http://www.retten.no/lokale_nyheter/article3845764.ece
Dette vart 12.10.2008 omtalt av lokalavisa Arbeidets Rett som mellom anna skriv: ”Superveteran Asbjørn Flatberg (SV) med 28 års fartstid i Holtålen kommunestyre gjør come-back i lokalpolitikken.”. Til avisa seier Flatberg: ”Jeg har ingen store ambisjoner, men skal selvfølgelig delta og gjøre en innsats når det er behov for det". Eit søk via Atekst i papirutgåvene til Arbeids Rett, syner at Flatberg etter dette var aktiv i kommunestyret ved fleire høve, som då avisa 20.12.2010 omtalar kommunestyret si budsjettbehandling: "Asbjørn Flatberg (SV) slaktet formannskapets innstilling." og då dei 14.02.2011 skriv: "Vararepresentant Asbjørn Flatberg avbrøt halleluja-stemningen i Holtålen kommunestyres budsjettmøte."

På side 7 i Arbeidets Rett, 28. februar 2011, finn me SV si valliste til kommunestyrevalet i Holtålen 2011. Her finn me Asbjørn Flatberg på den 16. og siste plassen på lista. Men i den endelege lista:
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valg2011/Soer-Troendelag.pdf
finn me berre dei 15 første namna. Asbjørn Flatberg er då sporlaust borte frå lista.

Våre funn syner (1) at det berre er ein av 14 aktuelle SV-kandidatar ved kommunestyrevalet i Sør-Trøndelag i 2007 som ikkje ganske greitt let seg utelukke av årsaker som at dei stilte til val for SV også i 2011, at dei ikkje var 60 år då dommen fall, eller at dei ikkje vart valde inn i noko verv for SV i perioden 2007-2011. Og (2) at den eine kandidaten som ikkje kunne utelukkast, Asbjørn Flatberg frå Holtålen, passer perfekt til media sin omtale av den hallikdømte SV-politikaren.

Vår endelige konklusjon vert dermed at Asbjørn Flatberg frå Holtålen (fødd 19.05.1950) er identisk med SV-halliken. Dermed er det også positivt bevist at Torleif Hugdahl er uskuldig.

-----

Det siste spørsmålet me stilte var om det er rimeleg grunn til å hevde at media forskjellsbehandlar FrP i forhold til andre parti som til dømes SV? La oss ta for oss året 2011 - det året dommen fall i denne saka. Då finn me følgjande fem aktuelle saker der politikarar vart knyta til seksuelle lovbrot:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Ordforerkandidat-siktet-for-nakenfilming-1843808.html#.Ump4t2o4V9A
21. mars 2011 - Stavanger Aftenblad og andre media melder at FrP sin ordførarkandidat i Stavanger Trond Birkedal er sikta for å ha "snikfilmet nakne menn på badet hjemme hos seg". Birkedal vert hengt ut med namn og bilete same dagen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092073
9. april 2011 - VG omtalar i forbifarten hallikdommen mot SV-veteranen i Trøndelag med full anonymisering av den dømte.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/stortingspolitiker-kjoepte-sex-i-riga-3591400.html
21. september 2011 - TV2 melder at FrP sin stortingsrepresentant Bård Hoksrud "kjøpte sex i Riga". Hoksrud vert umiddelbart hengt ut med namn og bilete.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10038925
22. september 2011 - VG melder at "Politiet har gjort flere beslag etter at en ordfører i Gudbrandsdalen mandag ble siktet for seksuell omgang med en mindreårig jente." Full anonymisering av den sikta raudgrøne ordføraren. Heller ikkje ordføraren si partitilknyting vert nemnt.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10040229
22. november 2011 - VG og andre media melder at FrP sin stortingsrepresentant Henning Skumsvoll er meldt til politiet for "voldtekt og sextrakassering av lokalpolitiker". Skumsvoll vert umiddelbart hengt ut med namn og bilete.

I 2011 finn me altså fem saker der politikarar anten er sikta, dømde, skulda eller melde for seksuelle lovbrot. Av desse finn me på den eine sida tre politikarar frå FrP som alle så å seie umiddelbart vart identifiserte og på den andre sida to raudgrøne politikarar, den eine til og med dømt) som begge vart anonymiserte. Desse funna er heilt eintydlige og talar for seg. Det kan ikkje rå den aller minste tvil om at FrP-politikarar vert behandla annleis enn raudgrøne politikarar. Av det fylgjer at Anita Horn og andre som i god tru har namngjeve Torleif Hugdahl i hallik-saka, utvilsamt har handla i rettkomen indignasjon og harme.

Svein Erik
Sigvald
2013-10-26 12:49:28 UTC
Permalink
Post by s***@hotmail.com
No kan det likevel sjå ut til at den tidlegare SV-politikaren
Torleif Hugdahl (fødd 1950) ikkje er identisk med den hallikdømte
SV-politikaren som i 29. mars 2011 vart dømd ved tingretten i
Trondheim.
http://www.nrk.no/trondelag/uskyldig-domt-pa-nettet-1.8284907
19. august 2012 skriv NrK at ”Det hele viste seg å være en stor
misforståelse. I fjor vår ble ganske riktig en SV-politiker i
60-årene dømt for hallikvirksomhet i Sør-Trøndelag. Problemet
var bare at mannen ikke satt i kommunestyret i Trondheim,
men i en annen liten kommune i fylket.”
Dette var nytt for meg! Da beklager jeg selvsagt at jeg uheldigvis har kommet til å navngi feil person her i forumet.
Post by s***@hotmail.com
Mediene si reinvasking av Hugdahl kjem som følgje av at
han 28. november 2011 vart identifisert som den anonymiserte
SV-halliken i eit engasjert blogginnlegg. 15. mars 2012 kunne
TV2 fortelje at ”Blogginnlegget er skrevet av Ap-medlem i Oslo,
Anita Horn.” Dagen etter følgde Adresseavisen i Trondheim opp
med å omtala Horn med både namn og bilete. Anita Horn
(fødd 1969) vert med andre ord ikkje gjeve det same
identitetsvernet som den hallikdømte SV-politikaren i
Sør-Trøndelag.
Godt poeng! Likhet for loven synes dessverre å være et ukjent fenomen for PK-pressen!
Post by s***@hotmail.com
Adresseavisen kunne også melda at Hugdahl mellom anna kravde
Horn for ei billighetserstatning på 10.000 kroner. So mykje
respekt har altså den mannen for andre sin ytringsfridom.
Det er også talande at Hugdahl i sine kommentarar til saka
ikkje har nytta høvet til å ta avstand frå dei lovbrota hans
tidlegare, jamngamle partifelle vart dømd for i 2011.
Godt poeng! Folk på venstresiden har typisk lettere for å se flisen i sine motstanderes øyne, enn bjelken i sitt eget.
Post by s***@hotmail.com
http://www.starbear.no/bear/2012/03/17/anita-horn-vs-hugdahlsaken-vs-adresseavisen-vs-starbear-no-vs-annen-media/
I ein blogg-kommentar 17. mars 2012 skriv Anita Horn [...]de
mener åpenbart at jeg skal straffes hardere enn deres egne
hallikdømte som får være anonym, mens jeg, som er bekymret
for konsekvensen av at han er anonym, skal henges og
steines i media.”
Godt poengtert av Anita Horn! Til AP-dame å være virker hun å være svært så oppegående og redelig, i hvert fall i denne sammenhengen.
Post by s***@hotmail.com
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10152658
19. oktober 2013 skriv VG at Horn vart frikjent på alle
punkt i Oslo tingrett. Til sitt forsvar understreka ho
i retten mellom anna ”at hun ikke kunne dømmes fordi hun
trodde beskyldningen hun fremsatte mot SV-politikeren var
sann.
En korrekt dom, virker det som! Hugdahl fikk sannelig ikke mye gevinst ut av sitt korstog mot Horn!
Post by s***@hotmail.com
På bakgrunn av dette kan eg ikkje sjå anna enn at
Anita Horn har hatt god og rimeleg grunn til å tru
at Torleif Hugdahl verkeleg var identisk med den
60 år gamle hallikdømte SV-politikaren.
Du skal ha stor takk for at du, på overbevisende måte, har synliggjort at hverken Anita Horn eller andre kan klanderes for å ha navngitt Torleif Hugdahl i forbindelse med denne saken. Alle tilgjengelige opplysninger pekte jo øyensynlig mot ham.
Post by s***@hotmail.com
Våre funn syner (1) at det berre er ein av 14 aktuelle
SV-kandidatar ved kommunestyrevalet i Sør-Trøndelag i
2007 som ikkje ganske greitt let seg utelukke av årsaker
som at dei stilte til val for SV også i 2011, at dei
ikkje var 60 år då dommen fall, eller at dei ikkje vart
valde inn i noko verv for SV i perioden 2007-2011.
Og (2) at den eine kandidaten som ikkje kunne utelukkast,
Asbjørn Flatberg frå Holtålen, passer perfekt til media
sin omtale av den hallikdømte SV-politikaren.
Vår endelige konklusjon vert dermed at Asbjørn Flatberg
frå Holtålen (fødd 19.05.1950) er identisk med SV-halliken.
Dermed er det også positivt bevist at Torleif Hugdahl
er uskuldig.
OK, så vet vi det!
Dette er bare helt fantastisk jobbet! Du skal ha stor takk for din utrettelige innsats for rettferdighet, likhet og åpenhet! Ikke minst skylder Torleif Hugdahl deg stor takk for endelig å ha frikjent ham fra all mistanke i saken.
Post by s***@hotmail.com
I 2011 finn me altså fem saker der politikarar anten
er sikta, dømde, skulda eller melde for seksuelle lovbrot.
Av desse finn me på den eine sida tre politikarar frå FrP
som alle så å seie umiddelbart vart identifiserte og på
den andre sida to raudgrøne politikarar, den eine til
og med dømt, som begge vart anonymiserte. Desse funna er
heilt eintydlige og talar for seg. Det kan ikkje rå den
aller minste tvil om at FrP-politikarar vert behandla
annleis enn raudgrøne politikarar. Av det fylgjer at
Anita Horn og andre som i god tru har namngjeve Torleif
Hugdahl i hallik-saka, utvilsamt har handla i rettkomen
indignasjon og harme.
Anita Horn og alle andre som har etterlyst åpenhet og politisk likebehandling i denne saken, skylder deg en stor takk for at du på elegant og konsist vis har demonstrert dette kravets fulle og utvilsomme berettigelse!

Sigvald
s***@hotmail.com
2013-11-01 21:44:50 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by s***@hotmail.com
No kan det likevel sjå ut til at den tidlegare SV-politikaren
Torleif Hugdahl (fødd 1950) ikkje er identisk med den hallikdømte
SV-politikaren som i 29. mars 2011 vart dømd ved tingretten i
Trondheim.
Dette var nytt for meg! Da beklager jeg selvsagt at jeg uheldigvis
har kommet til å navngi feil person her i forumet.
Du har knapt noko å årsaka deg for. Så lenge du har oppgitt kjelder og synleggjort bakgrunnen for dine resonnement og konklusjon har du opprådd heilt i pakt med god vitskapeleg skikk og rettvis netikette.
Post by Sigvald
Post by s***@hotmail.com
19. oktober 2013 skriv VG at Horn vart frikjent på alle
punkt i Oslo tingrett. Til sitt forsvar understreka ho
i retten mellom anna ”at hun ikke kunne dømmes fordi hun
trodde beskyldningen hun fremsatte mot SV-politikeren var
sann.
En korrekt dom, virker det som! Hugdahl fikk sannelig ikke
mye gevinst ut av sitt korstog mot Horn!
Sjølv om ein i utgangspunktet sjølvsagt kan skjøna Hugdahl sin frustrasjon i denne saka, finnest det inga årsaking for hans pinlege forsøk på økonomisk utpressing av Anita Horn som handla i god tru og berre trudde at ho gjorde si rettelege plikt som samfunnsengasjert borgar. Folk må ha lov til å gå ut med bekymringsmeldingar så lenge dei legg ein godt grunna konkret mistanke til grunn, utan frykt for straff og utpressing dersom det seinare skulle syne seg at mistanken er feil. Ein annan sak er at Hugdahl nok heller ikkje får mykje ektefølt støtte i sitt gamle parti SV. Skikkelege lojale partifolk, uavhengig av parti, har i regel lite til overs for solospelarar som svik partiet når dei ikkje får det nett som dei vil.

Hugdahl sin feige reaksjon er elles ikkje unik.
http://www.gd.no/nyheter/article5754270.ece
Det same mønsteret synte seg i Vågå-saka der ordføraren i Sel-kommune i Gudbrandsdalen, Dag Erik Pryhn (AP), vart knytta til overgrepssaka før den no dømte Rune Øygard tok til vitet og la alle spekulasjonar og rykte døde ved å stå fram i media. I staden for å forstå behovet for openheit i saka og det legitime kravet om likebehandling samanlikna med Birkedalsaka og Hoksrusdsaka, gjekk Pryhn gjennom lokale media til åtak og trugsmål mot nestleiaren i Oppland Venstre, Mikkel Dobloug. Dette fordi Doblaug gjennom solide resonnement og gode kjelder avslørte at den sikta ordføraren var heimehøyrande i AP. På same vis som Anita Horn gjorde heller ikkje Mikkel Dobloug noko gale. Han berre synte ei stor rettferdssans. Både Hugdahl og Pryhn burde haldt seg for gode til ukritisk å innta ei slik einsidig patetisk offerrolle i dette. Dei burde heller synt eit minimum av ryggrad og i staden retta kritikken mot media som gjennom svak og politisk ladd journalistikk la grunnlaget for dei feilaktige spekulasjonane som diverre råka dei.

Svein Erik
Svein Erik Fotland
2013-11-05 21:26:42 UTC
Permalink
Eg kan kanskje legge til at det er fleire likskapar i reaksjonane mot høvesvis Mikkel Dobloug og Anita Horn, mellom anna det at båe vart svikta av sine eigne parti:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10039335
29. september 2011 meldte VG at Doblaug vart truga av generalsekretæren i Venstre, Terje Breivik til slette det omstrida blogg-innlegget frå bloggen sin:

16. mars 2012 meldte Adresseavisen (diverre kun i papirutgåva, del 1, s.6) at: "Bloggeren Anita Horn, som urettmessig har hengt ut SV-veteran Torleif Hugdahl som hallikdømt, har fått kraftig refs fra Oslo Arbeiderparti. [...] Oslo Ap kontaktet Anita Horn etter oppslaget i Adresseavisen i går, og ifølge [partisekretær i Oslo AP Rune] Tokle ble det gitt klar beskjed om hva partiledelsen mener om hennes påstander som impliserer Torleif Hugdahl i en halliksak han er helt uskyldig i."

Det siste tilfellet er særleg alvorleg fordi Horn er sambuar med leiar i Oslo AP Jan Bøhler. Ein ekte leiar med berre litt ryggrad hadde umiddelbart nedlagt veto eller stilt kabinettsspørsmål for å hindre slik kritikk av sin eigen sambuar, slik USA nytter sin vetorett i FN sitt tryggingsråd til å stansa einsidig og usakleg kritikk mot Israel. Det er ekte venskap i praksis!

Svein Erik
Per Bjørn Pedersen
2013-11-08 15:21:31 UTC
Permalink
Berre ein liten kommentar! Rett nok har APs Anita Horn og Venstres Mikkel
Dobloug gjort sitt til å røyke ut den verkelege SV-halliken (Asbjørn Flatberg)
og den sikta og seinare dømde, AP-ordføraren (Rune Øygard), det er sjølvsagt
modig gjort av dei. Det gjer dei likevel ikkje ufeilbarlege. Sanninga er at
begge først og fremst er lause kanonar i sine respektive parti, og nok først og
fremst er opptatt av å skaffa seg sjølv litt merksemd.
http://www.starbear.no/anitahorn/?p=853

I siste valkamp angreip Anita Horn til dømes den rettskafne hardt arbeidande
forretningsmannen Olav Thon, berre fordi han var open om si støtte til FrP. Her
Når Olav Thon i tillegg bruker sin ”kjendis status”
- som en av Norges rikeste forretningsmenn – og ytrer en
politisk kampanje for FRP i media – så må han ta konse-
kvensen også. Det må jo ikke komme som en overraskelse
på noen at fagforbundet som representerer arbeidstakere i
Norge – ikke ønsker å sponse hans hotellvirksomhet – når
han har behov for å rakke ned på den politikken som sikrer
arbeidstakernes rettigheter mot nettopp slike gjerrige
næringslivsledere som Olav Thon.
Så var det dette med flisa i nesten sitt auge og bjelken i sitt eige. Olav Thon
har ikkje rakka ned på nokon eller noko, han har berre vært open om kvar hans
politiske sympatiar ligg. Anita Horn derimot held seg ikkje for god til å
insinuere at det ligg vondsinna hensikter til grunn for Olav Thon sitt utspel.
Er det nokon av dei som rakkar ned på nokon så er det Anita Horn som rakkar
ned på Olav Thon. Det tener henne lite til ære.
[...]at han selv deltar i valgkampen offentlig – synes
jeg var veldig klønete av han. Han har veldig dårlig
dømmekraft hvis han ikke forstår at mange med motsatt
interesser enn han selv blir provosert av det.
Dersom Anita Horn verkeleg meiner at AP/AUF/LO er ufeilbarlege og aldri
provoserer nokon med sin arroganse så er ho kan hende dummare enn godt er!
Olav Thon må forstå og ta konsekvensen av sine politiske
ytringer i det offentlige rom som alle andre må i dette
landet. [...] Jeg mener Olav Thon har alt å tape på det
han gjorde og når han åpenbart ikke angrer på det så får
han slutte å sutre for at folk ikke ønsker å bruke hans
hoteller også.
Ta konsekvensen av sine politiske ytringar? Skjønnar Anita Horn noko som helst
av det ho her sjølv seier? Kan ein ikkje, om ein spissformulerer litt, seie nett
det same om åtaket på AUF sin sumarleir på Utøya 22.07.2011? Skal ein tru den
terrordømte gjerningsmannen sitt kompendium og hans forklaring i retten, var vel
nett AUF sine noko ekstreme politiske standpunkt i Midt-Austen-debatten og deira
ukritiske hang til å krevje boikott av Israel ein av dei viktigaste årsakene til
at AUF vart valt som terrormål den fatale dagen? Dersom ein skulle legge Anita
Horn sin logikk til grunn, kunne ein jo seie at AUF ikkje burde være overraska
over at folk med motsette synspunkt i Midt-Austen-debatten vart provoserte av
svadaen deira.

Venstres Mikkel Dobloug som var den store pådrivaren for å openheit i Våga-saka,
er ein tilsvarande laus kanon på Venstre-skuta sitt dekk. I juni 2011, få
månader før det famøse utspelet hans i Vågå-saka gjekk han fullstendig i fistel
då det frå FrP-hald vart retta sakleg kritikk mot busetnadsmønsteret i delar av
Gudbrandsdalen:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10087242
I kjølvatnet av storflaumen i dei indre dalstroka på Austlandet summaren 2011
tok Gjermund Hagesæter (FrP) til orde for at folk som tek risiko ved å byggje
nytt i områder med stor fare for naturskadar burde betala høgare forsikrings-
premie enn folk som vel å byggje på sikrare stadar. Det same hadde ein frå før
teke til orde for i forsikringsbransjen:
http://www.aftenbladet.no/energi/Du-ma-betale-mer-etter-flom-2085007.html

Utspelet frå Hagesæter fall gudbrandsdølen Dobloug tungt for brystet. Dermed
kasta han alle hemningar over bord og let alle fordomar få fritt utlaup på
bloggen sin. Og ikkje berre der - svada-innlegget "Rettferdighetstilsynet og
Frp" vart og publisert av TV2 der Doblaug har vore ein av fleire
gjestebloggarar:
http://politisk.tv2.no/gjestebloggerne/rettferdighetstilsynet-og-frp/
FrP åpner opp egoismens iskalde dører på vidt gap nok
engang. Reinkarnasjonen av selveste dovregubben, Carl I
Hagen lot ingen unnslippe. Først var det samer, så var
det bønder, så var det de jævla “horete” alenemødrene som
fikk gjennomgå, så var det asylsøkere, så de arbeidsledige
i Tønsberg som skulle rives opp av senga, og gå med
klistremerke på brystet slik at alle kunne se at de ikke
jobbet og bidro i samfunnet på samme måte Jødene gikk med
gule stjerner i nazi Tyskland. Nå er det faen meg flomofre
i Kvam som har mistet alt som skal bli offer for FrPs
nedrige, politiske, skitne, ekle, bedervede umenneskelige
politikk.
Saka vart sjølvsagt ikkje betre av at Dobloug etter dette fekk støtte frå sitt
eige lokallag - Nord-Fron Venstre:
http://www.venstre.no/oppland/nordfron/artikkel/35243

Dykk må for all del forsette å gje både Horn og Dobloug velfortent ros for deira
tilnærming til høvesvis halliksaka i Trøndelag og overgrepssaka i Gudbrands-
dalen, men om dykk ønskjer å verte tekne seriøst må dykk være varsame med å
innrømme desse lause kanonane noko større truverde utover dette.

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Sigvald
2014-09-02 12:21:40 UTC
Permalink
Takk for flere innsiktsfulle kommentarer i denne tråden! Hvem kan etter dette si at det ikke er mye rart som rører seg også i andre partier enn FrP?

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2014-09-02 21:09:01 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Takk for flere innsiktsfulle kommentarer i denne tråden! Hvem kan etter dette si at det ikke er mye rart som rører seg også i andre partier enn FrP?
Det er mye rart som rører seg i alle partier. Untatt over snippen i FrP. Der er det lite som rører seg. Bare se på Leirsteins rabiateri.Loading...