Discussion:
Oddvar Nordli er død
(too old to reply)
Sigvald
2018-01-12 07:43:40 UTC
Permalink
Oddvar Nordli som var Norges statsminister i perioden 1976-1981 døde 9. januar, 90 år gammel. Årsaken til hans avgang i 1981 skal ha vært alkoholproblemer. Nordli regnes gjerne som moderat og ukontroversiell sammenliknet med sin forgjenger Trygve Bratteli som fikk vedtatt abortloven i 1975, sin samtidige partileder, den radikale Reiulf Steen, og sin etterfølger Gro Harlem Brundtland som dramatisk økte kvinneandelen i sin regjering.

At han de siste årene slet med helseproblemer fremgikk av at han i 2017, som den eneste tidligere stasminister i live, ikke deltok i NrKs serie "Da vi styrte landet":
https://tv.nrk.no/serie/da-vi-styrte-landet

Sigvald
s***@hotmail.com
2018-01-12 10:12:03 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Nordli regnes gjerne som moderat og ukontroversiell sammenliknet
med sin forgjenger Trygve Bratteli som fikk vedtatt abortloven
i 1975, sin samtidige partileder, den radikale Reiulf Steen,
og sin etterfølger Gro Harlem Brundtland som dramatisk økte
kvinneandelen i sin regjering.
Dette er ikkje heilt rett! Lova om sjølvbestemd abort, som du vel sikter til? vart vedteken i 1978 med éi røysts overvekt i Stortinget, og trådde i kraft frå 1979. Dette var på Oddvar Nordli si vakt som Noregs stasminister. I følgje ein kronikk i Aftenposten i 2014, hadde det inntil då blitt utført meir enn ein halv million abortar i Noreg:
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0QdA/Selvbestemt-abort
Mange av dei som med rette kan kallast kristenfolket, dvs. dei som tek si lære og sin Bibel på alvor, har tildels sterk motvilje mot Nordli på grunn av dette, som dei gjerne ser som eit legalisert massemord.

Svein Erik
Sigvald
2018-01-12 21:42:10 UTC
Permalink
Post by s***@hotmail.com
Dette er ikkje heilt rett! Lova om sjølvbestemd abort, som du vel sikter til?
vart vedteken i 1978 med éi røysts overvekt i Stortinget, og trådde i kraft
frå 1979. Dette var på Oddvar Nordli si vakt som Noregs stasminister.
OK, takk for at du korrigerer meg.
Post by s***@hotmail.com
I følgje ein kronikk i Aftenposten i 2014, hadde det inntil då blitt utført
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0QdA/Selvbestemt-abort
Mange av dei som med rette kan kallast kristenfolket, dvs. dei som tek si
lære og sin Bibel på alvor, har tildels sterk motvilje mot Nordli på grunn
av dette, som dei gjerne ser som eit legalisert massemord.
OK, men i motsetning til Olof Palme og Reiulf Steen blir han i det minste gravlagt fra kirken, nærmere bestemt Tangen Kirke i hjembygda Stange i Hedmark:
http://www.h-a.no/nyhet/odvar-nordli-begraves-19-januar.

Sigvald

Loading...