Discussion:
5 år i Norge uten å lære seg norsk
(too old to reply)
Sigvald
2012-07-14 22:01:52 UTC
Permalink
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10066845

Ahus ville egentlig sende henne og Evans hjem to dager før han døde,
men hadde ingen tolker tilgjengelig som kunne hjelpe til i forbindelse
med utskrivelsen. Hans mor Martha Wangui Kiiru kom til Norge fra Kenya
i 2007, og snakker ikke norsk.
---------------------

Til orientering. Kenya er en tidligere britisk koloni der Engelsk og
Swahili er offisielle språk. Det var neppe engelsk-tolk sykehuset
etterlyste for å si det slik...

Ja, er det rart at fremmedekulturelle innvandring til Norge er et
pengesluk uten like, når slike folk overhodet ikke anstrenger seg for
å fungere på et minimum, hverken i sitt hjemland eller her i Norge???
Hvor mange kristne, hvite nordvest-europeiske og nord-amerikanske
imigranter er så til de grader hjelpeløse at de må ha tolk etter å ha
bodd 5 - fem - år i Norge???

---------------------

Her en annen relevant sak:
'http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10058720
(VG Nett) Roar Rønning tjener nærmere en halv million kroner og hans
amerikanske kone har jobbtilbud i Norge. Likevel skal Lesley kastes ut
fordi de ikke oppfyller kravet til inntekt.

VG Nett følgerNorsk politikk
- Vi koster ikke staten en eneste krone, tvert imot er vi begge
interessert i å betale skatt. Men min kone kan ikke akseptere
jobbtilbudet hun har fått uten arbeidstillatelse, sier Roar Rønning
(35) til VG Nett.

Vær dere sikre! Lesley Rønning trenger ingen tolk i kontakt med det
norske helsevesenet eller noen som helst annen norsk innstans. Hun
fremstår som et skikkelig, ærlig, hederlig og redelig menneske som FrP
ønsker hjertelig velkommen til Norge. Derimot mener nok de fleste
FrPere at Martha Wangui Kiiru med fordel kunne vært sendt tilbake til
Kenya - så kunne hun - kanskje - begynt å fungere uten tolk.

Konklusjon:
Alle som mener at slike som Lesley Rønning bør være mer velkommen til
Norge enn slike som Martha Wangui Kiiru bør gi sin stemme til FrP ved
neste valg!

Sigvald
Thomas Lundquist
2012-07-15 09:32:30 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Ja, er det rart at fremmedekulturelle innvandring til Norge er et
pengesluk uten like, når slike folk overhodet ikke anstrenger seg for
å fungere på et minimum, hverken i sitt hjemland eller her i Norge???
Hvor mange kristne, hvite nordvest-europeiske og nord-amerikanske
imigranter er så til de grader hjelpeløse at de må ha tolk etter å ha
bodd 5 - fem - år i Norge???
Jeg har møtt engelskmenn som har bodd så lenge i Norge uten å lære seg,
eller snakke norsk. Ditto med polakker.
Post by Sigvald
Vær dere sikre! Lesley Rønning trenger ingen tolk i kontakt med det
norske helsevesenet eller noen som helst annen norsk innstans.
Fordi hun snakker engelsk?


ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Sigvald
2012-07-15 13:41:57 UTC
Permalink
Post by Thomas Lundquist
Post by Sigvald
Hvor mange kristne, hvite nordvest-europeiske og nord-amerikanske
imigranter er så til de grader hjelpeløse at de må ha tolk etter å ha
bodd 5 - fem - år i Norge???
Jeg har møtt engelskmenn som har bodd så lenge i Norge uten å lære seg,
eller snakke norsk.
Hvor mange av disse er avhengige av tolk for å kommunisere med norske
offentlige instanser?
Post by Thomas Lundquist
Ditto med polakker.
Det stemmer ikke med de polakkene jeg har møtt.

Sigvald
Thomas Lundquist
2012-07-15 15:02:14 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Thomas Lundquist
Jeg har møtt engelskmenn som har bodd så lenge i Norge uten å lære seg,
eller snakke norsk.
Hvor mange av disse er avhengige av tolk for å kommunisere med norske
offentlige instanser?
Det er ikke fordi de kan norsk men fordi vi nordmenn kan engelsk.

Mange av de "fremmedkulturelle" jeg kjenner kan mange flere språk enn
oss vestlige.

Men det er dem det er noe galt med?ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Sigvald
2012-07-15 21:53:40 UTC
Permalink
Post by Thomas Lundquist
Mange av de "fremmedkulturelle" jeg kjenner kan mange flere språk enn
oss vestlige.
Ikke alle språk er like vesentlige. Skal man fungere internasjonalt må
man kunne engelsk. Fransk og tysk er også nyttige språk. Skal man
fungere i Norden bør man i tillegg kunne et skandinavisk språk som
norsk, dansk eller svensk.

Sigvald

Loading...