Discussion:
5 år i Norge uten å lære seg norsk
(too old to reply)
Sigvald
2012-07-14 22:29:02 UTC
Permalink
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10066845
(VG Nett 14.07.2012) Ahus ville egentlig sende henne og Evans hjem to
dager før han døde, men hadde ingen tolker tilgjengelig som kunne
hjelpe til i forbindelse med utskrivelsen. Hans mor Martha Wangui
Kiiru kom til Norge fra Kenya i 2007, og snakker ikke norsk.
---------------------

Til orientering: Kenya er en tidligere britisk koloni der Swahili og
Engelsk er offisielle språk. Det var neppe en engelsk-tolk sykehuset
etterlyste for å si det slik... Det er altså ikke bare norsk Kiiru
ikke hær lært seg. Hun har ikke engang lært seg engelsk - et av
hjemlandets to offisielle språk. Hva skal man si til slikt?

Ja, er det rart dere, at fremmedkulturell innvandring til Norge er et
pengesluk uten like, når det forekommer at folk overhodet ikke
anstrenger seg for å fungere på et minimum, hverken i sitt hjemland
eller her i Norge???

Hvor mange kristne, hvite nordvest-europeiske og nord-amerikanske
immigranter er så til de grader hjelpeløse at de må ha tolk etter å ha
bodd 5 - fem - år i Norge??? Hvor mange kristne, hvite immigranter fra
land med engelsk som et av flere offisielle språk må ha tolk etter å
ha bodd 5 - fem - år i Norge tror dere???

---------------------

Her en annen relevant sak:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10058720
(VG Nett 06.07.2012) Roar Rønning tjener nærmere en halv million
kroner og hans amerikanske kone har jobbtilbud i Norge. Likevel skal
Lesley kastes ut fordi de ikke oppfyller kravet til inntekt.
- Vi koster ikke staten en eneste krone, tvert imot er vi begge
interessert i å betale skatt. Men min kone kan ikke akseptere
jobbtilbudet hun har fått uten arbeidstillatelse, sier Roar Rønning
(35) til VG Nett.
---------------------

Vær dere sikre! Lesley Rønning trenger ingen tolk i kontakt med det
norske helsevesenet eller noen som helst annen norsk innstans. Hun
fremstår som et oppegående, skikkelig, ærlig, hederlig og redelig
menneske som FrP ønsker hjertelig velkommen til Norge. Derimot mener
nok de fleste FrPere at Martha Wangui Kiiru med fordel kunne vært
sendt tilbake til Kenya - så kunne hun - kanskje - begynt å fungere
uten tolk.

Konklusjon:
Alle som mener at slike som Lesley Rønning bør være mer velkomne til
Norge enn slike som Martha Wangui Kiiru bør gi sin stemme til FrP ved
neste valg!

Sigvald
Stein
2012-07-15 04:50:54 UTC
Permalink
"Sigvald" <***@yahoo.no> wrote in message news:f4fe7742-5db7-4c7a-bd64-***@a8g2000vbk.googlegroups.com...
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10066845
(VG Nett 14.07.2012) Ahus ville egentlig sende henne og Evans hjem to
dager før han døde, men hadde ingen tolker tilgjengelig som kunne
hjelpe til i forbindelse med utskrivelsen. Hans mor Martha Wangui
Kiiru kom til Norge fra Kenya i 2007, og snakker ikke norsk.
---------------------

Til orientering: Kenya er en tidligere britisk koloni der Swahili og
Engelsk er offisielle språk. Det var neppe en engelsk-tolk sykehuset
etterlyste for å si det slik... Det er altså ikke bare norsk Kiiru
ikke hær lært seg. Hun har ikke engang lært seg engelsk - et av
hjemlandets to offisielle språk. Hva skal man si til slikt?

Ja, er det rart dere, at fremmedkulturell innvandring til Norge er et
pengesluk uten like, når det forekommer at folk overhodet ikke
anstrenger seg for å fungere på et minimum, hverken i sitt hjemland
eller her i Norge???

Feilen er norske politikere som ikke stiller krav
til våre nye landsmenn
c***@getmail.no
2012-07-15 07:26:26 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Til orientering: Kenya er en tidligere britisk koloni der Swahili og
Engelsk er offisielle språk. Det var neppe en engelsk-tolk sykehuset
etterlyste for å si det slik... Det er altså ikke bare norsk Kiiru
ikke hær lært seg. Hun har ikke engang lært seg engelsk - et av
hjemlandets to offisielle språk. Hva skal man si til slikt?
Snakker du samisk?

Det kan hende hun ikke lærte seg engelsk fordi hun ikke trengte det der hun bodde.
Post by Sigvald
Ja, er det rart dere, at fremmedkulturell innvandring til Norge er et
pengesluk uten like,
Er det nå det?
Post by Sigvald
når det forekommer at folk overhodet ikke
anstrenger seg for å fungere på et minimum, hverken i sitt hjemland
eller her i Norge???
Hvordan fungerer så du, etter et helt liv i Norge? Betaler du regningene dine selv eller går du på trygd, slik så veldig mange andre FrPere gjør?

"Frp har høyest andel trygdede velgere"

http://www.dagbladet.no/2011/07/07/nyheter/arbeidsliv/politikk/innenriks/frp/17218650/
Post by Sigvald
Hvor mange kristne, hvite nordvest-europeiske og nord-amerikanske
immigranter er så til de grader hjelpeløse at de må ha tolk etter å ha
bodd 5 - fem - år i Norge??? Hvor mange kristne, hvite immigranter fra
land med engelsk som et av flere offisielle språk må ha tolk etter å
ha bodd 5 - fem - år i Norge tror dere???
Hva i all verden har religion og hudfarge med dette å gjøre?
Post by Sigvald
Alle som mener at slike som Lesley Rønning bør være mer velkomne til
Norge enn slike som Martha Wangui Kiiru bør gi sin stemme til FrP ved
neste valg!
Eller for å vinkle det på en litt annen måte: Alle som mener at kun hvite kristne skal få delta i den norske velferden bør gi sin stemme til FrP ved neste valg!
Post by Sigvald
Sigvald
Jeg er forøvrig ikke overrasket over at du prøver å vri en tragedie som dette over til en debatt om etnsitet. Du er stadig like avskyelig.
Stein
2012-07-15 09:15:05 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Til orientering: Kenya er en tidligere britisk koloni der Swahili og
Engelsk er offisielle språk. Det var neppe en engelsk-tolk sykehuset
etterlyste for å si det slik... Det er altså ikke bare norsk Kiiru
ikke hær lært seg. Hun har ikke engang lært seg engelsk - et av
hjemlandets to offisielle språk. Hva skal man si til slikt?
Snakker du samisk?
Hæ ?
Samisk er altfor liten språkgruppe til å overleve
Post by Sigvald
Det kan hende hun ikke lærte seg engelsk fordi hun ikke trengte det der hun bodde.
Hun kan fremdeles lære språk etter å ha ankommet Norge
Post by Sigvald
Alle som mener at kun hvite kristne skal få delta i den norske velferden
bør gi sin stemme til FrP ved neste valg!
God ide
Den burde jeg ha tenkt på før
Kanske kutte de kristne siden jeg ser ned på religiøse

Loading...