Discussion:
Romfolket og Nerdrum
(too old to reply)
h runderheim
2012-07-26 09:32:40 UTC
Permalink
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?

Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Stein
2012-07-26 11:08:57 UTC
Permalink
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Det var ganske grov økonomisk kriminalitet
men jeg syntes det var en veldig streng straff
Post by h runderheim
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Vi hjelper dem via EØS penger allerede
men det når kanskje ikke frem i et fattig land

Det er i hvertfall ikke riktig å hjelpe dem i Norge
Da må vi hjelpe alle andre på samme måte
og da blir vi oversvømt av lykkejegere
Vi kan altså ikke lage særregler for ROM-folket
Thomas Lundquist
2012-07-28 09:31:32 UTC
Permalink
Post by Stein
Det er i hvertfall ikke riktig å hjelpe dem i Norge
Da må vi hjelpe alle andre på samme måte
og da blir vi oversvømt av lykkejegere
Dette kommer til å bli et større og større problem.
Post by Stein
Vi kan altså ikke lage særregler for ROM-folket
Vel, for å unngå det du vil unngå må man lage sær-regler for
ROM-folket. Og da begynner det å stinke av rasisme.

Ikke at FrP er redde for slikt.

I utgangspunktet er reglene det mange vil kalle både "snille" og
"liberale" og er i stor grad et resultat av EØS/EU og våre myndigheters
tolkning av reglene og tildels iver etter å tilpasse seg.

Trygde og pensjons-problematikken vil være det som gjør at Norges
befolkning ender opp med å ville melde oss ut av EØS, ikke
arbeidsinnvandringen og sigøynerne.ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Jo Stein
2012-07-28 10:29:55 UTC
Permalink
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Jeg syns at ROM-folket fortjener masse ros.
Ta en titt på denne flotte videoen om Sally Ride:
http://www.openculture.com/2012/07/sally_ride_warns_against_global_warming.html
<http://www.openculture.com/2012/07/sally_ride_warns_against_global_warming.html>
Post by h runderheim
As everyone surely knows by now, Sally Ride died this past Monday at
age 61 from pancreatic cancer. An astronaut, physics professor at the
University of California, and benefactor of young students, Ride
dedicated her life to science education. In the video above, from
NASA’s Jet Propulsion Laboratory, she describes how the shuttle
program she was so much a part of helped provide evidence for what
scientists now describe as climate change.
--
jo
"Akademikere som er klimafornektere vitner om at utdannelse
noen ganger kan være bortkastet." --Jo Stein
h runderheim
2012-07-30 09:11:15 UTC
Permalink
Post by Jo Stein
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Jeg syns at ROM-folket fortjener masse ros.
http://www.openculture.com/2012/07/sally_ride_warns_against_global_warming.html
<http://www.openculture.com/2012/07/sally_ride_warns_against_global_warming.html>
Post by h runderheim
As everyone surely knows by now, Sally Ride died this past Monday at
age 61 from pancreatic cancer. An astronaut, physics professor at the
University of California, and benefactor of young students, Ride
dedicated her life to science education. In the video above, from
NASA’s Jet Propulsion Laboratory, she describes how the shuttle
program she was so much a part of helped provide evidence for what
scientists now describe as climate change.
Svar til begge. Jeg spør ærlig og oppriktig fordi jeg ikke greier å
produsere noen fasitsvar.

Dvs jeg føler at det blir feil å sette Nerdrum i fengsel. Men jeg
skjønner at det skal være likhet for loven. Men nå er det jo slik at
Nerdrum gikk i et finmasket garn tilpasset "vanlige folk" Storfiskene
som virkelig stjeler har sørget for at der er ingen garn som de kan tas
i. Og mht debatten rundt " rom-folket" så fant jeg i samarbeid med min
da 18 år gamle datter fram til et etisk påbud som kan passe: Vi burde
reagere på den nød som dukker opp foran øynene på oss. -- Men hvis
maaaange dukker opp ? Jai ikke vite.
Jo Stein
2012-07-31 13:03:03 UTC
Permalink
Den 30.07.2012 11:11, skrev h runderheim:
...
Post by h runderheim
Svar til begge. Jeg spør ærlig og oppriktig fordi jeg ikke greier å
produsere noen fasitsvar.
Dvs jeg føler at det blir feil å sette Nerdrum i fengsel. Men jeg
skjønner at det skal være likhet for loven. Men nå er det jo slik at
Nerdrum gikk i et finmasket garn tilpasset "vanlige folk"
Storfiskene som virkelig stjeler har sørget for at der er ingen garn
som de kan tas i. Og mht debatten rundt " rom-folket" så fant jeg i
samarbeid med min da 18 år gamle datter fram til et etisk påbud som
kan passe: Vi burde reagere på den nød som dukker opp foran øynene på
oss. -- Men hvis maaaange dukker opp ? Jai ikke vite.
Vi har en forferdelig historie å skamme oss over:
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler
Post by h runderheim
Da Norge ble okkupert av tyske styrker i 1940 var det få romer i
landet. Årsaken var at for de fleste hadde nazistenes forfølgelser
startet allerede flere år før den tyske okkupasjonen. I 1934 ble et
følge med familiene Karoli, Josef og Modest nektet innreise i Norge
til tross for at familiefedrene Josef Karoli, Czardas Josef og Carl
Modest var født i Norge og hadde hatt norske pass i mer enn tjue år.
Året før hadde Adolf Hitler kommet til makta i Tyskland, og de første
nazistiske konsentrasjonsleirene var opprettet året før. Romenes
bekymring for den økte forfølgelsen gjorde at familiene ville komme
seg til Norge mens det ennå var tid. Men norske myndigheter hadde på
1920-tallet erklært at alle sigøyneres statsborgerskap var ugyldig.
For de i alt 68 personene, unge og gamle, skulle det få fatale
følger.
--
jo
Om Giordano Bruno levde idag, hadde han skaffet seg Bredbånd
Johan S. Tauler
2012-08-05 16:32:40 UTC
Permalink
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Hvem er Nedrum? Anyway; er han en skattesnylter som skal ha, skal ha,
men ikke gi, så fortjener han den straffen den slags forbrytelse gir.
Post by h runderheim
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Norge er rikt nok til å kunne ta seg av disse stakkars mennesker på en
anstendig måte. I stedet for å salte ned oljerikdommen ved å kjøpe
biter av gater i London, er det bedre å bruke pengene på fattige
mennesker som trenger en håndsrekning.
--
«Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det»
© GNU Free Documentation License.
«Det Glade Budskap» må gjerne spres videre. Ordet er uten copyright.
Jesus har betalt prisen en gang for alle.
Stein
2012-08-05 23:54:33 UTC
Permalink
Post by Johan S. Tauler
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Hvem er Nedrum? Anyway; er han en skattesnylter som skal ha, skal ha,
men ikke gi, så fortjener han den straffen den slags forbrytelse gir.
Post by h runderheim
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Norge er rikt nok til å kunne ta seg av disse stakkars mennesker på en
anstendig måte. I stedet for å salte ned oljerikdommen ved å kjøpe
biter av gater i London, er det bedre å bruke pengene på fattige
mennesker som trenger en håndsrekning.
Det er 1500 millioner mennesker under FN's fattigdomsgrense
og 1000 millioner under FN's sultegrense
Vi bruker 27 000 millioner i året på Uhjelp

Tror du Norge har penger nok til å løse alle fattigdomsproblem i verden ?
Eller ta 1500 millioner hit for å fete dem opp ?
Hvorfor skal Romere med rap-sheet prioiteres fremfor andre fattige ?
Stein
2012-08-06 08:30:58 UTC
Permalink
Post by Johan S. Tauler
Post by h runderheim
Var det riktig å idømme Nerdrum en så streng straff ?
Hvem er Nedrum? Anyway; er han en skattesnylter som skal ha, skal ha,
men ikke gi, så fortjener han den straffen den slags forbrytelse gir.
Post by h runderheim
Og : bør vi jage Rom folkene eller hjelpe dem bittelitt ?
Norge er rikt nok til å kunne ta seg av disse stakkars mennesker på en
anstendig måte. I stedet for å salte ned oljerikdommen ved å kjøpe
biter av gater i London, er det bedre å bruke pengene på fattige
mennesker som trenger en håndsrekning.
Mener du at pengene som skal være pensjon for meg og mine barn
skal gis bort til udugelige Rom-folk ?
Jeg har betalt voldsomt mye skatt for å ha rett til alderspensjon
og du vil gi bort pengene ?

Loading...