Discussion:
Jan Simonsen er død
(too old to reply)
s***@gmail.com
2019-08-31 21:28:59 UTC
Permalink
Tidligere nestleder (1991–1993) i FrP og Stortingsmann for Rogaland i fire perioder (1989–2005),
Jan Simonsen døde 12. august som følge av kreft.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MRm4zm/jan-simonsen-er-doed-66

På Stortinget representerte han FrP i tre perioder (1989–2001) og satt 2001–2005
som uavhengig representant, etter å ha blitt ekskludert fra partiet. Av faglig bakgrunn
var han pressemann med grunnfag i samfunnsfag (1976) og historie (1977) fra daværende
Rogaland distriktshøgskole (RDH). Siden var han redaktør for lokalavisen for ytre Ryfylke,
Strandbuen (1979–1981), Video- og TV-guiden (1981–82) og partiavisen Fremskritt (1982–1986).
Mot slutten av sitt liv hadde han bloggen "Frie Ytringer".

Simonsen begynte sin politiske karriere på 1970-tallet som ungdomspolitiker for Høyre,
og var i en periode nestleder i Rogaland Unge Høyre, men meldte seg ut i protest da
advokaten Per Danielsen ble ekskludert. Han sluttet seg til Frp på slutten av 1970-tallet
og var i perioden 1978–1981 medlem i FpUs sentralstyre. Han var varamedlem i Stavanger
bystyre 1975–1979 og medlem 1979–1983.

Simonsens karriere som rikspolitiker startet da han ble innvalgt på Stortinget i 1989.
På 1990-tallet tok han klart til orde for en restriktiv innvandringspolitikk, og ble
lagt merke til da han på partiets landsmøte i 1993 fastslo han at: "Vi kan ikke akseptere
at en hvilken som helst afrikaner får et sugerør ned i vår egen statskasse."
Han var dessuten også kjent som en tøff kriminalpolitiker, og en folkelig og usnobbet
kulturpolitiker.

I utenrikspolitisk sammenheng markerte Simonsen, gjennom hele sin tid på Stortinget,
sterk støtte til USA og Israel. Han markerte seg tidlig som en sterk støttespiller for
Israel under den Andre Intifada (2000–2005). Bl.a. deltok han i flere støttemarkeringer
til fordel for Israel, og sendte våren 2004 et gratulasjonsbrev til den israelske
regjeringen der han sa seg glad for militæraksjonen som resulterte i likvidasjonen av
Hamas’ åndelige leder sjeik Ahmed Yassin. Samtidig hadde han personlige venner på
begge sider av konflikten, besøkte palestinske områder og sendte periodevis penger
til en palestinsk familie.

Høsten 2001 ble Simonsen ekskludert fra FrP, angivelig som følge av avsløringer i TV2s
dokumentar-program "Rikets tilstand". Men dette var strengt tatt bare den berømte dråpen
som fikk begeret til å renne over. Alt lenge før dette hadde det innad i partiet vært
betydelig irritasjon over Simonsens omgangskrets. Høsten 2000 kunne TV2 avsløre at
Simonsen i 1991 hadde fått besøk på kontoret av en pakistansk venn som var med i en
pistolklubb. Vedkommende hadde en pistol med inn i nasjonalforsamlingen som han viste frem:
https://www.dagbladet.no/nyheter/pistol--og-telefon-trobbel/65674161
https://www.nettavisen.no/politikk/lex-simonsen-i-stortinget/738505.html

Simonsen tok gjentatte ganger også med seg en mannlig stripper i Stortingets trimrom
og badstue, og fikset jobb på homoklubb i Oslo til en mann han møtte på gata i Praha.
Til slutt hjalp han også homsestedet "Enka" med å få skjenkebevilling:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/XVxqn/frp-simonsen-skaffet-stripper-til-homseklubb
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gP737J/jan-simonsen-innser-at-han-er-ferdig-i-frp

Simonsens uforsiktige omgang med pakistanske innvandrere og homofile ga seg også utslag
i rykter, som da AP-representanten Hans Marius Johnsen i sin 1. mai-tale på Rælingen i
1998 hevdet at Simonsen var homofil og hadde pakistansk samboer:
https://www.dagbladet.no/nyheter/jeg-har-ikke-pakistansk-samboer/65454798
Simonsen svarte med å true Johnsen med injuriesøksmål, og selv om han til slutt i praksis
ble frikjent fra homoryktne, var det i realiteten alt dette som til slutt satte en stopper
for Simonsens FrP-karriere. Om det rent faktisk ikke var noen ild å snakke om, så var det
uansett så altfor mye røyk rundt Simonsen. I tillegg var Hagen på det aktuelle tidspunktet
i gang med å strømlinjeforme partiet med tanke på å legge forholdene til rette for
fremtidig regjeringsdeltakelse for partiet – en linje som har båret frukter siden 2013.

Etter eksklusjonen gikk Simonsen til injuriesøksmål mot Hagen og Frp,
tapte saken og endte i en periode som gjeldsslave:
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/simonsen-ble-lykkelig-gjeldsoffer/2556297.html

2001–2005 var han uavhengig stortingsrepresentant, men var samtidig medlem av partiet
Demokratene. Simonsen ble ikke gjenvalgt i 2005 og var senere ikke medlem av noe politisk
parti selv om han var stortingskandidat for Demokratene.

22. juli 2011 var han blant mottakerne av Anders Bering Breiviks famøse kompendium,
og var senere vitne i den påfølgende rettssaken mot Breivik:
https://www.aftenposten.no/norge/i/AdBOr/Simonsen---Breivik-er-en-forrader
I sin forklaring hevdet Simonsen bl.a. at norske medier hadde drevet kampanjejournalistikk
mot Frp for å svekke partiet. Han nevnte spesielt VG og Dagbladet. Videre nevnte han eksempler
på at han selv, Carl I. Hagen og Vidar Kleppe i partiet Demokratene hadde blitt angrepet
av demonstranter og ga uttrykk for at folk som ham, på den demokratiske og seriøse høyresiden,
blir angrepet, ikke kan føle seg trygge, og må ha beskyttelse ved utendørs-arrangementer.

12. august gikk han ut av tiden, og ble 23. august gravlagt fra Tveit kirke i Kristiansand.
Men selv ikke i døden har alt vært helt ukontroversielt og problemfritt rundt Jan Simonsen,
som i sine siste leveår bodde i Kristiansand. For det var ingen dødsannonse i Stavanger
Aftenblad, dette til tross for at Jan Simonsen var ekte Stavangermann, født og oppvokst
i byen, satt en periode i bystyret og representerte Rogaland på Stortinget gjennom 16 år.
Således fremstår dette som respektløs og upassende opptreden fra broren Åges side.
Dødsannonsen som først sto på trykk i Aftenposten (16.08) og senere i Fædrelandsvennen
(22.08), kan ses her:
https://evjeogvennesla.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_ads.php?order_id=3693853&set_site_id=391&cat=ads&sign=7baad5a118c8726175fd17797dc93f37

Jan Simonsen vil bli husket som en høyst sammensatt person. På den ene siden som en høyst
oppegående, genuin og rakrygget FrPer, en hedersmann med solid innsikt og høyst oppegående
meninger om de de fleste politikske spørsmål, kort sagt – som politiker betraktet var han
utvilsomt hel ved. Jeg er selv blant dem som var med og stemte ham inn på Stortinget fire
ganger, og angrer overhodet ikke på det.

På den annen side vil han også bli husket som håpløst naiv og ubehjelpelig i sine valg av
venner og bekjentskaper av det mer paradoksale og tvilsomme slaget (han var innvandringsmotstander
og islamkritiker med innvandrere og muslimer som venner, heterofil og åpen motstander av homofiles
rett til å adoptere, med homofile strippere o.l. som venner, og erklært Israelvenn med palestinske
venner).

Blant den jevne FrPer savnes han for sitt solide politiske gangsyn, men huskes også som en som
gjennom sin livsførsel utenfor politikken, selv undergravde sin egen troverdighet og karriere
som representant for FrP.

Jan Simonsen (03.03.1953–12.08.2019)
R.I.P.

Sigvald
Per Bjørn Pedersen
2019-09-18 16:33:34 UTC
Permalink
Jan Simonsen vil også verte hugsa for sin tendens til å rette
kritikk og søksmål mot dei i partiet som i si tid tok affære overfor
han, framfor å ta sjølvkritikk for sin til tider tvilsamme livsførsel.
Mellom anna skal ei av dei viktigste årsakane til at adgangsreglementet
i Stortinget vart stramma inn på 2000-talet vere Jan Simonsen sin
lemfeldighet rundt kven han slepte inn i nasjonalforsamlinga.
https://www.nettavisen.no/politikk/lex-simonsen-i-stortinget/738505.html

Mellom dei han har retta skuldingar mot er Carl I. Hagen og tidlegare
barne- og familieminister Solveig Horne:
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dkqP1/-Horne-gar-pa-homsebar-slik-ho-fekk-meg-ekskludert-for

Nemnast kan også at han i sitt vitnemål i samband med rettssaka mot
Breivik, innleia sitt føredrag med skarpe, nokon vil kan
hende seie direkte ufine, karakteristikkar av den tiltalte, truleg
for sjølv å framstå med blank, upletta fasade.
https://www.aftenposten.no/norge/i/AdBOr/Simonsen---Breivik-er-en-forrader

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen

Loading...