Discussion:
AUF - Eit ekkokammer for jødehat?
(too old to reply)
Svein Erik Fotland
2012-11-20 14:48:53 UTC
Permalink
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/186709/Default.aspx#.UKs5R0hj_uE.facebook

Dette er kva eit anonymt medlem av AUF nyleg har fått seg til å skrive
på Facebook:

| Jævla jøde horer, dere bomber små barn og uskyldige kvinner
| og slipper unna med det, skulle ønske Hitler kunne kommet
| tilbake og dusjet dere litt mer.. jævla jøder

Sidan AUF og media medvitent anonymiserer skribenten og soleis ikkje
stiller han/ho personleg til ansvar for ytringa må AUF sjølvsagt
kollektivt ta ansvaret for dette anisemittiske oppkoket.

Snakkar om sjølvhitling frå AUF si side! Dette kan ikkje på nokon måte
bortforklarast eller unnskuldast. Slikt rasistisk rødbrunt grums
oppstår sjølvsagt ikkje sånn heilt av seg sjølv. Dette vi her ser
synest å væra eit naturleg resultat av systematisk dyrking av Israel-
hat i AUF. AUF kan gjerne samanliknas med eit ekkokammer der
antisemittiske haldningar har fått florere fritt og praktisk talt
uimotsagt. Nokre kjappe søk på WWW synar at AUF fronta usminka Israel-
hat så seint som 21. juli i fjor - kvelden før 22. juli. Så ille og
einsidig har AUF sin Anti-israelske agenda vore at fleire utanlandske
kommentatorar har samanlikna AUF med "Hitlerjugend". Etter dette siste
utspelet frå AUF-kanten er det i alle fall lett å sjå at ei slik
samanlikning ikkje er teken heilt ut or lause lufta.

Ein skulle elles trudd at AUF hadde lært i lekse etter 22. juli - den
at hat avlar hat. So langt ser det diverre ut til at den leksa har
hatt tungt for å synka inn hjå dei. Det er likevel viktig å hugse at
dei unge AUFarane ikkje aleine er ansvarlege for den ukulturen som
stadig synest å rå i organisasjonen. AUF-leiar Eskil Pedersen og
leiande AP-politikarar som Jens Stoltenberg og ikkje minst Jonas Gahr
Støre har også eit stor ansvar for dette. Det er nok å syne til Gahr
Støre si mildt sagt pinlege opptreden på Utøya, 21. juli i fjor. So er
spørsmålet om AP har det som skal til for å ta eit tilstrekkeleg
oppgjer med det antisemittiske grumset i eigne rekker - både i AUF og
blant deira vaksne politikarar.

Svein Erik
Sigvald
2012-11-20 18:01:43 UTC
Permalink
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/1867...
Dette er kva eit anonymt medlem av AUF nyleg har fått seg til å skrive
| Jævla jøde horer, dere bomber små barn og uskyldige kvinner
| og slipper unna med det, skulle ønske Hitler kunne kommet
| tilbake og dusjet dere litt mer.. jævla jøder
Sidan AUF og media medvitent anonymiserer skribenten og soleis ikkje
stiller han/ho personleg til ansvar for ytringa må AUF sjølvsagt
kollektivt ta ansvaret for dette anisemittiske oppkoket.
Dette høres rimelig ut. Dersom AUF faktisk kjenner vedkommendes
identitet er det åpenbart deres ansvar å oute vedkommende dersom de
selv ønsker å distansere seg mest mulig fra ytringen. Kanskje
ekspertene på <no.fag.jus> kan avklare dette ytterligere? Til
sammenlikning har Frp/Fpu aldri forsøkt å anonymisere utspill (uten
noen som helst samenlikning forøvrig) fra Hedstrøm, Kleppe, Simonsen,
Tybring-Gjedde, m.fl. La det også være fastslått med en eneste gang -
hadde ovenstående sitat kommet fra noen i FrP/FpU ville vedkommende
blitt ekskludert på flekken. Riktignok er det stor takhøyde i FrP/FpU
men slik jødehets aksepteres overhodet ikke.
Snakkar om sjølvhitling frå AUF si side! Dette kan ikkje på nokon måte
bortforklarast eller unnskuldast. Slikt rasistisk rødbrunt grums
oppstår sjølvsagt ikkje sånn heilt av seg sjølv. Dette vi her ser
synest å væra eit naturleg resultat av systematisk dyrking av Israel-
hat i AUF. AUF kan gjerne samanliknas med eit ekkokammer der
antisemittiske haldningar har fått florere fritt og praktisk talt
uimotsagt.
Glimrende analogi til Eskil Pedersens forsøk på å sverte politiske
motstandere i etterkant av 22. juli. Snakker om å møte seg selv i døra
med et øredøvende brak!!!
Nokre kjappe søk på WWW synar at AUF fronta usminka Israel-
hat så seint som 21. juli i fjor - kvelden før 22. juli. Så ille og
einsidig har AUF sin Anti-israelske agenda vore at fleire utanlandske
kommentatorar har samanlikna AUF med "Hitlerjugend". Etter dette siste
utspelet frå AUF-kanten er det i alle fall lett å sjå at ei slik
samanlikning ikkje er teken heilt ut or lause lufta.
Godt poeng, det skal bli vanskelig for Nenseth, Lund, Solskogen,
Thomsen & Co og andre PKer på news å vri seg unne denne.
So er spørsmålet om AP har det som skal til for å ta eit tilstrekkeleg
oppgjer med det antisemittiske grumset i eigne rekker - både i AUF og
blant deira vaksne politikarar.
Det får vi håpe. Nå har Jens i hvert fall fått en gyllen mulighet til
å bevise at også AUF/AP har "ytringsansvar". Men da må den/de
ansvarlige for anti-smittisk(e) ytring(er) på Facebook, uten noe
videre om og men, ekskluderes fra både AUF og AP - og såvel AUFs som
APs linje i Midtøsten-spørsmålet må revideres radikalt. De må nå innse
at så lenge det er rom i AUF/AP for å kreve boikott av Israel/jøder
har anti-semittismen de beste levekår i organisasjonen.

Sigvald
Christer Solskogen
2012-11-20 20:08:12 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Godt poeng, det skal bli vanskelig for Nenseth, Lund, Solskogen,
Thomsen & Co og andre PKer på news å vri seg unne denne.
Veldig lett, faktisk, om du ikke tror på alt som står i media. Han som
postet ytringen har ingen verv i AUF. Han sier selv han ikke er medlem i
AUF.
--
chs, for fellesskapets beste.
Svein Erik Fotland
2012-11-21 12:41:49 UTC
Permalink
Post by Christer Solskogen
Veldig lett, faktisk, om du ikke tror på alt som står i media. Han som
postet ytringen har ingen verv i AUF. Han sier selv han ikke er medlem i
AUF.
Takk for at du opent erkjenner at korkje FrP eller FpU har noko som
helst ansvar for Breivik sine haldningar og hans ugjerningar 22. juli
i fjor. Då det small hadde Breivik ingen som helst tilknytning til
korkje FrP eller FpU. Han sa også sjølv at han ikkje lenger hadde
nokon som helst tilknyting til partiet som han attpåtil opent sa seg
misnøgd med.

Elles har du visst rett når du her seier at det har synt seg at den
som skreiv det fyrste innlegget i jødehattråden på Facebook ikkje
lenger er medlem i AUF. Det er likefullt ein realitet at mange reelle
AUFarar og Ap-folk, ein av dei kommunestyrerepresentant for AP,
ukritisk kasta seg på karussellen og bidrog med eigne grove
antisemittiske hatytringar og klikk på «likar»-knappen. Over 100 skal
ha hylla hetsen på denne måten. Inntrykket av AUF som eit
antisemittisk ekkokammer står soleis trygt ved lag.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10071196
For dei av dykk som framleis ikkje har skjønna teikninga – her er eit
dagsferskt døme på krigføring frå AUFs venner og allierte i
Midtausten. Det er dei 16 offera som Eskild Pedersen, Åsmund Aukrust
og resten av grumset i AUF vil boikotte.

Svein Erik
Christer Solskogen
2012-11-21 19:23:47 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Post by Christer Solskogen
Veldig lett, faktisk, om du ikke tror på alt som står i media. Han som
postet ytringen har ingen verv i AUF. Han sier selv han ikke er medlem i
AUF.
Takk for at du opent erkjenner at korkje FrP eller FpU har noko som
helst ansvar for Breivik sine haldningar og hans ugjerningar 22. juli
i fjor.
Svaret ditt var så på tryne at det ikke engang er feil det du skriver.
Siden du er så sinnsvakt trang i nøtta kan muligens andre lesere ha glede
av følgende svar. Siden jeg er så gjestmild av meg kan du velge hvilket
svar du liker best.

1) Erkjenner jeg det med det jeg skrev over? Da leser du mer enn jeg
skriver og du gjør den kardinalfeilen å tilegne andre meninger enn den
folk har. Et lettkjennlig trekk blandt folk som egentlig burde vært en
flekk på lakenet. Det er et /under/ at du var den sterkeste av alle
sædcellene, men vi skal kanskje bare være glad til at det ikke ble en av
de andre misfostrene for da hadde vi muligens måtte hanske med ABB #2.

2) Jeg har aldri sagt at FrP eller FpU har noe ansvar, utover det som
samfunnet ellers har/hadde ovenfor ABB. Så du kunne like greit ha svart:
"Takk for at du åpent erkjenner at hverken månen eller mars er laget av en
gul ost." - For det du sier gir like mye mening som et svar som det du
skrev ovenfor. Er det noe jeg åpent erkjenner er det at det er et mirakel
at du i det hele tatt kan kle på deg selv om morgenen. Selv borrelås må
være et konsept som er vanskelig for deg å forstå.
--
chs, for fellesskapets beste.
Hans Petter Nenseth
2012-11-22 11:36:41 UTC
Permalink
Post by Christer Solskogen
Post by Svein Erik Fotland
Post by Christer Solskogen
Veldig lett, faktisk, om du ikke tror på alt som står i media. Han som
postet ytringen har ingen verv i AUF. Han sier selv han ikke er medlem i
AUF.
Takk for at du opent erkjenner at korkje FrP eller FpU har noko som
helst ansvar for Breivik sine haldningar og hans ugjerningar 22. juli
i fjor.
Svaret ditt var så på tryne at det ikke engang er feil det du skriver.
Det er fordi svaret høyst sannsynlig er fra Sigvald selv. Muligheten for
at det skal være to så like dumme personer på news pr i dag er
forsvinnende liten, i tillegg til at Fotland ikke eksisterer i
skattelistene. Fotland liker Kiss og støtter FrP.
Hvor sannsynlig er det at det finnes to Sigvald, og at begge skriver på
news?
--

Sigvald
2012-11-22 23:10:35 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Christer Solskogen
Svaret ditt var så på tryne at det ikke engang er feil det du skriver.
Det er fordi svaret høyst sannsynlig er fra Sigvald selv.
Nå er du er helt på viddene!
Post by Hans Petter Nenseth
Muligheten for at det skal være to så like dumme personer på news
pr i dag er forsvinnende liten, i tillegg til at Fotland ikke eksisterer i
skattelistene. Fotland liker Kiss og støtter FrP. Hvor sannsynlig er
det at det finnes to Sigvald, og at begge skriver på news?
Fotland har åpenbart tråkket på ømme tær her. Alle som har fulgt litt
med her vet at du Nenseth, Lund og Thomsen har vært ivrige etter å
prøve å knytte FrP til Breivik til tross for at både FrP og Breivik
har avvist en slik sammenheng. Således blir det bare patetisk når
Solskogen søker å frita AUF for ansvar for den jødehetsen Fotland har
rettet søkelyset mot i denne tråden. Slik har Fotland fått demonstrert
venstresidens dobbeltmoral på en høyst overbevisende måte. Det er en
vesentlig forskjell på disse sakene : Ingen FrPere har forsvart
Breiviks ugjerninger, mens mange AUFere har forsvart jødehetsen.

Solskogens patetiske tirader og dine latterlige beskyldninger vitner
om at dere har gått tomme for saklige argumenter og i prakisis har
tapt denne debatten. Hadde Edvin Vik fortsatt vært aktiv her hadde
Solskogen etter alle solemerker vært psykopatdiagnostisert nå.

Sigvald
Christer Solskogen
2012-11-23 08:55:19 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Solskogens patetiske tirader og dine latterlige beskyldninger vitner
om at dere har gått tomme for saklige argumenter og i prakisis har
tapt denne debatten. Hadde Edvin Vik fortsatt vært aktiv her hadde
Solskogen etter alle solemerker vært psykopatdiagnostisert nå.
Hva med deg, Sigvald? Hva tror du Vik hadde sagt om deg som tilegner andre
meninger de ikke har?
--
chs, for fellesskapets beste.
Hans Petter Nenseth
2012-11-23 22:25:24 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Det er fordi svaret høyst sannsynlig er fra Sigvald selv.
Nå er du er helt på viddene!
Er jeg? Virkelig? Kan du sannsynliggjøre Fotlands eksistens?
Post by Sigvald
Fotland har åpenbart tråkket på ømme tær her.
En fantastisk setning. :)
Post by Sigvald
Alle som har fulgt litt
med her vet at du Nenseth, Lund og Thomsen har vært ivrige etter å
prøve å knytte FrP til Breivik til tross for at både FrP og Breivik
har avvist en slik sammenheng.
Benekter du Breiviks fortid i FrP?
Post by Sigvald
Således blir det bare patetisk når
Solskogen søker å frita AUF for ansvar for den jødehetsen Fotland har
rettet søkelyset mot i denne tråden. Slik har Fotland fått demonstrert
venstresidens dobbeltmoral på en høyst overbevisende måte. Det er en
vesentlig forskjell på disse sakene : Ingen FrPere har forsvart
Breiviks ugjerninger, mens mange AUFere har forsvart jødehetsen.
Jeg er hverken FrPer eller AUFer.
--

Per Bjørn Pedersen
2012-12-28 10:12:16 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Det er fordi svaret høyst sannsynlig er fra Sigvald selv.
Sei meg, Hans Petter Nenseth, er du identisk med tosken Christer
Solskogen? Ting kan tyde på det! Du er kjent for å nytte alternative
alias over ein låg sko. Og så er du og Solskogen like paranoide og
trur at alle dykk ikkje likar er denne Sigvald. Saka er at dykk begge
er tufsar som dømer andre ut frå dykk sjølv. Bli vaksne og kutt ut det
tullet!

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Hans Petter Nenseth
2012-12-28 10:32:54 UTC
Permalink
Post by Per Bjørn Pedersen
Sei meg, Hans Petter Nenseth, er du identisk med tosken Christer
Solskogen? Ting kan tyde på det!
Både Solskogen og Nenseth er identifiserbare. Du er ikke.
--

c***@getmail.no
2012-11-20 20:15:09 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Svein Erik Fotland
Nokre kjappe søk på WWW synar at AUF fronta usminka Israel-
hat så seint som 21. juli i fjor - kvelden før 22. juli. Så ille og
einsidig har AUF sin Anti-israelske agenda vore at fleire utanlandske
kommentatorar har samanlikna AUF med "Hitlerjugend". Etter dette siste
utspelet frå AUF-kanten er det i alle fall lett å sjå at ei slik
samanlikning ikkje er teken heilt ut or lause lufta.
Vi som lever i den virkelige verden vet at kritikk av Israel ikke er synonymt med jødehat. Faktisk er den tidligste sammenligningen jeg har sett mellom sionisme og nazisme i et brev forfattet av Einstein og ca 30 andre jødiske intellektuelle i 1948. Jeg tror nok de vet hva de snakket om.

Husker jeg ikke feil kom sammenligningen med AUF og hitlerjugend fra Glenn Beck i en forsvarstale for ABB. Ikke akkurat det du burde sitere hvis du vil bli tatt alvorlig.

Ikke at det skal mye til for å bli sammenlignet med nazister når det gjelder kritikk av Israel.
Post by Sigvald
Godt poeng, det skal bli vanskelig for Nenseth, Lund, Solskogen,
Thomsen & Co og andre PKer på news å vri seg unne denne.
Kan du utdype dette? Jeg forstår ikke hva det er jeg skal vri meg unna.
Post by Sigvald
Post by Svein Erik Fotland
So er spørsmålet om AP har det som skal til for å ta eit tilstrekkeleg
oppgjer med det antisemittiske grumset i eigne rekker - både i AUF og
blant deira vaksne politikarar.
Det er opplagt at ikke alt er som det skal være der i gården, nei. Dessverre har begrepene blir surret sammen så til de grader at en del mennesker ikke lengre klarer å skille mellom jøder, sionister, og israelere.
Post by Sigvald
APs linje i Midtøsten-spørsmålet må revideres radikalt. De må nå innse
at så lenge det er rom i AUF/AP for å kreve boikott av Israel/jøder
har anti-semittismen de beste levekår i organisasjonen.
Boikott av rasiststater som Israel er på sin plass. Forøvrig er arabere også semitter.
Post by Sigvald
Sigvald
Hans Petter Nenseth
2012-11-20 22:04:10 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Svein Erik Fotland
Nokre kjappe søk på WWW synar at AUF fronta usminka Israel-
hat så seint som 21. juli i fjor - kvelden før 22. juli. Så ille og
einsidig har AUF sin Anti-israelske agenda vore at fleire utanlandske
kommentatorar har samanlikna AUF med "Hitlerjugend". Etter dette siste
utspelet frå AUF-kanten er det i alle fall lett å sjå at ei slik
samanlikning ikkje er teken heilt ut or lause lufta.
Godt poeng, det skal bli vanskelig for Nenseth, Lund, Solskogen,
Thomsen & Co og andre PKer på news å vri seg unne denne.
Hvorfor skulle jeg i det hele tatt forsøke å vri meg unna, hva da egentlig.
Jeg tilhører ikke vensresiden, men er nok på linje med dem i forhold til
kritikk av Israel. Opprettelsen av staten Israel er sannsynligvis den
største brøleleren i internasjonal politikk i nyere tid. Det har jo ikke
avlet annet enn faenskap.
--

Loading...