Discussion:
75 år siden utbruddet av andre verdenskrig
(too old to reply)
Sigvald
2014-09-02 12:08:34 UTC
Permalink
I går morges var det 75 år siden den franske feltmarskalk Ferdinand Foch fikk rett i den harde dommen han sommeren 1919 felte over Versaillestraktaten: "Dette er ikke en fred. Det er en 20 års våpenhvile!". Tidlig om morgenen 1. september 1939 gjorde Adolf Hitler alvor av sitt løfte om å reversere det han anså som en av Versaillestraktatens verste uhyrligheter, opprettelsen av den polske korridoren mellom Øst-Preussen og resten av Tyskland. Situasjonen ble ikke bedre da polakkene senere avviste tyskernes ønske om å bygge motorvei til Øst-Preussen gjennom en tysk korridor i korridoren.

To dager senere, 3. september erklærte først Storbritannia og deretter Frankrike krig mot Tyskland. Resultatet ble en verdenskrig som involverte store deler av verden, inkludert Danmark og Norge, og kostet over 50 millioner mennesker livet. Offisielt gikk britene og franskmennene til krig for å forvare Polen, noe det er vanskelig å ta på fullt alvor all den tid de ikke løftet en finger da Sovjetunionen invaderte Polen fra øst 17. september.

Slikt vestmaktenes uforstand i Versailles la grunnen for 2. verdenskrig, la vestmaktenes feighet og ukritiske samarbeid med Stalin grunnen for den kalde krigen. Det er derfor all grunn for NATO til ikke å gjøre samme feil på nytt. Man må ikke tillate russerne å ta seg til rette i Ukraina. Ukraina må ikke tillates å bli et nytt Polen.

Sigvald
Isachsen
2014-09-02 18:58:57 UTC
Permalink
Post by Sigvald
I går morges var det 75 år siden den franske feltmarskalk Ferdinand
Foch fikk rett i den harde dommen han sommeren 1919 felte over
Versaillestraktaten: "Dette er ikke en fred. Det er en 20 års
våpenhvile!". Tidlig om morgenen 1. september 1939 gjorde Adolf
Hitler alvor av sitt løfte om å reversere det han anså som en av
Versaillestraktatens verste uhyrligheter, opprettelsen av den polske
korridoren mellom Øst-Preussen og resten av Tyskland. Situasjonen ble
ikke bedre da polakkene senere avviste tyskernes ønske om å bygge
motorvei til Øst-Preussen gjennom en tysk korridor i korridoren.
To dager senere, 3. september erklærte først Storbritannia og
deretter Frankrike krig mot Tyskland. Resultatet ble en verdenskrig
som involverte store deler av verden, inkludert Danmark og Norge, og
kostet over 50 millioner mennesker livet. Offisielt gikk britene og
franskmennene til krig for å forvare Polen, noe det er vanskelig å ta
på fullt alvor all den tid de ikke løftet en finger da Sovjetunionen
invaderte Polen fra øst 17. september.
Slikt vestmaktenes uforstand i Versailles la grunnen for 2.
verdenskrig, la vestmaktenes feighet og ukritiske samarbeid med
Stalin grunnen for den kalde krigen. Det er derfor all grunn for NATO
til ikke å gjøre samme feil på nytt. Man må ikke tillate russerne å
ta seg til rette i Ukraina. Ukraina må ikke tillates å bli et nytt
Polen.
Sigvald
Ikke så merkelig i grunnen, at man aldri blir ferdig med 2. Verdenskrig.

Isachsen

Loading...