Discussion:
Tor Mikkel Wara gjør comeback!
(too old to reply)
Sigvald
2018-04-04 22:00:54 UTC
Permalink
Den hedersmann Tor Mikkel Wara har nå gjort comeback som FrP-politiker
- 25 år etter at han forlot politikken i 1993:

https://www.frp.no/aktuelt/2018/04/frps-nye-justisminister

– Jeg skal videreføre arbeidet med å gjennomføre regjeringens restriktive'innvandringspolitikk. Det er viktig å føre en asylpolitikk
som holder antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov lavest mulig,
for å bruke ressursene på asylsøkere med beskyttelsesbehov og
kvoteflyktninger.

Tor Mikkel Wara har en lang historie bak seg i Fremskrittspartiet.
Han meldte seg inn i partiet i 1980, og startet sin politiske karriere
som formann i Vadsø FpU og Finnmark FpU i 1982-1984. I 1986-87 jobbet
Wara som redaktør i Fremskritt, før han ble valgt som formann i
Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i 1987.

Tor Mikkel Wara var medlem av Oslo bystyre fra 1987 til 1989,
og ble valgt inn på Stortinget i 1989. Der satt han i én periode,
til 1993, og var samtidig nestformann i Fremskrittspartiet fra
1991 til 93. Wara ga seg med rikspolitikken etter valget i 1993.

Wara deltok derfor ikke på det mye omtalte Bolkesjø-møtet i 1994,
der mange i hans generasjon gjorde opprør mot FrP.

Tor Mikkel Wara har siden han var aktiv rikspolitiker for FrP
jobbet som kommunikasjonsrådgiver i PR-bransjen. I denne perioden
har han opprettholdt sin støtte til partiet, både som rådgiver og
foredragsholder på kurs og møter i fylkespartiene og FrP sentralt.

– Jeg har fulgt partiet nært og er stolt og ydmyk over å få
mulighet til å bli med å jobbe for gjennomslag for FrPs politikk
i regjering, avslutter Wara.
---------------------

Herlig å se denne politiske ringreven tilbake i den politiske
manesjen. Selv sier Wara at han var for optimistisk i sitt
innvandringssyn sist han var aktiv i politikken, og ifølge
Carl. Hagen fremstår han nå langt mer nyansert og voksen i sin
tilnærming til dette spørsmålet.

I motsetning til hva mange har trodd meldte Wara seg aldri ut
av partiet etter landsmøtet på Bolkesjø, han meldte seg derimot
ut av den daværende "pøbelorganisasjonen" FpU. Wara har i så måte
feilaktig blitt plassert i samme bås som politiske ubetydeligheter
som Pål Atle Skjervengen, Jan Erik Fåne, Lars Erik Grønntun,
Ellen Wibe, Ellen Christine Christiansen, m. fl. av folk som
Roar Hagen (karikaturtegner i VG), forfatter Jan Martin Iversen,
m.fl.*

Sigvald


* Se boken "Fra Anders Lange til Carl I. Hagen - 25 år med Fremskrittspartiet", Damm & Søn a/s - Millenium, 1998, s. 132 og 139:
https://www.nb.no/items/a743105782d5d96b44693beb769a1283?page=133
https://www.nb.no/items/a743105782d5d96b44693beb769a1283?page=139
Sigvald
2018-04-09 22:17:43 UTC
Permalink
https://groups.google.com/forum/#!searchin/no.samfunn.politikk.diverse/wara%7Csort:date/no.samfunn.politikk.diverse/SzdYpAgQgpM/udohg-G4cmYJ

Før noen andre gjør et nummer av det, vil jeg herved medgi at jeg i et NSPD
-innlegg fra februar 2001 dessverre kom i skade for å omtale Wara i lite
hyggelige ordelag. Det skyldes at jeg den gang trodde at han forlot partiet
sammen med de virkelige solospillerne og svikerne med Skjervengen og Wibe som
de mest profilerte. I så måte var jeg i god tro (jfr. linkene over).

På bakgrunn av det jeg nå vet om Wara og hans forhold til partiet frem til i
dag, beklager jeg selvsagt på det sterkeste mitt tidligere utsagn.

Sigvald

Loading...