Discussion:
Tragisk dødsulukke på Jæren
(too old to reply)
Svein Erik Fotland
2013-01-07 12:49:06 UTC
Permalink
Laurdag 5. januar døyde 12 år gamle Olav Hovda frå Klepp på Jæren som
følgje av alvorlege skadar som han vart påført då han kvelden før vart
råka av ein passerande bil medan han og faren var ute på rulleskitur.
Av ukjend grunn forsvann bilen frå ulukkesstaden. No er det sett i
verk ein storstilt jakt på bil og førar.

Dette med sjåførar som vel å forsvinne frå ulukker av denne typen ser
diverre ut til å være normalen snarare enn unntaket. Kvifor det er
slik finn ein kanskje svaret på i måten denne saka blir presentert på
i regionavisa Stavanger Aftenblad:
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Folk-har-tipset-i-hele-natt-3099133.html
Der heiter det mellom anna:
- Politiet opptar jakten på bildrapsmannen på Klepp i morgentimene.
- Politiet merker et enormt engasjement i lokalbefolkningen for å
finne den som kjørte ned og drepte tolv år gamle Olav Hovda på Klepp
fredag kveld.
- I hele helgen har politiet jaktet på den som kjørte ned og drepte 12
år gamle Olav Hovda.
- Politiet sjekker fortløpende tips både på navngitte personer og
konkrete biler i jakten på den som kjørte ned og drepte 12 år gamle
Olav Hovda.

Legg merke til korleis ord som «bildrapsmann» og «drepte» går igjen i
artikkelen. Dette er eit godt døme på korleis bilistane er gjort til
fritt vilt i dagens samfunn. Dei blir førehandsdømt og stempla som
omsynslause og farlege drapsmenn utan at deira side av saka er kjent.
Dei mjuke trafikantane stilles det derimot få eller ingen krav til. I
den aktuelle saka er det til dømes fleire moment som syner eit klart
behov for nyansering av denne saka:
- Ulukka skal ha skjedd lenge etter at det blei mørkt og bilete frå
ulukkesstaden syner at staden ikkje er opplyst av veglys. Dei same
bileta syner og fuktig asfalt. Det har soleis vore svært mørkt på
ulukkesstaden då ulukka skjedde.
- Bilen skal ha komme bakfrå, men det har ikkje vore tale om at den
skal ha køyrt på feil side av vegen. Det ser med andre ord ut til at
faren og guten har gått på høgre side av vegen. Etter rett skal vel
fotgjengarar gå på venstre side av vegen?
- Det skal være 60 km/t fartsgrense på staden og politiet har so langt
ikkje kunne seie om ulukkesbilen har køyrt fortare enn dette. Ut frå
bileta har ulukka skjedd i eller like før ein krapp venstresving, då
vil det nok sjølv med ein fart på 60 km/t, vere naturleg for ein bil å
halde ein stor svingkurve ut mot vegkanten (dette heng saman med
sentrifugalkrafta).
Det er med andre ord for tidleg å fastslå at ein her har med ein
ruskøyrar eller galning og drapsmann å gjere. Kan hende er det berre
tale om ein heil vanleg person som var ute og køyrte på feil stad til
feil tid?

Stavanger Aftenblad er heller ikkje åleine om å jakte bilistblod.
Politiet fyrer godt opp under heksejakta ved å oppmode folk i
distriktet om å sjekka naboane sine bilar:
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Politiet-ber-folk-Aom-a-sjekke-naboens-bil--3098479.html
Er det fleire enn eg som får flashback til gamle DDR av slike utspel?

So langt har dette ført til at ein 24 gammal mann busett på Rennesøy
på laurdag blei pågripen og sikta i saka på grunnlag av tips frå
publikum. Både mannen og bilen har sidan blitt sjekka ut av saka. Det
beste no vil vere at bilføraren så snart som råd melder seg sjølv til
politiet, eller vert avslørt på anna vis, slik at alle fakta kan komme
på bordet og slik at saka ikkje fører til ytterlegare
mistenkeleggjering og krenking av uskuldige bilistar sine privatliv.

I dag har det også komme fram at det som så ofte elles, er den dårlege
norske vegstandarden som er den eigentlege årsaka til det som har
skjedd:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.10862947
«Beboere i Klepp har lenge klaget over sikkerheten på Lalandsvegen,
hvor en 12 år gammel gutt ble påkjørt fredag kveld. Beboerne i området
har lenge etterlyst utbedringer i form av gang og sykkelsti. Senest i
september i fjor skrev en beboer i Lalandsvegen brev til kommunen der
det stod: «Må det verkeleg skje ei dødsulykke her før nokon vaknar?».
Lørdag var dødsulykka et faktum, da 12-åringen døde av skadene på
sykehus fredag kveld.»

Kan hende er det samferdsleministeren og resten av den vegfiendtlege
raud-grøne regjeringa som burde vore stilt for retten for bildrap i
denne saka?

Svein Erik
Hans Petter Nenseth
2013-01-07 13:29:23 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Kan hende er det samferdsleministeren og resten av den vegfiendtlege
raud-grøne regjeringa som burde vore stilt for retten for bildrap i
denne saka?
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.

Oooops, sorry.
--

Sigvald
2013-01-07 22:58:14 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Ikke vær så inni helsikes dum! Fotland bruker ikke engang samme
målform som meg.

Forøvrig har Fotland mange gode poenger her. En ting må dog korrigeres
- det er 40 km/t på ulykkesstedet ikke 60. Dette har dog ikke vært
nevnt ofte i nyhetene. Det som er nevnt angående ulykkesbilens
hastighet er at det ikke foreligger bremsespor e.l. som kan bidra til
å opplyse om dette. Det er heller ikke rapportert om vitner som har
rapportert om høy fart. Dermed sitter man vel igjen med at det er helt
rett det som Fotland sier, nemlig at det er den dårlige veistandarden
som er den egentlige årsaken til ulykken. Med FrP-styre ville det vært
skikkelig vei på ulykkesstedet og Olav Hovda hadde fortsatt vært i
live.

Konklusjon:
Alle som ønsker seg bedre og tryggere veier i Norge må gi sin stemme
til FrP ved høstens valg. Så kan en av de hedersmann Bård Hoksrud
eller Martin Schanche bli ny samferdselsminister i Norge, det trengs.

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2013-01-07 23:05:15 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Ikke vær så inni helsikes dum! Fotland bruker ikke engang samme
målform som meg.
Vel, "dere" er like mye bak mål "begge to". :)
Post by Sigvald
Forøvrig har Fotland mange gode poenger her. En ting må dog korrigeres
- det er 40 km/t på ulykkesstedet ikke 60. Dette har dog ikke vært
nevnt ofte i nyhetene. Det som er nevnt angående ulykkesbilens
hastighet er at det ikke foreligger bremsespor e.l. som kan bidra til
å opplyse om dette. Det er heller ikke rapportert om vitner som har
rapportert om høy fart. Dermed sitter man vel igjen med at det er helt
rett det som Fotland sier, nemlig at det er den dårlige veistandarden
som er den egentlige årsaken til ulykken. Med FrP-styre ville det vært
skikkelig vei på ulykkesstedet og Olav Hovda hadde fortsatt vært i
live.
Kjører du bil selv?
Post by Sigvald
Alle som ønsker seg bedre og tryggere veier i Norge må gi sin stemme
til FrP ved høstens valg. Så kan en av de hedersmann Bård Hoksrud
eller Martin Schanche bli ny samferdselsminister i Norge, det trengs.
Hva i all verden er det du begrunner det siste valget med? Den lille
tiden han profilerte seg i klovnepartiet gjorde han seg helt ut.
--

Sigvald
2013-01-07 23:11:04 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Kjører du bil selv?
Ja, og jeg synes at bensin og bilhold er for dyrt i Norge.
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Sigvald
Alle som ønsker seg bedre og tryggere veier i Norge må gi sin stemme
til FrP ved høstens valg. Så kan en av de hedersmann Bård Hoksrud
eller Martin Schanche bli ny samferdselsminister i Norge, det trengs.
Hva i all verden er det du begrunner det siste valget med?
Selv du burde huske at Martin Schanche er en anerkjent rally-kjører.
Det er vel knapt noen annen politiker som vet så mye om biler,
bilkjøring og trafikksikkerhet som ham. Som samferdselsminmister vil
han fremstå som et sunt forbilde for unge mannlige bilførere.

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2013-01-08 00:14:25 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Kjører du bil selv?
Ja, og jeg synes at bensin og bilhold er for dyrt i Norge.
Det er det flere som syns. Jeg tror man får kjøpt mer bensin for en
timelønn i dag enn for 40-50 år siden, så egentlig har bensinprisen
holdt seg bra.
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Hva i all verden er det du begrunner det siste valget med?
Selv du burde huske at Martin Schanche er en anerkjent rally-kjører.
Ja, og jeg husker hans utageringer både på banen og i politikken. Han
har et sinnekontrollproblem.
Post by Sigvald
Det er vel knapt noen annen politiker som vet så mye om biler,
bilkjøring og trafikksikkerhet som ham.
Samferdel er litt mer enn bil, gitt.
Post by Sigvald
Som samferdselsminmister vil
han fremstå som et sunt forbilde for unge mannlige bilførere.
Nei, folk som mister hodet av å bli kalt feig, og stiller seg opp og
sperrer trafikken når han føler seg forurettet er ikke noe sunt forbilde
for noen uansett sammenheng.
--

c***@getmail.no
2013-01-08 09:25:29 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Selv du burde huske at Martin Schanche er en anerkjent rally-kjører.
Det er vel knapt noen annen politiker som vet så mye om biler,
bilkjøring og trafikksikkerhet som ham. Som samferdselsminmister vil
han fremstå som et sunt forbilde for unge mannlige bilførere.
Sigvald
Personer som tror at rallykjøring har noe som helst med å være en trygg trafikant å gjøre hører ikke hjemme bak rattet.
Svein Erik Fotland
2013-01-08 12:33:48 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Ikke vær så inni helsikes dum! Fotland bruker ikke engang samme
målform som meg.
Du skal ikkje bry deg for mykje om Nenseth. Det er visst soleis at han
fokuserer på person avdi han har lite sakleg å tilføre debatten.
Post by Sigvald
Forøvrig har Fotland mange gode poenger her. En ting må dog korrigeres
- det er 40 km/t på ulykkesstedet ikke 60. Dette har dog ikke vært
nevnt ofte i nyhetene.
Årsak, dette har du visst rett i. Eit av bileta syner elles at det er
60-sone like før ulukkesstaden. Bileta syner heller ingen fartshumpar
som ein elles skulle vente å sjå i ein 40-sone. Å sette fartsgrensa så
langt ned som til 40 på den aktuelle staden kan ikkje godt seiast å
vera anna enn ei falitterklæring frå dei vegfiendtlege raud-grøne
styresmaktene si side. Når fartsgrensene vart så låge mistar dei fort
noko av sin autoritet og gjev dermed ein falsk tryggleiksfølelse. Kan
hende kan dette vera ein av faktorane bak denne ulukka. Landet treng
sårt ein ny samferdslepolitikk der ein ikkje tyr til lettvinte
løysingar som å skyve problema foran seg ved å sette ned
fartsgrensene. Skal ein betre trafikktryggleiken er ein rette og slett
nødt til å byggje betre vegar som toler meir fart.

Svein Erik
Hans Petter Nenseth
2013-01-08 14:11:43 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Post by Sigvald
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Ikke vær så inni helsikes dum! Fotland bruker ikke engang samme
målform som meg.
Du skal ikkje bry deg for mykje om Nenseth. Det er visst soleis at han
fokuserer på person avdi han har lite sakleg å tilføre debatten.
Post by Sigvald
Forøvrig har Fotland mange gode poenger her. En ting må dog korrigeres
- det er 40 km/t på ulykkesstedet ikke 60. Dette har dog ikke vært
nevnt ofte i nyhetene.
Årsak, dette har du visst rett i. Eit av bileta syner elles at det er
60-sone like før ulukkesstaden. Bileta syner heller ingen fartshumpar
som ein elles skulle vente å sjå i ein 40-sone. Å sette fartsgrensa så
langt ned som til 40 på den aktuelle staden kan ikkje godt seiast å
vera anna enn ei falitterklæring frå dei vegfiendtlege raud-grøne
styresmaktene si side.
Noen har i det minste tatt ansvar.

Jeg lurer på om du ville reagert på samme måte mot vedkommende sjåfør
avhengig av partitilhørighet?
Nå er det forøvrig ikke veien eller regjeringens feil at vedkommende
sjåfør har stukket av fra åstedet. Og de av oss som kjører bil vet at
det er noe som heter å kjøre etter forholdene.
Post by Svein Erik Fotland
Når fartsgrensene vart så låge mistar dei fort
noko av sin autoritet og gjev dermed ein falsk tryggleiksfølelse. Kan
hende kan dette vera ein av faktorane bak denne ulukka.
For kristne er det i ytterste konsekvens gud som står med ansvaret siden
han er allmektig, og i dette tilfellet ikke løftet en finger for å gripe
inn.

Landet treng
Post by Svein Erik Fotland
sårt ein ny samferdslepolitikk der ein ikkje tyr til lettvinte
løysingar som å skyve problema foran seg ved å sette ned
fartsgrensene. Skal ein betre trafikktryggleiken er ein rette og slett
nødt til å byggje betre vegar som toler meir fart.
Fart er ikke løsningen på alle problemer, Sigvald.
--

Sigvald
2013-01-08 23:11:26 UTC
Permalink
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/--Han-erkjenner-ikke-straffskyld-3100288.html

Politiet har gjort beslag av bilen til de to mistenkte i bildrap-
saken. Det er også gjort beslag i hjemmet deres. De to - en mann på 43
år og en kvinne i 40-årene fra Klepp - ble avhørt tirsdag kveld.
---------------------

Så er det visst gjennombrudd i saken. Det virker dog merkelig at to
personer er pågrepet i saken. Kun en av dem kan ha vært sjåfør. Dersom
politiet ikke vet hvem av dem som kjørte bilen må kanskje saken
henlegges? Som par har de pågrepne vel heller ikke vitneplikt i
forhold til hverandre? Hva sier dere eksperter på no.fag.jus?

Sigvald
Anonymous Remailer (austria)
2013-01-09 13:33:03 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Så er det visst gjennombrudd i saken.
Nå som det kommer mer informasjon om den siktede mannen i saken, viser
det seg at dette trolig er en kar som er glad i å ta seg en dram.
Det kan derfor ikke utelukkes at han f.eks. har vært på polet eller pub
for å få seg noe å drikke, siden sterke varer ikke selges i butikk.

Man kan videre tenke seg et FrP-styrt samfunn, hvor denne mannen kanskje
kunne ruslet til nærbutikken for å kjøpe seg en flaske whisky, i stedet
for å måtte kjøre bil på dårlige, norske AP-veier for å få seg en tår.

Det er naturligvis for tidlig å trekke konklusjoner, mer en refleksjon
til ettertanke...
Jon Wikne
2013-01-15 16:15:23 UTC
Permalink
On 01/09/2013 12:11 AM, Sigvald wrote:

[...]
Post by Sigvald
Kun en av dem kan ha vært sjåfør. Dersom
politiet ikke vet hvem av dem som kjørte bilen må kanskje saken
henlegges?
Hørte nettopp at den ene har tilstått. Man kan dog ikke vite
sikkert om dette er gjort for å dekke den andre.

Hvis den videre etterforskning ikke bringer klarhet i saken,
så er det ellers presedens her i Norge for å dømme flere for
medvirkning dersom man ikke greier å finne entydig ut hvem
som faktisk begikk forbrytelsen. Det mest prominente eksempel
på slikt er Orderud-saken.

-- Jon
Sigvald
2013-01-19 01:09:32 UTC
Permalink
Nyhetsredaktør Lars Petter Einarsson i Rogalands Avis har en til dels
arrogant og moraliserende kommentar til denne saken i torsdagens avis
(RA 17.01.2013 Side: 14)
I forrige uke ble en 43-åring fra Klepp identifisert og utpekt som
mannen som kjørte på og drepte Olav Hovda (12) på Lalands-
vegen om kvelden 4. januar. Han ble pågrepet av politiet
tirsdag 8. januar og samme kveld ble livet til mannen brettet
ut på VG Nett. VG er den medieorganisasjonen som oftest
hevder at den er best i klassen på å balansere den presse-
etiske streken, iallfall i denne saken har avisen tråkket
langt over.
Tull! Avisene har taklet denne saken på en utmerket måte. Denne saken
har vakt så mye oppmerksomhet at det har vært helt nødvendig å følge
den opp slik bl.a. VG har gjort.
Som alltid i slike saker tar det ikke lang tid å finne fram
til siktedes navn. Det lekker ut i alle bauger og kanter,
og derfra til å sjekke navnet opp mot strafferegisteret
er veien heller ikke lang. VG kunne fortelle at mannen
i 2011 ble dømt for fyllekjøring på den samme veien
som Hovda ble påkjørt og drept, noe som definitivt
er feil. Dommen falt 16. november 2012 og er ikke
rettskraftig, den er anket og det er altså slett ikke
sikkert det var 43-åringen som kjørte i fylla om
kvelden 12. oktober 2012.
Noen aviser har kanskje vært litt unøyaktige i sin omtale av dommen
som falt i fjor, men de fleste skjønner nok at det var forseelsen som
fant sted i 2011, ikke dommen. Det er ellers litt oppsiktsvekkende at
Einarsson holder muligheten åpen for at tingretten kan begå
justismord. Mannen ble neppe dømt uten sterke indisier/beviser.
Det er en dynamikk i saker som dette, som får
landsdekkende oppmerksomhet. Summen av de
nasjonale og lokale medienes «funn» blir mikset
og blandet og eltet til et sammensurium av
bekreftede og ubekreftede opplysninger. Det
linkes litt, det siteres litt, det tas noen forbehold,
av typen «etter det vi har grunn til å tro»,
som til slutt ender som et fjell av indisier
og bevis på at det er dette som er gjernings-
mannen.
Man skal alltid være forsiktig med å trekke for raske konklusjoner,
men ofte opplever vi dessverre også at unødig tilbakeholdenhet og
manglende åpenhet fra medienes side skaper rykter og unødige
spekulasjoner. Jeg føler ikke at det har vært tilfelle i denne saken.
De nasjonale mediene setter i gang hele apparatet,
støyende og brautende reportere setter seg på
flyet til provinsen for å grave fram mest mulig dritt
om gjerningsmannen. På gangen utenfor sal 2
i Jæren tingrett sist torsdag opplevde jeg noen
journalister, eller hva de var, fra riksmediene,
som oppførte seg som om de var på seminar.
Og at det var de som var foredragsholdere.
Det var helt åpenbart at det måtte være han
som kjørte bilen. Fyllekjøreren. At bilen er
registrert på kona, spilte ingen rolle.
Einarsson må være mindre smart dersom han forutsetter at kona aldri
lar sin mann låne bilen. Det er nok kun på papiret at bilen kun er
hennes. Antagelig har de funnet det enklest at hun står som eier av
bilen ettersom han er innblandet i en fyllekjøringssak.
I dommen fra oktober i fjor er det navn på en rekke
vitner. Hva er da mer naturlig enn å ringe til for
eksempel vitnet Esther Elise Sunde Seglem
som så at 43-åringen fyllekjørte med en «hvit
bondebil»? I retten var hun nå ikke helt sikker,
men personen hun så bak rattet hadde mørkt
langt hår og var så vidt bredskuldret at det måtte
være en mann. I de skandaløse intervjuene med
Seglem tok hun heldigvis forbehold om at det
var 43-åringen som kjørte på og drepte
Olav Hovda, et forbehold noen hver som har
jobbet med denne saken burde ha tatt innover
seg. Kanskje Seglem heller skulle vært redaktør.
Intervjuene med Seglem har aldeles ikke vært skandaløse, de har tvert
imot vært meget opplysende for avisleserne. Ikke dermed sagt at de har
vært feilfrie. De inneholder sikkert formuleringer som med fordel
kunne sett litt annerledes ut.
Jeg hevdet innledningsvis at mannen ble
identifisert. Det er han, uten at det verken er
blitt brukt navn eller bilde. Han er identifisert i
nærområdet sitt, og det lenge før ble det kjent
at ulykkesbilen var en grønn 2000-modell
Ford Focus stasjonsvogn. Hvor mange slike
er det på Klepp? Jeg vet ikke hvor godt kjent
dommen fra tingretten var der ute, nå vet alle
hva 43-åringen ifølge Jæren tingrett har gjort.
Dommen har tidligere blitt omtalt i notisform i
i lokalavisene, da uten opplysninger som kunne
identifisere ham. Uten at Seglem eller andre
vitner ble intervjuet, i det hele tatt så anonymt
som det går an. Det sto heller ikke noe i
notisene om at både mannen og kona er
nyfrelste og at de hadde begynt å vanke i en
menighet.
Einarsson fremstår som mindre smart når han åpenbart ikke kjønner at
det er av allmenn interesse å få vite hva slags bil det er tale om.
Det viser seg at mannen ikke har noe som helst
med saken å gjøre. Det var kona som kjørte
ulykkesbilen, hun kjørte altså sin egen bil.
Mannen var hjemme da ulykken skjedde.
Det er det han hele tiden har hevdet, og som
også politiet nå tror ham på. For all del, det kan
jo være det var han som kjørte bilen, men at
han og kona er enige om at hun tar på seg
skylden. Det kan være en god sak å spekulere
litt i, som etter hvert kan etableres som en
sannhet.
Einarsson burde holde seg for god til å fordele skyld i denne saken.
Det er rettens oppgave. Slik saken står i dag ser det imidlertid ut
til at det han her sier er riktig.
Tar vi bort Seglem, tar vi bort frontruten som
aldri ble knust, tar vi bort utsagnene fra
naboene om at det var mye bråk rundt
ekteparet, tar vi bort frelsen, sitter vi igjen
med en tragisk trafikkulykke med dødelig
utfall. Det er alt vi vet. Vi vet ikke om bilen
holdt for stor fart, om den kvinnelige sjåføren
var uaktsom eller hvor i veibanen Olav Hovda
befant seg da det smalt. I tillegg vet vi at hun
verken stoppet eller selv meldte seg til
politiet.
Og i tillegg vet vi at Einarsson står frem som en uforskammet løgner.
Det kan nemlig ikke være tvil om at frontruten ble knust - det er
opplysninger vi, via avisene, har direkte fra verkstedeier Kjell Sund
ved KS Bilservice i Sandnes som personlig skiftet ut bilens frontrute.
Det virker som om noen redaksjoner i denne
saken har fått utstedt et frikort som gir dem rett
å ture fram som om det var et overlagt drap
med kjent gjerningsmann det var snakk om.
La oss håpe de heller tar med seg pressekortet
neste gang det skjer en slik tragisk ulykke.
Einarsson bør selv trå forsiktig i dørene. Han kaster nemlig steiner i
glasshus. I 11 artikler om denne saklen i RAs nettutgave benyttes
ordet bildrap.

Konklusjon:
Einarsson bommer med sin tendensiøse og moralistiske kritikk av VG og
andre aviser. (VG: 1 - RA: 0)

Sigvald
Svein Erik Fotland
2013-01-21 12:25:47 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Nyhetsredaktør Lars Petter Einarsson i Rogalands Avis har en til dels
arrogant og moraliserende kommentar til denne saken i torsdagens avis
(RA 17.01.2013 Side: 14)
Tar vi bort Seglem, tar vi bort frontruten som
aldri ble knust, tar vi bort utsagnene fra
naboene om at det var mye bråk rundt
ekteparet, tar vi bort frelsen, sitter vi igjen
med en tragisk trafikkulykke med dødelig
utfall. Det er alt vi vet. Vi vet ikke om bilen
holdt for stor fart, om den kvinnelige sjåføren
var uaktsom eller hvor i veibanen Olav Hovda
befant seg da det smalt. I tillegg vet vi at hun
verken stoppet eller selv meldte seg til
politiet.
Og i tillegg vet vi at Einarsson står frem som en uforskammet løgner.
Det kan nemlig ikke være tvil om at frontruten ble knust - det er
opplysninger vi, via avisene, har direkte fra verkstedeier Kjell Sund
ved KS Bilservice i Sandnes som personlig skiftet ut bilens frontrute.
Det ser ut til at du har rett i dette. Eg har i alle høve ikkje finne
noko som helst medieinnslag som stadfestar Einarsson sin påstand om at
frontvindauget på ulukkesbilen ikke vart delvis knust som følge av
ulukka. Dette syner klart kvifor det er naudsynt at mediene kjem med
mest mogleg informasjon i så engasjerande saker. Jo meir informasjon
ållmenta sit med, jo vanskelegare er det for slike som Einarsson å
slippe unna med den type løgner han her prøver seg på.

Svein Erik
Svein Erik Fotland
2013-01-21 12:30:45 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Nyhetsredaktør Lars Petter Einarsson i Rogalands Avis har en til dels
arrogant og moraliserende kommentar til denne saken i torsdagens avis
(RA 17.01.2013 Side: 14)
Tar vi bort Seglem, tar vi bort frontruten som
aldri ble knust, tar vi bort utsagnene fra
naboene om at det var mye bråk rundt
ekteparet, tar vi bort frelsen, sitter vi igjen
med en tragisk trafikkulykke med dødelig
utfall. Det er alt vi vet. Vi vet ikke om bilen
holdt for stor fart, om den kvinnelige sjåføren
var uaktsom eller hvor i veibanen Olav Hovda
befant seg da det smalt. I tillegg vet vi at hun
verken stoppet eller selv meldte seg til
politiet.
Og i tillegg vet vi at Einarsson står frem som en uforskammet løgner.
Det kan nemlig ikke være tvil om at frontruten ble knust - det er
opplysninger vi, via avisene, har direkte fra verkstedeier Kjell Sund
ved KS Bilservice i Sandnes som personlig skiftet ut bilens frontrute.
Det ser ut til at du har rett i dette. Eg har i alle høve ikkje finne
noko som helst medieinnslag som stadfestar Einarsson sin påstand om at
frontvindauget på ulukkesbilen ikke vart delvis knust som følge av
ulukka. Dette syner klart kvifor det er naudsynt at mediene kjem med
mest mogleg informasjon i så engasjerande saker. Jo meir informasjon
ållmenta sit med, jo vanskelegare er det for slike som Einarsson å
sleppe unna med den typen løgner han her prøver seg på.

Svein Erik

c***@getmail.no
2013-01-08 09:22:04 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Til tross for en del likheter tror jeg faktisk ikke fotland og sigvald er samme person. Hadde det første innlegget vært skrevet av sigvald ville det inneholdt et visst minimum av elementer som så og si *alltid* er tilstede i meldingene til sigvald (når han begynner en ny tråd), bla hennvisninger til etnisitet, Kiss, evt annen fjøsrock, oppramsinger av nåværende NSPDere, kristenvås, Donald Duck, referanser til div "eksperter" i klovneklubben, frasen "ja, slik er [...], dere," og en avsluttende "konklusjon" om at man bør stemme på teposepartiet.

Dette ser ut til å være fraværende i de fleste meldingene til fotland.

Konklusjon 1: fotland og sigvald er to forskjellige personer.
Konklusjon 2: Folk på ytre høyre fløy er ofte vanskelige å skille fra hverandre.
Hans Petter Nenseth
2013-01-08 09:49:38 UTC
Permalink
Post by c***@getmail.no
Post by Hans Petter Nenseth
Skjerpings, Sigvald. Du er avslørt. Post under ditt eget navn om du vil
bli tatt alvorlig.
Til tross for en del likheter tror jeg faktisk ikke fotland og sigvald er samme person. Hadde det første innlegget vært skrevet av sigvald ville det inneholdt et visst minimum av elementer som så og si *alltid* er tilstede i meldingene til sigvald (når han begynner en ny tråd), bla hennvisninger til etnisitet, Kiss, evt annen fjøsrock, oppramsinger av nåværende NSPDere, kristenvås, Donald Duck, referanser til div "eksperter" i klovneklubben, frasen "ja, slik er [...], dere," og en avsluttende "konklusjon" om at man bør stemme på teposepartiet.
Dette ser ut til å være fraværende i de fleste meldingene til fotland.
Konklusjon 1: fotland og sigvald er to forskjellige personer.
Konklusjon 2: Folk på ytre høyre fløy er ofte vanskelige å skille fra hverandre.
Problemet er at "Fotland" ikke eksisterer i skattelistene. Men du har et
poeng, Sigvald er neppe dyktig nok til å skrive om seg selv så bra.
--

Sigvald
2013-01-07 23:05:34 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Legg merke til korleis ord som «bildrapsmann» og «drepte» går igjen i
artikkelen. Dette er eit godt døme på korleis bilistane er gjort til
fritt vilt i dagens samfunn. Dei blir førehandsdømt og stempla som
omsynslause og farlege drapsmenn utan at deira side av saka er kjent.
Dei mjuke trafikantane stilles det derimot få eller ingen krav til.
Ja, venstresidens syn på bilister kontra myke trafikanter har klare
likhetstegn med den samme venstresidens syn på Israel kontra
palestinerne. Venstresiden skjønner åpenbart ikke at skyld ikke
automatisk kan fordeles ut fra partenes relative styrke.

Sigvald
c***@getmail.no
2013-01-08 09:23:44 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Ja, venstresidens syn på bilister kontra myke trafikanter har klare
likhetstegn med den samme venstresidens syn på Israel kontra
palestinerne.
Hva er det for slags tullprat?
Post by Sigvald
Venstresiden skjønner åpenbart ikke at skyld ikke
automatisk kan fordeles ut fra partenes relative styrke.
Hæ?
Post by Sigvald
Sigvald
Loading...