Discussion:
Øygard-saken er i gang
(too old to reply)
Sigvald
2012-10-09 21:41:10 UTC
Permalink
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10054620

LILLEHAMMER (VG) Ap-ordfører Rune Øygard må, etter det VG får opplyst,
svare for over 50 påståtte samleier som han skal ha hatt med den nå 16
år gamle jenta.

I dag starter rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Sør-
Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer.
---------------------

Dette blir en spennende sak å følge. Særlig fordi denne saken på mange
måter kan sees som en prøvestein i forhold til om loven er lik for
alle politikere i Norge, uavhengig av parti.

Sigvald
s***@hotmail.com
2012-10-11 08:16:04 UTC
Permalink
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ordforersaken/artikkel.php?artid=10054620 LILLEHAMMER (VG) Ap-ordfører Rune Øygard må, etter det VG får opplyst, svare for over 50 påståtte samleier som han skal ha hatt med den nå 16 år gamle jenta. I dag starter rettssaken mot den overgrepstiltalte ordføreren i Sør- Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. --------------------- Dette blir en spennende sak å følge. Særlig fordi denne saken på mange måter kan sees som en prøvestein i forhold til om loven er lik for alle politikere i Norge, uavhengig av parti. Sigvald
Her peiker du på den heilt essensielle sida av denne saka. Skulle Øygard bli frikjend i tingretten vil påtalemakta, dersom dei vil stå fram som truverdige og politisk uavhengige, faktisk ikkje ha anna val enn å anka saka vidare til lagmannsretten ettersom dei anka frifinninga i sexsaka mot den tidlegare FrP-politikaren Trond Birkedal som er tiltalt for eit langt mindre alvorleg brotsverk. Og skulle Birkedal no bli dømt i ankesaka i lagmannsretten, ja så må òg Øygard dømast i lagmannsretten dersom denne saka kjem so langt.

Ein annan ting retten bør akte seg vel for er å komme opp med ein dom som korkje er hummar eller kanari, slik det skjedde i ei drapssak for nokre år sidan då ein ung mann blei frikjend for drap og samstundes pålagt å betale erstatning til foreldra til offeret. Anten må Øygard dømmast skuldig og påleggjast å betale erstatning, eller so må han frikjennast både for skuld og erstatningsplikt.

Slik saka står akkurat no vil nok det beste for alle vere om Øygard blir dømt. Både fordi ein dom vil signalisere at ein tar jenta på alvor, men òg gi alle i Vågå eit reelt håp om at det verte sett eit endelig punktum i saka og at Øygard ikkje kjem attende som ordførar. Ein dom vil òg markere at slike saker er like alvorlege uavhengig av tiltalte sin politiske bakgrunn og posisjon, og vil på mange måtar fjerne grunnlaget for den ofte usaklege kritikken som har blitt retta mot dei antikonforme røystene som i fjor haust tok til motmæle mot pressa si unisone skjerming av Øygard før han sjølv lét namnet verte gjort kjent i media.

Svein Erik
Svein Erik Fotland
2012-10-11 08:44:46 UTC
Permalink
Eit nytt moment i tilknytning til saka er at to menn no er ilagt
forbod mot å vere i nærleiken av Øygard. Bakgrunn for forbodet er at
mennene skal ha komme med misshagsytringar og "trugsmål" mot den sikta
ordføraren. Hadde lova vore lik for alle skulle sjølvsagt òg valdelege
blitzarar som Stein Lillevolden vore ilagt tilsvarande forbod mot å
vere i nærleiken av Siv Jensen og andre FrP-politikarar.

Svein Erik
Thomas Lundquist
2012-10-15 07:44:54 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Eit nytt moment i tilknytning til saka er at to menn no er ilagt
forbod mot å vere i nærleiken av Øygard. Bakgrunn for forbodet er at
mennene skal ha komme med misshagsytringar og "trugsmål" mot den sikta
ordføraren. Hadde lova vore lik for alle skulle sjølvsagt òg valdelege
blitzarar som Stein Lillevolden vore ilagt tilsvarande forbod mot å
vere i nærleiken av Siv Jensen og andre FrP-politikarar.
Og Birkedal forbud mot å være i nærheten av dusjer?ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Sigvald
2012-10-20 17:12:11 UTC
Permalink
Post by s***@hotmail.com
Slik saka står akkurat no vil nok det beste for alle vere
om Øygard blir dømt. Både fordi ein dom vil signalisere at
ein tar jenta på alvor, men òg gi alle i Vågå eit reelt håp
om at det blir sett eit endelig punktum i saka og at Øygard
ikkje kjem attende som ordførar. Ein dom vil òg markere
at slike saker er like alvorlege uavhengig av tiltalte sin
politiske bakgrunn og posisjon, og vil på mange måtar fjerne
grunnlaget for den ofte usaklege kritikken som har blitt
retta mot dei antikonforme røystene som i fjor haust tok
til motmæle mot pressa si unisone skjerming av Øygard
før han sjølv lét namnet verte gjort kjent i media.
Svein Erik
Den siste utviklingen i saken mot eks-FrPer Trond Birkedal
understreker hvor rett du har i alt det du her sier:
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6291201.ece
Lagmannsretten har funnet Trond Birkedal skyldig, og straffen er satt
til syv måneders fengsel. Trond Birkedal sier til RA at han er
uskyldig dømt. Han understreker at han ble enstemmig frifunnet i
tingretten. Da er det overraskende at lagmannsretten ikke ser at det i
det minste er rimelig tvil om skyldspørsmålet. Dommen blir anket til
høyesterett, understreker han.
---------------------
Bare ved å erklære Øygard skyldig kan retten vise at loven er lik for
alle politikere uavhengig av partfarge.

Konklusjon:
Alle som er tilhenger av at loven skal være lik for alle bør gi sin
stemme til lov-og-rett-partiet FrP ved neste valg!

Sigvald
Svein Erik Fotland
2012-10-24 12:36:40 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Den siste utviklingen i saken mot eks-FrPer Trond Birkedal
http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article6291201.ece
Lagmannsretten har funnet Trond Birkedal skyldig, og straffen er satt
til syv måneders fengsel. Trond Birkedal sier til RA at han er
uskyldig dømt. Han understreker at han ble enstemmig frifunnet i
tingretten. Da er det overraskende at lagmannsretten ikke ser at det i
det minste er rimelig tvil om skyldspørsmålet. Dommen blir anket til
høyesterett, understreker han.
---------------------
Bare ved å erklære Øygard skyldig kan retten vise at loven er lik for
alle politikere uavhengig av partfarge.
Dette trur eg dei fleste rettskafne folk må vera samde i.

Svein Erik
Sigvald
2012-11-03 23:06:27 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Dette trur eg dei fleste rettskafne folk må vera samde i.
Svein Erik
Og så ble det påfallende stille fra Nenseth, Lund, Thomsen, Solskogen
& Co...

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2012-11-04 15:19:58 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Svein Erik Fotland
Dette trur eg dei fleste rettskafne folk må vera samde i.
Svein Erik
Og så ble det påfallende stille fra Nenseth, Lund, Thomsen, Solskogen
& Co...
I motsetning til deg syns i allefall jeg det er greit å overlate slikt
til rettsvesenet.
--

c***@getmail.no
2012-11-04 15:48:19 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Post by Svein Erik Fotland
Dette trur eg dei fleste rettskafne folk må vera samde i.
Og så ble det påfallende stille fra Nenseth, Lund, Thomsen, Solskogen
& Co...
Siden når ble jeg forpliktet til å svare på alt tullet du og klovneklubben din skriver?

Men siden jeg likevel er igang:

"Bare ved å erklære Øygard skyldig kan retten vise at loven er lik for alle politikere uavhengig av partfarge. "

Her viser du klart og tydelig at du overhodet ikke har forstått hva som menes med "likhet for loven." Heller ikke hvordan lovverket fungerer i en rettstat. Du ser ut til å tro at domstolene opererer med en slags kvotementalitet; hvis en fra FrP blir dømt for noe skal man også dømme noen fra et annet parti, samme om de er skyldige eller ikke. Dette gjelder tydeligvis også fotland.

Det er ikke slik det fungerer. Han skal dømmes dersom han blir funnet skyldig, og kun da. Kvoter, partiloyalitet, stammetilhørighet, og vulgærpressen som du mesker deg med har ingen ting å si.

Er det en ting dere to ikke er, så er det rettskafne.
Post by Sigvald
Sigvald
Svein Erik Fotland
2012-11-05 09:32:47 UTC
Permalink
Post by c***@getmail.no
Siden når ble jeg forpliktet til å svare på alt tullet du og klovneklubben din skriver?
Du er ikkje personlog forplikta til å svara noken her, men som aktiv
debattant har du òg del i eit kollektivt ansvar for at alle skal få
litt merksemd, det framgår klart av eit sett nettikettereglar som eg
googla fram for ei tid tilbake.
Post by c***@getmail.no
Post by c***@getmail.no
"Bare ved å erklære Øygard skyldig kan retten vise at loven er lik for alle politikere uavhengig av partfarge. "
Her viser du klart og tydelig at du overhodet ikke har forstått hva som menes med "likhet for loven."
Heller ikke hvordan lovverket fungerer i en rettstat. Du ser ut til å tro at domstolene opererer med
en slags kvotementalitet; hvis en fra FrP blir dømt for noe skal man også dømme noen fra et annet
parti, samme om de er skyldige eller ikke. Dette gjelder tydeligvis også fotland.
Er du verkeleg så dum som du her gjev inntrykk av?? Har du enno ikkje
forstått at retten ikkje kan stilla strengare krav til prov i saka mot
Øygard enn i saka mot Birkedal. Når retten meiner at dei har nok prov
til å fella Birkedal, ja så har dei óg nok prov til å fella Øygard.

Svein Erik
Jon Wikne
2012-11-05 11:22:38 UTC
Permalink
On 11/05/2012 10:32 AM, Svein Erik Fotland wrote:

[...]
Post by Svein Erik Fotland
Når retten meiner at dei har nok prov
til å fella Birkedal, ja så har dei óg nok prov til å fella Øygard.
Forstod jeg ikke helt. Dette er hverken samme sak, eller samme
dommere. Eneste likheten jeg ser mellom disse sakene er at det
dreier seg om seksuelle overgrep mot unge mennesker, at håndfaste
bevis mangler og at påstand står mot påstand.

I enhver sak med slike randbetingelser må dommerne utøve skjønn.
Dette kan slå forskjellig ut. Jeg har ikke vært tilstede
i retten i noen av disse sakene, og antar at det samme gjelder
deg. Følgelig bør det være vanskelig for noen av oss å ha sterk
mening om hva som er riktig dom.

Utfra medieomtalen av begge disse sakene har jeg personlig en
klar «magefølelse» av at fellende dom er rettferdig dom. Men jeg
innsér like fullt at retten kan komme til en annen konklusjon
i Øygård-saken, og helt uten at tiltaltes partitilhørighet
trekkes inn.

-- Jon
c***@getmail.no
2012-11-05 12:04:42 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Er du verkeleg så dum som du her gjev inntrykk av??
Du er fortsatt i tenårene, ser jeg?
Post by Svein Erik Fotland
Har du enno ikkje
forstått at retten ikkje kan stilla strengare krav til prov i saka mot
Øygard enn i saka mot Birkedal.
Hvem sier at de gjør det?
Post by Svein Erik Fotland
Når retten meiner at dei har nok prov
til å fella Birkedal, ja så har dei óg nok prov til å fella Øygard.
Hva vet vel du om det? Har du tilgang til bevismaterialet i begge? Dette er bare kvotetenkning fra din side. Du ville rettet baker for smed.
Post by Svein Erik Fotland
Svein Erik
c***@getmail.no
2012-11-05 12:07:41 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Post by c***@getmail.no
Siden når ble jeg forpliktet til å svare på alt tullet du og klovneklubben din skriver?
Du er ikkje personlog forplikta til å svara noken her, men som aktiv
debattant har du òg del i eit kollektivt ansvar for at alle skal få
litt merksemd, det framgår klart av eit sett nettikettereglar som eg
googla fram for ei tid tilbake.
Jaha. Da synes jeg du skulle google frem den regelen igjen slik at jeg kan få se den. Jeg har vært på Usenett siden begynnelsen av 90-tallet, og har aldri hørt om en slik regel.
Post by Svein Erik Fotland
Svein Erik
Hans Petter Nenseth
2012-11-05 18:16:00 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Post by c***@getmail.no
Siden når ble jeg forpliktet til å svare på alt tullet du og klovneklubben din skriver?
Du er ikkje personlog forplikta til å svara noken her, men som aktiv
debattant har du òg del i eit kollektivt ansvar for at alle skal få
litt merksemd,
ROTFLMAO.

Syns du ikke du og Sigvald får oppmerksomhet nok?
--

Thomas Lundquist
2012-10-14 12:59:48 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Dette blir en spennende sak å følge. Særlig fordi denne saken på mange
måter kan sees som en prøvestein i forhold til om loven er lik for
alle politikere i Norge, uavhengig av parti.
Du kan ikke akkurat klage på at pressen holder seg unna.ez
--
Med infrastruktur bygger vi landet.

Siteringsproblemer? : http://www.bersvendsen.com/usenet/quoting.html
Loading...