Discussion:
10 år siden frigjøringen av Irak
(too old to reply)
Sigvald
2013-03-20 18:13:41 UTC
Permalink
I dag, 20. mars, er det nøyaktig 10 år siden frigjøringen av Irak ble
innledet. Helt siden den gang har naive krigsmotstandere i praksis
først støttet Saddam Hussein og senere Baath-opprørere og al-qaida-
terrorister. Ja, selv 10 år etter krigsutbruddet nekter
krigsmotstanderene å innse at deres spådommer er gjort til skamme. I
en fersk kommentar fastslår den amerikanske ekspert-kommentatoren,
Leif Babin, som selv har tjenestegjort i Irak (han er således øyenvite
og førstehåndskilde) at de vestlige styrkene seiret i Irak:

http://www.foxnews.com/opinion/2013/03/19/won-in-iraq-veteran-take-on-war/

---------------------
The long war in Iraq—known to the U.S. military as Operation Iraqi
Freedom—has been labeled many things from a war of liberation to an
illegal occupation to the worst American military blunder since
Vietnam. But for those who served on the battlefields of Iraq, who
fought the enemy and sacrificed much sweat, blood and tears, we call
it something else: Victory.

Much of the American public doesn’t know what to make of the Iraq War.
This is fueled in part by misconceptions in the news media, inaccurate
portrayals in television and movies, and a lack of coverage of the
latter years of the war once violence levels plummeted. There never
was widespread acknowledgement of the evils of the Iraqi insurgents
toward their own people. In addition, the extraordinary security gains
that were achieved at tremendous cost and personal sacrifice by
American military forces were never displayed. In spite of this, from
my perspective through three combat deployments to Iraq, it is
absolutely crystal clear: We won.
---------------------

I forhold til den norske debatten fremstår dette som en solid triumf
for FrPs Morten Høglund som hele tiden helhjertet støttet opp om den
vestlige innsatsen i Irak, og en tilsvarende tøff nedtur for anti-
vestlige krigsmotstandere som Petter Nome.

At irakerne ikke har klart å holde fred seg i mellom etter
frigjøringen skyldes selvsagt ikke vestlig innblanding, men interne
kulturelle motsetninger og ikke minst religiøse motsetninger mellom
ulike muslimske grupper. Tyskerne oppførte seg ikke slik mot hverandre
etter WW2 selv om også de er preget av innbyrdes ulikheter. Bayerne
krevde ikke selvstyre slik som kurderne, og katolikkene og
protestantene gjøv ikke løs på hverandre slik sunni-muslimene og sjia-
muslimene gjør i Irak. Kristen toleranse og nestekjærlighet, som er
deres felles moralske grunnlag, innbyr på ingen måte til slikt. Setter
man det hele litt på spissen kan man gjerne si at mens islam er roten
til volden, kaoset og stagnasjonen i det irakiske samfunnet var
kristendommen roten til det tyske wirtschaftswunder - den imponerende
tyske fremgangen og gjenreisningen etter krigen. Dette blir bare enda
tydeligere om man i tillegg sammenlikner utviklingen i det kristne
Vest-Tyskland med den parallelle utviklingen i det ateistiske Øst-
Tyskland.

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2013-03-20 21:22:59 UTC
Permalink
Post by Sigvald
At irakerne ikke har klart å holde fred seg i mellom etter
frigjøringen skyldes selvsagt ikke vestlig innblanding,
Og da kan man jo spørre hva som var vitsen.

Er du kjent med bakgrunnen for 9.11.? At USA hadde sluppet den tragedien
om de hadde holdt "fingrene av fatet", og latt midtøsten være i fred?
--

Isachsen
2013-03-20 21:30:44 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Post by Sigvald
At irakerne ikke har klart å holde fred seg i mellom etter
frigjøringen skyldes selvsagt ikke vestlig innblanding,
Og da kan man jo spørre hva som var vitsen.
Er du kjent med bakgrunnen for 9.11.? At USA hadde sluppet den
tragedien om de hadde holdt "fingrene av fatet", og latt midtøsten
være i fred?
Aftenposten har idag en karikatur, som treffer nokså godt akkurat det
poenget.
Stikkordet foran Irak-krigen var jo "weapons of mass destruction".
Dagens tegning har teksten "Ten years of mass destruction".

Ytterligere kommentarer turde være overflødige.

Isachsen
Svein Erik Fotland
2013-03-21 14:08:40 UTC
Permalink
Post by Isachsen
Aftenposten har idag en karikatur, som treffer nokså godt akkurat det
poenget. Stikkordet foran Irak-krigen var jo "weapons of mass destruction".
Kor mange trur du hadde støtta krigen om ein i staden hadde nytta
"liberation, freedom, democracy" som stikkord? Problemet var ikkje
krigen, men den feige vestlege opinionen som ikkje er villjug til ofre
noko som helst for at andre skal få det betre. Leif Babin, som
trådstartar har linka til, og hans like er definitivt verdige
arvtakarer etter dei amerikanske heltane frå første og andre
verdskrigen.
Post by Isachsen
Dagens tegning har teksten "Ten years of mass destruction".
Ytterligere kommentarer turde være overflødige.
Duh, Aftenposten har ikkje akkuerat mykje truverde. Sjefredaktør sidan
2009, Hilde Haugsgjerd, er gammal AKP-mlar. Aftenposten har soleis
ikkje større truverde enn resten av PK-blekkene.

Svein Erik
c***@getmail.no
2013-03-21 22:27:46 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Kor mange trur du hadde støtta krigen om ein i staden hadde nytta
"liberation, freedom, democracy" som stikkord? Problemet var ikkje
krigen, men den feige vestlege opinionen som ikkje er villjug til ofre
noko som helst for at andre skal få det betre.
Problemet er at de fleste irakerne ikke har fått det noe bedre.

“If our situation were better than this, we would surely remember that day when the Americans came to free Iraq and gave us the chance to build a better future,” Mr. Shimari said. “But the Americans didn’t give us that chance. They did all the things possible to ensure that Iraq is going to be ruined.”

http://www.nytimes.com/2013/03/19/world/middleeast/many-iraqis-prefer-to-ignore-10th-anniversary-of-war.html?_r=0

"Bombings in Baghdad kill 56 on eve of Iraq war anniversary"

http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/19/baghdad-bombings-anniversary-invasion
Post by Svein Erik Fotland
Duh, Aftenposten har ikkje akkuerat mykje truverde. Sjefredaktør sidan
2009, Hilde Haugsgjerd, er gammal AKP-mlar. Aftenposten har soleis
ikkje større truverde enn resten av PK-blekkene.
...Men tullebyrået "Fox News" (som sigvald henviste til) ser du på som troverdig?
Post by Svein Erik Fotland
Svein Erik
Isachsen
2013-03-23 10:09:36 UTC
Permalink
Post by c***@getmail.no
snipp> "Bombings in Baghdad kill 56 on eve of Iraq war anniversary"
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/19/baghdad-bombings-anniversary-invasion
Duh, Aftenposten har ikkje akkuerat mykje truverde. Sjefredaktør
sidan 2009, Hilde Haugsgjerd, er gammal AKP-mlar. Aftenposten har
soleis ikkje større truverde enn resten av PK-blekkene.
snipp
Svein Erik
Du er nok ikke den eneste som har det inntrykket. En kommentator på
kontinentet sa det slik: "Norge er et underlig land, der selv
høyrepartiene er venstrevridde".

Ikke underligere om det også gjelder høyremediene.

Isachsen

c***@getmail.no
2013-03-21 11:37:00 UTC
Permalink
Post by Sigvald
I forhold til den norske debatten fremstår dette som en solid triumf
for FrPs Morten Høglund som hele tiden helhjertet støttet opp om den
vestlige innsatsen i Irak, og en tilsvarende tøff nedtur for anti-
vestlige krigsmotstandere som Petter Nome.
Du tar som vanlig feil på absolutt alle punkter.
Post by Sigvald
At irakerne ikke har klart å holde fred seg i mellom etter
Hvilket er bare en annen måte å si at hele krigen var mislykket og bortkastet.
Post by Sigvald
frigjøringen skyldes selvsagt ikke vestlig innblanding, men interne
kulturelle motsetninger og ikke minst religiøse motsetninger mellom
ulike muslimske grupper.
I motsetning til Tyskland er Iraq et land konstruert av kolonimakter. Grensene har blitt trukket på kryss og tvers av etniske områder og de forskjellige gruppene ble spilt mot hverandre gjennom hele kolonitiden, slik britene vanligvis gjorde det. Egentlig burde alle grensene i midøsten (og de fleste andre tidligere kolonier) slettes og tegnes på nytt.
Post by Sigvald
Tyskerne oppførte seg ikke slik mot hverandre
etter WW2 selv om også de er preget av innbyrdes ulikheter. Bayerne
krevde ikke selvstyre slik som kurderne, og katolikkene og
protestantene gjøv ikke løs på hverandre slik sunni-muslimene og sjia-
muslimene gjør i Irak.
Tysklands grenser var selvlagede.
Post by Sigvald
Kristen toleranse og nestekjærlighet, som er
deres felles moralske grunnlag, innbyr på ingen måte til slikt.
Her ignorer du 99% av Europas historie. Bla har katolikker og protestanter vært i strupene på hverandre helt siden Martin Luthers tid, og de er fortsatt det i deler av Irland. I USA er det mange protestanter som fortsatt ikke aksepterer katolikker som "ekte" kristne. Videre så har vi europeere vært i kontinuerlig krig med hverandre helt siden isen trakk seg tilbake. Man skal ikke lengre tilbake enn 90-tallet for å finne eksempler på at kristne europeere slakter ned sine likemenn.

Den kristne moralen din er vi bedre foruten.
Post by Sigvald
Setter
man det hele litt på spissen kan man gjerne si at mens islam er roten
til volden, kaoset og stagnasjonen i det irakiske samfunnet var
kristendommen roten til det tyske wirtschaftswunder - den imponerende
tyske fremgangen og gjenreisningen etter krigen. Dette blir bare enda
tydeligere om man i tillegg sammenlikner utviklingen i det kristne
Vest-Tyskland med den parallelle utviklingen i det ateistiske Øst-
Tyskland.
Sekularismen ga oss menneskerettigheter mens dere kristne fortsatt brant annerledestenkende på bålet.
Post by Sigvald
Sigvald
Espen Vestre
2013-03-21 11:54:14 UTC
Permalink
Bayerne krevde ikke selvstyre slik som kurderne
I Freistaat Bayern fremmes det da stadig vekk krav om ikke bare mer
selvstyre, men fullstendig løsrivelse, seinest for noen måneder siden:

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/freistaat-bayern-adieu-restrepublik-11855595.html
--
(espen)
Loading...