Discussion:
17. mai og sådant mere
(too old to reply)
Isachsen
2014-05-27 13:35:01 UTC
Permalink
Grunnlovsdagen er unnagjort på tradisjonelt vis med tilleggsmarkering av
200års-feiringen av dokumentet. Et museum på østlandet har rigget til en
utstilling i sakens anledning. I en annonse om samme heter det: "Den
gjør et historisk stopp i årene rundt 1814, 1905, 1940 og 2014".

Fra kristent hold hevdes det, at man har glemt å nevne kristendommens
medvirkning ved disse milepæler i vår historie. Ellers er sikkert det
meste med av det, som vi lærte på skolen.

Uten å ha besøkt vedkommende museum, vil jeg tippe, at heller ikke
følgende "detaljer" (?) om nevnte år er kommet tydelig frem.

1814. Da fikk man slått i stykker "tvillingrikene" og ble kvitt en
brysom sjømakt i Nordsjøen. Det svekket utvilsomt Norden.

1905. Da fikk man oppløst kombinasjonen Norge/Sverige, som kunne blitt -
ikke bare en sjømakt - men kanskje starten på et forenet Norden.

1940. Da fikk man "trappet" Norge inn i en krig vi kanskje hadde
sluppet, dersom unionen med Sverige hadde bestått.

2014. Dette er ennu ikke historie, men et tydelig tidsskille. Hva som
kommer ut av det er foreløpig usikkert.

De første tre årstallene bragte oss en "løsning" utenfra; tredd ned over
hodet på oss (den ble implementert, som det ville hete idag).

Et tankekors er det kanskje, at maktene som tidligere har tvunget oss
fra hverandre, er de samme som idag forsøker å tvinge oss sammen.

Isachsen
Sigvald
2014-09-02 11:42:59 UTC
Permalink
Post by Isachsen
Grunnlovsdagen er unnagjort på tradisjonelt vis med tilleggsmarkering av
200 års-feiringen av dokumentet. Et museum på Østlandet har rigget til en
utstilling i sakens anledning. I en annonse om samme heter det: "Den
gjør et historisk stopp i Årene rundt 1814, 1905, 1940 og 2014".
Fra kristent hold hevdes det, at man har glemt å nevne kristendommens
medvirkning ved disse milepæler i vår historie. Ellers er sikkert det
meste med av det, som vi lærte på skolen.
Uten å ha besøkt vedkommende museum, vil jeg tippe, at heller ikke
følgende "detaljer" (?) om nevnte år er kommet tydelig frem.
1814. Da fikk man slått i stykker "tvillingrikene" og ble kvitt en
brysom sjømakt i Nordsjøen. Det svekket utvilsomt Norden.
Du viser her til Kiel-traktaten. Det er korrekt at den ble diktert utenfra av Napoleonskrigenes seierherrer med Storbritannia i spissen. Det er også riktig at britene fryktet Danmark-Norges samlede sjømakt på denne tiden.
Post by Isachsen
1905. Da fikk man oppløst kombinasjonen Norge/Sverige, som kunne blitt -
ikke bare en sjømakt - men kanskje starten på et forenet Norden.
Oppløsningen fulgte av en intern prosess. Hvilke holdepunkter har du for at utenforstående krefter var innblandet/initierte begivenhetene?
Post by Isachsen
1940. Da fikk man "trappet" Norge inn i en krig vi kanskje hadde
sluppet, dersom unionen med Sverige hadde bestått.
Angrepet var vel bare en konsekvens av krigens gang? I den grad noen kan klandres for det som skjedde må det være venstresiden i de skandinaviske landene som før krigen dyrket nøytralitet, feighet og nedrustning.
Post by Isachsen
2014. Dette er ennu ikke historie, men et tydelig tidsskille. Hva som
kommer ut av det er foreløpig usikkert.
Tror du ikke heller at 2011 (22. juli) eller 2013 (regjeringsskiftet) vil bli stående som større og viktigere tidsskiller i norsk historie enn 2014?
Post by Isachsen
De første tre årstallene bragte oss en "løsning" utenfra; tredd ned over
hodet på oss (den ble implementert, som det ville hete idag).
Hvordan var 1905 en "løsning" utenfra"? Sikter du til kong Haakon som kom fra Danmark?
Post by Isachsen
Et tankekors er det kanskje, at maktene som tidligere har tvunget oss
fra hverandre, er de samme som idag forsøker å tvinge oss sammen.
Hvem prøver å tvinge oss sammen? Dersom stormaktene ønsker Sverige og Finland inn i NATO og/eller Norge og Island inn i EU må de nok anstrenge seg betydelig mer for å få viljen sin.

Sigvald

Loading...