Discussion:
Nenseths bløff er avslørt
(too old to reply)
Sigvald
2013-04-28 21:48:06 UTC
Permalink
Den velkjente kverulanten Hans Petter Nenseth har i det siste til det
kjedsommelige fastholdt en udokumentert påstand om at debattanten
Svein Erik Fotland ikke eksisterer. Hensikten med denne påstanden kan
ikke godt være noen annen enn et sleipt forsøk på å kneble en frisk og
frittalende politisk motstander – eller med andre ord Nenseth har gått
tom for saklige argumenter - noe han forøvrig ofte har gjort dersom
man legger til grunn all den krasse kritikk som, opp gjennom årene,
har blitt ham til del fra en rekke andre NSPD-debattanter med
Chrisjoy, Edvin Vik og Trond Svendsen i spissen. Ettersom Nenseth ikke
synes å evne å akseptere hverken mine eller Fotlands tilbakevisninger
av hans påstand, vil jeg nå, en gang for alle, søke å demonstrere
nevnte påstands ugyldighet.

Utgangspunktet for Nenseths tese er følgende tese:
- Alle voksne innbyggere (over 18 år) i Norge finnes i skattelistene.
Hvorpå han har kommet til følgende konklusjon:
- Svein Erik Fotland finnes ikke i skattelistene ergo Svein Erik
Fotland finnes ikke.

Denne logikken er analog til:
- Alle svaner er hvite.
- Ergo sorte svaner finnes ikke.
Følgende fotobevis skulle bevise hvor svakt slik logikk på
barneskolenivå står seg mot bevisbar empiri:
http://www.nordnetbloggen.no/svarte-svaner-og-selvsikre-spamenn/22/04/2013/

Så til Nenseths tese. Det er to måter å falsifisere denne på:
a) Fremleggelse av bevis for at Svein Erik Fotland eksisterer.
Eller
b) Fremleggelse av bevis for at det finnes andre eksisterende voksne
norske borgere som *ikke* finnes i skattelistene.
Jeg akter her å gjøre det siste.

For å gjøre det hele begripelig også for Nenseth, har jeg valgt å
fokusere på en tidligere NSPD-debattant, nemlig Rajananand Dhananjaya
(tidligere kjent som Stein Roar Andersen) i det videre omtalt som SRA
som heller ikke ser ut til å figurere i skattelistene. Som Nenseth
sikkert husker, postet SRA fra NTNU i Trondheim inntil han, på
omdiskutert vis, ble fratatt nett-tilgangen i april 2000.

Empiri 1:
Bevis for SRAs eksistens og dokumentasjon av hans alder:
---------------------
http://org.ntnu.no/ud/dusker/html/9914/Kollegievalg.html
I dette intervjuet gjengitt i bladet «Under Dusken» i forbindelse med
kollegievalget, høsten 1999, er SRA avbildet. Det går videre klart
frem av teksten at han var 42 år i 1999.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article347196.ece
I dette intervjuet gjengitt i trondheimsavisen «Adresseavisen» fra
høsten 2004, er SRA igjen avbildet. Det går klart frem av teksten at
han var 47 år i 2004.
Av dette kan vi konstatere: Bildene viser at det utvilsomt er tale om
en og samme person, og den oppgitte alderen peker i begge tilfeller på
året 1957 som SRAs sannsynlige fødselsår. Alternativt fødselsår,
dersom SRA skulle være født svært sent på året, er 1956.
Begge artikler knytter også SRA til Trondeheim.

Empiri 2 :
Bevis for SRAs nåværende navn og adresse:
---------------------
http://club1008.tripod.com/
Av SRAs egne hjemmesider fremgår det tydelig at den korrekte
skrivemåten av hans nåværende navn (som han tok i 2004) er Rajananand
Dhananjaya.
Søk gjerne i Google med søkestringen "Rajananand Dhananjaya" og bli
overbevist.
Av de samme hjemmesidene fremgår det også at SRAs nåværende adresse er
Postboks 22, 7400 Trondheim.
Søk gjerne i Google med søkestringen "P. O. Box 22, 7400 Trondheim
Norway" og bli overbevist.

Empiri 3:
Andre funn:
---------------------
SRA ser imidlertid ikke ut til å ha egen telefon. Det finnes i hvert
fall ingen Rajananand Dhananjaya hverken i 1881 eller i Gule Sider.
Det finnes forøvrig en Stein Roar Andersen i samme aldersgruppe som
SRA, som er bosatt i Bergen, med det er definitivt ikke samme mann
jfr. følgende medieoppslag fra bergenskanten:
http://www.varegg.no/gammel/index.php?categoryid=13&p2_articleid=1245

OK, Nenseth, la oss oppsummere fremlagte empiri:
- Man kan ikke tvile på SRAs eksistens.
- Man kan ikke tvile på at SRAs sannsynlige fødselsår et 1957.
- Man kan ikke tvile på at SRAs nåværende navn er Rajananand
Dhananjaya.
- Man kan vanskelig tvile på at SRA (Rajananand Dhananjaya) er
registrert med postadresse i Trondheim.

Da er min utfordring til deg, Nenseth:
Enten
a) finner du SRA (Rajananand Dhananjaya) i skattelistene OG
dokumenterer dette med ugjendrivelige bevis.
Eller så
b) trekker du tilbake din udokumenterte OG grunnløse påstand om at
Svein Erik Fotland ikke eksisterer.

Sigvald
Hans Petter Nenseth
2013-04-29 06:29:41 UTC
Permalink
Post by Sigvald
b) trekker du tilbake din udokumenterte OG grunnløse påstand om at
Svein Erik Fotland ikke eksisterer.
Jeg tar dette tafatte forsøket på å bevise at det er mulig å eksistere
uten å finnes i skattelistene ved å henvise til et annet eksempel, i
stedet for å legge frem konkret bevis på "Fotlands" eksistens, som ennå
en indikasjon på at jeg har rett. At det i tillegg er du som gjør det og
ikke ham selv er morsomt. Ble det for vanskelig for deg å skrive så mye
på dialekt?

Nei, jeg trekker ikke påstanden min. Den er riktignok ikke fullgodt
dokumentert, men indikasjonene er ganske tydelige.

For ordens skyld, påstanden min er at det er du som er Fotland.

:)
--

Svein Erik Fotland
2013-05-13 12:25:28 UTC
Permalink
Post by Hans Petter Nenseth
Nei, jeg trekker ikke påstanden min. Den er riktignok ikke fullgodt
dokumentert, men indikasjonene er ganske tydelige.
Mot dårer kjempar sjølv gudane forgjeves heiter det i et gamalt
ordtak. Nenseth er eit klassisk døme på ein slik dåre, etter det eg
kan sjå er han fullstendig blotta for evne til sjølvkritikk. Han kan
sjølvsagt ikke tas alvorleg når han som her ukritisk held fast på sine
konstruerte og tilbakeviste påstandar. Typisk nok representerer han
venstresida sin klassiske sjåarmentalitet. Desse som er sykeleg
opptekne av å fråtse i vanlege folks liv gjennom søk i skattelistene.
Desse folka er dei verkelige "sladrekjerringane" i det norske
samfunnet, ikke dei som fyrst og fremst er opptekne av sjå
kjendiseliten litt i korta.

Svein Erik
Hans Petter Nenseth
2013-05-15 19:10:03 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Typisk nok representerer han
venstresida sin klassiske sjåarmentalitet.
Jeg har faktisk stemt høyre de gangene jeg har stemt, bortsett fra FrP
en gang. Jeg gjør ikke det en gang til. :)

Ang venstresidens seermentalitet, du er jo svært ivrig til å oute folk
her Sigvald. Enten de har eller ikke har gjort det de er beskylt for.

Riktig god 17. mai til deg, og håper du ser mange fine forskjellige flagg.
--

Johan S. Tauler
2013-04-29 19:15:55 UTC
Permalink
Post by Sigvald
- Alle voksne innbyggere (over 18 år) i Norge finnes i skattelistene.
Og alle de der ikke bor i Norge, ja, de eksisterer ikke. ;-)
--
«Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det»
© GNU Free Documentation License.
«Det Glade Budskap» må gjerne spres videre. Ordet er uten copyright.
Jesus har betalt prisen en gang for alle.
Loading...