Discussion:
Breivikdommen
(too old to reply)
Svein Erik Fotland
2012-08-28 14:50:39 UTC
Permalink
Eg ser at ingen, korkje i nspd eller i faggruppa no.fag.jus, har
kommentert Breivikdommen. Sjølv synest eg at det er ein korrekt dom.
Det er fint om han vart rettskraftig.

Dommen er viktig fordi det i framtida vil vere vanskelegare for
"galningar" som går amok med våpen ombord i bussar og liknande, å
gøyme seg bak påstandar om psykose og utilreknelegheit.

Vel så viktig er det óg at Breivik i sin avsluttande kommentar so
utvetydig definerte seg sjølv som "militant nasjonalist". Dette fritek
sjølvsagt alle relevante norske parti for nokon som helst tilknytning
til Breivik og hans perverterte ideologi. Av det eg har lese i denne
og liknande grupper er det særlig FrP, av dei store partia, som har
vorte skulda for slik tilknytning. Sjølv dei mest rabiate trolla her i
gruppa vil neppe få seg til å hevda at FrP på nokon som helst måte er
militante.

Det ein dermed sitt att med er at den einaste ansvarlege for åtaka 22.
juli 2011 no har fått si fortente straff.

Svein Erik
c***@getmail.no
2012-08-29 07:32:58 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Eg ser at ingen, korkje i nspd eller i faggruppa no.fag.jus, har
kommentert Breivikdommen. Sjølv synest eg at det er ein korrekt dom.
Det er fint om han vart rettskraftig.
Jeg er også enig i dommen.
Post by Svein Erik Fotland
Vel så viktig er det óg at Breivik i sin avsluttande kommentar so
utvetydig definerte seg sjølv som "militant nasjonalist". Dette fritek
sjølvsagt alle relevante norske parti for nokon som helst tilknytning
til Breivik og hans perverterte ideologi.
Hvordan da?
Post by Svein Erik Fotland
Av det eg har lese i denne
og liknande grupper er det særlig FrP, av dei store partia, som har
vorte skulda for slik tilknytning. Sjølv dei mest rabiate trolla her i
gruppa vil neppe få seg til å hevda at FrP på nokon som helst måte er
militante.
FrP er ikke militante. Jeg er ikke engang sikker på om partiet kan kalles rasistisk lengre (selv om de støtter Israel). Men det er ingen tvil om at FrP er partiet som får stemmene til flertallet av landets rasister. Det er heller ingen tvil om at partiet har vært med på å nøre opp under holdningene til miljøet ABB kommer fra. Jeg er gammel nok til å huske da FrP var partiet som omgikk grupper som FMI og snakket om alle de fæle innvandrene.
Post by Svein Erik Fotland
Det ein dermed sitt att med er at den einaste ansvarlege for åtaka 22.
juli 2011 no har fått si fortente straff.
ABB var den eneste som sto bak det han gjorde, men oppfatningene hans kommer fra et miljø som tilhører FrP. FrP: ikke rasister, men #1 blandt rasister. Jeg har diskutert / kranglet med personer med samme holdninger som ABB siden slutten av 80-tallet, både på nettet og i det virkelige liv. Samtlige kretset rundt FrP.
Post by Svein Erik Fotland
Svein Erik
Terje Henriksen
2012-08-29 11:47:32 UTC
Permalink
"Svein Erik Fotland" <***@hotmail.com> skrev i melding news:9801c287-5333-41e4-a8e9-***@d9g2000vbf.googlegroups.com...
Eg ser at ingen, korkje i nspd eller i faggruppa no.fag.jus, har
kommentert Breivikdommen. Sjølv synest eg at det er ein korrekt dom.
Det er fint om han vart rettskraftig.

Dommen er viktig fordi det i framtida vil vere vanskelegare for
"galningar" som går amok med våpen ombord i bussar og liknande, å
gøyme seg bak påstandar om psykose og utilreknelegheit.

Vel så viktig er det óg at Breivik i sin avsluttande kommentar so
utvetydig definerte seg sjølv som "militant nasjonalist". Dette fritek
sjølvsagt alle relevante norske parti for nokon som helst tilknytning
til Breivik og hans perverterte ideologi. Av det eg har lese i denne
og liknande grupper er det særlig FrP, av dei store partia, som har
vorte skulda for slik tilknytning. Sjølv dei mest rabiate trolla her i
gruppa vil neppe få seg til å hevda at FrP på nokon som helst måte er
militante.

Det ein dermed sitt att med er at den einaste ansvarlege for åtaka 22.
juli 2011 no har fått si fortente straff.TH:
Det synes ikke jeg. Han burde ha fått 77 ganger 21 år og vel så det, hvis
man tar med alle skadde og det skadeverket han utførte.
--
Terje Henriksen
Kirkenes
Pelle Thomsen
2012-08-29 15:35:07 UTC
Permalink
Post by Svein Erik Fotland
Vel så viktig er det óg at Breivik i sin avsluttande kommentar so
utvetydig definerte seg sjølv som "militant nasjonalist". Dette fritek
sjølvsagt alle relevante norske parti for nokon som helst tilknytning
til Breivik og hans perverterte ideologi. Av det eg har lese i denne
og liknande grupper er det særlig FrP, av dei store partia, som har
vorte skulda for slik tilknytning. Sjølv dei mest rabiate trolla her i
gruppa vil neppe få seg til å hevda at FrP på nokon som helst måte er
militante.
For meg virker denne kommentaren utrolig lite innsiktsfull og mer et
uttrykk for at du ønsker å frikjenne FrP, enn å kommentere dommen på
et nøytralt grunnlag.

FrP er ganske riktig ikke militant, det ville forøvrig og selvfølgelig
ikke være mulig for et renspikket høyreorientert populistparti.

Det vi derimot vet er at FrP tiltrekker seg elementer som ligger
på ytterste høyrefløy.

Samtidig vet vi at ca. 90% av de terroranslagene som har skjedd i
europa de siste årene, er fra høyreorienterte - likevel forsøker du
altså, om enn tafatt, å bortforklare en årsakssammenheng de fleste
oppegående lett kan se.

Det er fristende å snu ditt eget utsagn fra en annen post:

"Det største problemet synest å vere at du ikkje forstår andre sin
(ofte vel grunna) kritikk av negative sider av høyreorienterte
ideologier - som også danner bakgrunn for reelle terrorhandlinger".
Stein
2012-08-29 16:58:04 UTC
Permalink
Post by Pelle Thomsen
Post by Svein Erik Fotland
Vel så viktig er det óg at Breivik i sin avsluttande kommentar so
utvetydig definerte seg sjølv som "militant nasjonalist". Dette fritek
sjølvsagt alle relevante norske parti for nokon som helst tilknytning
til Breivik og hans perverterte ideologi. Av det eg har lese i denne
og liknande grupper er det særlig FrP, av dei store partia, som har
vorte skulda for slik tilknytning. Sjølv dei mest rabiate trolla her i
gruppa vil neppe få seg til å hevda at FrP på nokon som helst måte er
militante.
For meg virker denne kommentaren utrolig lite innsiktsfull og mer et
uttrykk for at du ønsker å frikjenne FrP, enn å kommentere dommen på
et nøytralt grunnlag.
For meg virker denne kommentaren utrolig lite innsiktsfull og mer et
uttrykk for at du ønsker å dømme FrP, enn å kommentere dommen på
et nøytralt grunnlag.
Post by Pelle Thomsen
FrP er ganske riktig ikke militant, det ville forøvrig og selvfølgelig
ikke være mulig for et renspikket høyreorientert populistparti.
Det vi derimot vet er at FrP tiltrekker seg elementer som ligger
på ytterste høyrefløy.
Du gjør vel som de gamle romere
hogg hodet av budbringeren fordi du ikke liker budskapet
Post by Pelle Thomsen
Samtidig vet vi at ca. 90% av de terroranslagene som har skjedd i
europa de siste årene, er fra høyreorienterte - likevel forsøker du
altså, om enn tafatt, å bortforklare en årsakssammenheng de fleste
oppegående lett kan se.
Vet vi virkelig det ?
Dokumentasjon please
Per Vers
2012-08-30 04:15:03 UTC
Permalink
Post by Pelle Thomsen
For meg virker denne kommentaren utrolig lite innsiktsfull og mer et
uttrykk for at du ønsker å frikjenne FrP, enn å kommentere dommen på
et nøytralt grunnlag.
FRP er nå et pysete parti som ikke lenger tør å si hva som er galt i det
norske samfunn
Jeg antar de vil gjøre sine hoser grønne for å komme i regjering med Høyre
Post by Pelle Thomsen
FrP er ganske riktig ikke militant, det ville forøvrig og selvfølgelig
ikke være mulig for et renspikket høyreorientert populistparti.
Men du anklager FRP for å ha ansvaret for de militante ?
Post by Pelle Thomsen
Det vi derimot vet er at FrP tiltrekker seg elementer som ligger
på ytterste høyrefløy.
Det kan godt hende siden det ikke finnes noe parti på høyrefløyen

Så noen ord om "Pelle Thomsen"
Han har p.t. dårlig inntekt og er sur på FRP som vil kutte bevilgninger til
kultur
Han gir derfor FRP skylden for alt som er galt ( sett med hans øyne )

Han beskyller alle sine meningsmotstandere for å ha dårlig utdannelse
til tross for at han selv bare har kunstnerisk utdannelse

På toppen at hva som er galt inne i hans hode
og hans lave inntekt
så ser han selv ut som ei fitte i trynet

Sammendrag
"Pelle Thomsen" er en tragisk figur
FRP er pysete
Pelle Thomsen
2012-08-30 17:50:52 UTC
Permalink
Post by Per Vers
På toppen at hva som er galt inne i hans hode
og hans lave inntekt
så ser han selv ut som ei fitte i trynet
Og tusen takk til deg, "per".
Det gleder meg å se at mine fiender frivillig
står frem med de beste argumentene de klarer
å komme på når de konsentrerer seg.

Min påstand om dårlig utdannelse og idioti
hos mine motstandere blir på denne måten enkelt
og svært effektivt illustrert og bevist.

QED


Bwhahahahahahaha

Loading...