Discussion:
Lars Grønnerød er død
(too old to reply)
s***@gmail.com
2019-09-14 00:51:01 UTC
Permalink
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0n0Glg/lars-groenneroed-61-er-doed?

Trippeldrapsdømte Lars Grønnerød (f. 14.01.1958) døde tirsdag 10. september.
Da jeg i sin tid var blant dem her i forumet som omtale Grønnerød i skarpest
ordelag, føler jeg nå en viss moralsk forpliktelse til å kommentere hans
dødsfall.

Min krasse ordbruk mot ham var utelukkende motivert av hans langvarige vegring
mot å bli avbildet i mediene, og jeg skal ikke stikke under en stol at jeg tidvis
omtalte Grønnerød på en lite reflektert og temmelig usaklig måte - en
debatteknikk jeg hadde lært av andre debattanter, for det aller meste politiske
motstandere i <no.prat.politikk> og siden her i NSPD. Nå i ettertid er det lett å
se at jeg med fordel kunne ha spart meg for å senke meg ned til et slikt nivå.

Det hører imidlertid også med til historien at det meste av min kritikk av
Grønnerød opphørte etter at han ga etter for presset og stilte opp for mediene
på lik linje med sine tre medtiltalte.
https://groups.google.com/forum/#!searchin/no.samfunn.politikk.diverse/grønnerød%7Csort:date/no.samfunn.politikk.diverse/oCaPuTuzEVk/TBi3nOAgMVIJ

Grønnerød ble i likhet med de andre tiltalte i Orderud-saken, senere dømt for
medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård, og har sonet sin dom. Etter at
han ble løslatt i 2013 har han, i kjent stil, holdt en lav profil. Bl.a. deltok
han ikke i NrKs dokumentar «Gåten Orderud» som ble vist høsten 2018. Det er også
betegnende at hans dødsfall først ble kunngjort i mediene 3 dager etter hans død
og uten at dødsårsaken så langt har blitt nevnt. I noen kommentarfelt har det
derfor alt blitt hintet frempå om at dette kan tyde på at han har tatt sitt eget
liv.
https://resett.no/2019/09/13/lars-gronnerod-er-dod/

Lars Grønnerød var i sin tid butikksjef, men havnet etter en ryggskade opp
i et kriminelt miljø.
https://www.dagbladet.no/nyheter/millionaeren-som-ble-lei-a4-livet/65705829
Gjennom sin daværende kjæreste ble han i 1999 involvert i Orderud-saken og har
senere vært rikskjendis. Nå bør de andre tre dømte i Orderudsaken, Per Kristian
Orderud, Veronica Orderud og Kristin Kirkemo kommentere Grønnerøds dødfall slik
skiskytterne Ole Einar Bjørndalen, Frode Andresen, Egil Gjelland, Emil Hegle
Svendsen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø alle har kommentert sin tidligere
lagkamerat og kollega Halvard Hanevolds (49) uventede dødsfall en uke tidligere.

Et tragisk liv har nå tatt slutt,
og tiden er inne til at Lars Grønnerød får hvile i fred.

Sigvald
Per Bjørn Pedersen
2019-09-18 16:55:49 UTC
Permalink
Ifølgje Wikipedia døyde Grønnerød torsdag 12.09, ikkje tirsdag 10-09, og i
ifølgje vekebladet Se og Hør døyde han på naturleg vis, som følgje av kreft.
Alle spekulasjonar om mogleg sjølvmord kunne vært unngått om dette hadde
komme direkte fram av familien si melding om dødsfallet til mediene.

Den vedvarande og notoriske vegringa mot openheit og merksemd, først og
fremst hjå Grønnrød sjølv, men også hjå hans forsvarar, Steinar Wiik Sørvik
og no seinast hans familie, er eit av dei mest usympatiske trekka ved
denne mannen og hans omdøme.

Ein kan elles seie kva ein vil om massedrapsmannen Breivik og drapsmannen
Philip Manshaus, men i det minste er deira positive innstilling til
å stå opent fram i media forbiletleg.

Grønnerød vil derimot verte hugsa som ein merksemdsky pusling som få
om nokon kunne ta alvorleg.

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Per Bjørn Pedersen
2019-09-18 16:57:03 UTC
Permalink
Ifølgje Wikipedia døyde Grønnerød torsdag 12.09, ikkje tirsdag 10-09, og i
ifølgje vekebladet Se og Hør døyde han på naturleg vis, som følgje av kreft.
Alle spekulasjonar om mogleg sjølvmord kunne vært unngått om dette hadde
komme direkte fram av familien si melding om dødsfallet til mediene.

Den vedvarande og notoriske vegringa mot openheit og merksemd, først og
fremst hjå Grønnrød sjølv, men også hjå hans forsvarar, Steinar Wiik Sørvik
og no seinast hans familie, er eit av dei mest usympatiske trekka ved
denne mannen og hans omdøme.

Ein kan elles seie kva ein vil om massedrapsmannen Breivik og drapsmannen
Philip Manshaus, men i det minste er deira positive innstilling til å stå
opent fram i media forbiletleg.

Grønnerød vil derimot verte hugsa som ein merksemdsky pusling som få
om nokon kunne ta alvorleg.

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
Per Bjørn Pedersen
2019-09-18 17:00:18 UTC
Permalink
Ifølgje Wikipedia døyde Grønnerød torsdag 12.09, ikkje tirsdag 10-09, og i
ifølgje vekebladet Se og Hør døyde han på naturleg vis, som følgje av kreft.
Alle spekulasjonar om mogleg sjølvmord kunne vært unngått om dette hadde
komme direkte fram av familien si melding om dødsfallet til mediene.

Den vedvarande og notoriske vegringa mot openheit og merksemd, først og
fremst hjå Grønnrød sjølv, men også hjå hans forsvarar, Steinar Wiik Sørvik
og no seinast hans familie, er eit av dei mest usympatiske trekka ved
denne mannen og hans omdøme.

Ein kan elles seie kva ein vil om massedrapsmannen Breivik og drapsmannen
Philip Manshaus, men i det minste er deira positive innstilling til å stå
opent fram i media forbiletleg.

Grønnerød vil derimot verte hugsa som ein merksemdsky pusling som få
om nokon kunne ta alvorleg.

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen

Loading...