Discussion:
Muslimer vil danne egen stat i Oslo
(too old to reply)
Sigvald
2012-08-17 19:03:53 UTC
Permalink
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10067780

(VG Nett 17.08.2012)
En radikal gruppe norske muslimer advarer om et nytt 22. juli eller
11. september på norsk jord.

Dette kommer frem i et brev til norske politikere. Brevet er også
sendt flere norske redaksjoner.

Etter det VG Nett erfarer er flere av medlemmene i gruppen personer
som også tidligere har vært i PSTs søkelys. Dette skal også være en
del av bakgrunnen for at etterretningstjenesten tar saken alvorlig.

Begrunnelsen for advarslene er den radikale islamistgruppens ønske om
å opprette en islamsk stat på Grønland i Oslo:

«Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller
ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst
her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av
bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for
begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

---------------------

Dette synes å bekrefte FrPs mange advarsler om at muslimske
innvandrere i betydelig er uintegrerbare og at dette med stor
sikkerhet vil lede til krav om islamisering og forsøk på islamsk
maktovertakelse i deler av eller hele Norge.

Konklusjon:
Alle som tar avstand fra islamisering av Norge bør ta ansvar for
landets fremtid ved å gi sin stemme til FrP ved neste valg!

Sigvald
c***@getmail.no
2012-08-19 07:15:23 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Dette synes å bekrefte FrPs mange advarsler om at muslimske
innvandrere i betydelig er uintegrerbare og at dette med stor
sikkerhet vil lede til krav om islamisering og forsøk på islamsk
maktovertakelse i deler av eller hele Norge.
Tullprat, sigvald. Man kan like godt si at ABB bekrefter at hvite mennesker er voldelige psykopater. Det finnes ekstremister i alle miljøer, og de sier lite eller ingenting om miljøet generelt.
Post by Sigvald
Alle som tar avstand fra islamisering av Norge bør ta ansvar for
landets fremtid ved å gi sin stemme til FrP ved neste valg!
Alle med det minste vett i skallen stemmer på alt annet enn FrP.
Stein
2012-08-19 11:38:26 UTC
Permalink
Post by Sigvald
Dette synes å bekrefte FrPs mange advarsler om at muslimske
innvandrere i betydelig er uintegrerbare og at dette med stor
sikkerhet vil lede til krav om islamisering og forsøk på islamsk
maktovertakelse i deler av eller hele Norge.
Tullprat, sigvald. Man kan like godt si at ABB bekrefter at hvite mennesker
er voldelige psykopater. Det finnes ekstremister i alle miljøer, og de sier
lite eller ingenting om miljøet generelt.
Alle som tar avstand fra islamisering av Norge bør ta ansvar for
landets fremtid ved å gi sin stemme til FrP ved neste valg!
Alle med det minste vett i skallen stemmer på alt annet enn FrP.
Det er mange med rare meninger i FRP
men det har vært mange direke idioter
i Bondevik og Stoltenberg regjeringer også.
Isachsen
2012-08-19 13:44:19 UTC
Permalink
Post by Stein
Post by Sigvald
Dette synes å bekrefte FrPs mange advarsler om at muslimske
innvandrere i betydelig er uintegrerbare og at dette med stor
sikkerhet vil lede til krav om islamisering og forsøk på islamsk
maktovertakelse i deler av eller hele Norge.
Tullprat, sigvald. Man kan like godt si at ABB bekrefter at hvite
mennesker er voldelige psykopater. Det finnes ekstremister i alle
miljøer, og de sier lite eller ingenting om miljøet generelt.
Alle som tar avstand fra islamisering av Norge bør ta ansvar for
landets fremtid ved å gi sin stemme til FrP ved neste valg!
Alle med det minste vett i skallen stemmer på alt annet enn FrP.
Det er mange med rare meninger i FRP
men det har vært mange direke idioter
i Bondevik og Stoltenberg regjeringer også.
Det er da også noen som har begynt å se for seg den dag da nordmenn (dei
innfødde)får eget reservat på Grønland.

Isachsen
Hans Petter Nenseth
2012-08-21 19:53:28 UTC
Permalink
Post by Sigvald
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10067780
(VG Nett 17.08.2012)
En radikal gruppe norske muslimer advarer om et nytt 22. juli eller
11. september på norsk jord.
I det minste advarer de. Det var mer enn FrPeren ABB gjorde.
Post by Sigvald
Alle som tar avstand fra islamisering av Norge bør ta ansvar for
landets fremtid ved å gi sin stemme til FrP ved neste valg!
Jeg tar avstand både fra ilamisering og FrPering.
--

Loading...