Discussion:
- Finance Credit var et frimurer-reir
(for gammel til at besvare)
Roar Wendelmark
2004-04-19 11:48:42 UTC
Permalink
Say no more.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/04/19/396134.html

"I Finance Credit-systemet og rettssaken kryr det av frimurere.
Jusprofessor Carl August Fleischer mener dette er grunnlag for
inhabilitet......."

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/04/19/396136.html
Disse er frimurere

Torgeir Stensrud: Hadde grad XLL, den høyeste graden. Var i perioder
både konsernsjef og styreleder i Finance Credit-selskapene og sine
personlige firmaer i Krone Gruppen.

Trond Gunnar Kristoffersen: Hadde grad III. Konsernsjef i Finance
Credit og i Kris Invest.

Torstein Hellesnes: Har grad VII. Tingrettsdommer og rettens
administrator i rettssaken mot Kristoffersen. Ble kjent habil etter
begjæring fra forsvarerne.

Morten Kjensli: Grad I. Advokat og forsvarer for Torgeir Stensrud.

Thor Ask Terkelsen: Har grad XLL. Advokat hos Steenstrup Stordrange og
sentralt vitne som risikerer tiltale. Var styreleder, styremedlem og
juridisk rådgiver i Finance Credit og Nordlandsbanken. Nær venn av
Stensrud.

Helge Gregusson: Har grad XLL. Direktør og tidligere styremedlem i
Finance Credit og Krone Gruppen. Vitne i rettssaken. Colin Rutherford:
Grad ukjent. Den skotske forretningsmannen og eieren av Intelli har
vitnet i rettssaken og spilte en sentral rolle det siste halvåret i
forbindelse med en redningsplan for Finance Credit. Var en venn av
Stensrud som forfalsket hans underskrift for å komme bankene i
forkjøpet før arrestasjonen.

André Johan Stensrud: Har grad I. Torgeir Stensruds yngre bror var
blant lederne og eierne av selskaper i Krone Gruppen. Er nå medeier og
daglig leder av Cogito Rådgivning, som blant annet har arrangert
seminar med Stensrud.

Knut Kleppestø: Tingrettsdommer og sønn av personaldirektør Peder
C.Th. Kleppestø, som har grad XLL. Som avdelingsleder i Oslo tingrett
skulle han vurdere om kollega Torstein Hellesnes var inhabil, men
trakk seg fordi faren var frimurer, og oppnevnte i stedet dommer
Christian Bommen, som selv har en bror som er frimurer.

Anders Brosveet er Trond Kristoffersens forsvarer, og har en
tilknytning til frimurerne ved at han er ansatt i John Christian
Eldens advoktfirma. Elden er frimurer.

(Kilder: Matrikkel for Den Norske Frimurerorden 2004 og Bizweb).
--
Roar Wendelmark
Frank
2004-04-19 13:35:56 UTC
Permalink
Post by Roar Wendelmark
(Kilder: Matrikkel for Den Norske Frimurerorden 2004 og Bizweb).
Ligger matrikkelen fra 2004 ute på nett et sted, eller kan den
mailes ?

Loading...